Gör om migrationspolitiken

Debatt Artikeln publicerades

Almedalen 2018

Sveriges migrationspolitik har under decennier av både socialistiska och borgerliga regeringar hanterats på ett ansvarslöst sätt. Kraven för att få uppehållstillstånd och sedan medborgarskap har varit alldeles för lågt ställda. Den ansvarslösa politiken pågår alltjämt: nyligen beviljade statsminister Stefan Löfven, med stöd av Centerns Annie Lööf, uppehållstillstånd för 9 000 afghanska män, som helt saknar skyddsskäl.

Det mycket omfattande asyl- och anhörigmottagandet de senaste årtiondena har urholkat välfärden, splittrat samhället och medfört ett ständigt ökat utanförskap. Sverige har tragiskt nog blivit internationellt känt för oroligheter, förstörelse, skjutningar och personer aktiva inom terrornätverk.

Idag vistas tiotusentals personer illegalt inom landets gränser. Bristen på ansvar och rättskänsla i den förda politiken visar sig kanske allra tydligast i de förmåner som inte endast asylsökande och nyanlända åtnjuter framför svenska medborgare, utan även de som vistas här illegalt: samtliga partier i det rödgröna blocket och i Alliansen har till exempel ivrigt ställt sig bakom att även alla som befinner sig illegalt i Sverige erbjuds skattesubventionerad sjukvård, mediciner och tandvård. Priset för detta är 50 kronor per besök, alltså långt under vad svenska medborgare får betala.

Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot.
Foto: Mats Holmertz
Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot.
”Vi måste åter få en politik som i första hand tar ansvar för vårt eget samhälle och våra egna medborgare.”
Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot.

Denna ansvarslösa politik måste nu få ett slut. Sveriges migrationspolitik måste göras om från grunden. Sverigedemokraterna har till skillnad från samtliga andra partier både viljan och medlen att på riktigt förändra samhället. Vi måste åter få en politik som i första hand tar ansvar för vårt eget samhälle och våra egna medborgare.

Detta innebär att det ska finnas fasta regelverk och respekt för landets gränser. Polis och rättsväsen ska ges tillräckliga resurser och stöd för att kunna leverera det som laglydiga medborgare kräver: skydd mot brott och övergrepp. Det ska ställas högre krav på att bli svensk medborgare och medborgarskapet ska göra verklig skillnad. Det ska vara kopplat till laglydnad, till kunskaper i svenska, liksom till kunskap om våra normer och värderingar, vår kultur och vår historia. Medborgarskapet ska vara kopplat till en ärlig vilja och avsikt att bli svensk bland svenskar.

I Sverigedemokraternas Sverige åtnjuter varje medborgare samma rättigheter och samma friheter, men han eller hon är också belagd med samma skyldigheter och plikter: gör din plikt - kräv din rätt. Detta är förutsättningen för trygghet. lojalitet, solidaritet och tillit gentemot varandra, som i sin tur bygger en stark välfärd, med väl fungerande familjer och institutioner. Ett samhälle där barnen har en trygg uppväxt, där våra äldre tas väl om hand, liksom samhällets svaga grupper.

Sverigedemokraternas mål är att bygga ett Sverige som håller samman. Vårt Sverige är ett land där människor känner tillit till varandra och till samhällets förmåga att upprätthålla både välfärd och trygghet för alla. För att bygga detta samhälle finns endast ett trovärdigt alternativ. Den 9 september startar vi arbetet med att göra Sverige tryggt igen.

Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.