Gör Fredriksskans publikt

Inger Adriansson, Bengt Bengtsson, Peter Engström, Bengt Erlandsson, Gunnar Magnusson, Göran Olsén, Staffan Strindberg ,
Kalmar kommuns skiss över Fredriksskans visar hur man tänkt sig att det skulle kunna bli när alla planer blivit verklighet.
Foto:Nyréns arkitektbyrå
Kalmar kommuns skiss över Fredriksskans visar hur man tänkt sig att det skulle kunna bli när alla planer blivit verklighet.

En flexiblare lösning för Fredriksskans - det efterlyser nu en rad namnkunniga debattörer efter att kommunen presenterat sin nya plan för området.

När kalmarborna och besökare idag njuter av Kalmars vackra och trivsamma stad är det bland annat för att 1800-talets förutseende beslutsfattare tänkte framåt och bestämde att till stadens nytta och glädje anlägga en stadspark vid slottet. Man tillskapade också Sylvanderparken, uppförde en esplanad på Malmen, bevarade grönytorna på Kattrumpan, på vallarna och mycket annat. Samma goda ambitioner fanns även hos politikerna på 1970- och 80-talen när man exempelvis bevarade det gamla vattentornet, varmbadhuset, bryggeriet och kvarnarna och gav dem nya, spännande användningar. Dessa och flera andra satsningar i det allmännas intresse har betytt väldigt mycket för Kalmars identitet och höga trivselvärden, givetvis för kalmarborna själva men också för den alltmer växande turismen och besöksnäringen.

Nu 2015 har våra politiker i Kalmar möjligheten, också skyldigheten, att på ett liknande sätt fatta ett strategiskt och långsiktigt klokt beslut för stadens bästa, nämligen om Fredriksskans framtid! För snart hundra år sedan anlades Fredriksskans idrottsplats, i samma anda som beskrivits ovan, för att bli Kalmars stolta arena för olika idrotter. Detta idrotts- och parkområde beläget vid Malmfjärden centralt i Kalmar är en unik tillgång för en stad av denna storlek! Med sin fria exponering åt alla håll, med sina stora grönytor mot vattnet, flankerade av den anrika idrottsanläggningen i norr och Rävspelets stora träd i söder, sätter Fredriksskans en stark prägel på stadens centrala delar. Hur ska platsen tas om hand så att kalmarborna om femtio år kan säga: ”Vilka förutseende beslutsfattare man hade 2015! Tänk att man säkrade Fredriksskans för dessa ändamål!”

Ett detaljplaneförslag är nu ute på samråd, där en stor del av Fredriksskansområdet föreslås bebyggas med bostäder. Innan stadens beslutsfattare skyndar iväg och bestämmer sig för en sådan exploatering bör man stanna upp och tillåta sig en rejäl betänketid. En vision för hela områdets långsiktiga användning bör absolut tas fram först, och inte som nu ett snabbt beslut om bostäder i områdets centrala del, vilket slår undan benen för en bredare och mer flexibel användning.

Vi anser att nyckeln till ett bra beslut här heter eftertanke och varsamhet. Det är viktigt att betona att planeringssituationen för Fredriksskans på intet sätt är akut! De anspråk som gällde inför Linnéuniversitetets lokalisering är inte längre aktuella. Fredriksskans fungerar idag väl för idrottsändamål och kan med förhållandevis små åtgärder förbättras ytterligare innan större ändringar behöver göras. Det ger därmed ett välbehövligt andrum för översyn av hela områdets användning i ett längre perspektiv. Man bör noggrant analysera platsens specifika läge och karaktär, och inventera vilka anspråk som finns för området på kort och lång sikt. Vilka av dessa behov kan bäst tillgodoses just på Fredriksskans, och vilka kan lika gärna eller hellre tillgodoses någon annanstans i staden?

Vi anser att bostäder på denna strategiska plats inte bör komma i första hand! Området bör istället reserveras för mer unika och publika ändamål med fokus på idrott och sporter av olika slag, centrum för större tävlingsevenemang, utställningar, utomhusscen för större publik, kulturarrangemang etc. Kalmars alltmer framgångsrika roll som arrangör för stora nationella och även internationella sportevenemang, tillsammans med angelägna lokala idrottsbehov, talar entydigt för att hela Fredriksskans bör reserveras för dessa ändamål! Om viktiga idrotts- anläggningar såsom simhall eller multisporthall inte är aktuella under den närmaste tiden bör kommunen hålla området i beredskap tills de rätta objekten och tillfällena dyker upp. Fredriksskans med sina stora ytor och sitt flexibla utnyttjande är en unik idrottsresurs för Kalmars utvecklingspotential, men bara så länge man inte bygger bort den för andra syften!

En långsiktig vision där Fredriksskansområdet reserveras för publika ändamål bör tas fram och kommer att ge ett mycket viktigt bidrag till Kalmars fortsatta positiva utveckling!

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.