Gör det bättre för dem som lever med hiv i Sverige

Elisabet Flennemo, ordförande. ,

I dag, den 1 december, är det World Aids Day, vilket vi vill uppmärksamma genom bland annat den här debattartikeln. I Sverige lever idag cirka 7 000 personer med diagnostiserad hiv. Cirka 95 procent av dessa behandlas mot hiv och av dessa har drygt 95 procent icke mätbara virusnivåer i kroppen.

Effektiv behandling medför att risken för överföring av hiv är minimal om kondom används och mycket låg även om kondom inte används. 1-2 personer per dag får besked att de har hiv, för majoriteten av dessa har viruset överförts genom heterosexuella kontakter utomlands.

Folkhälsomyndigheten genomförde 2015 en studie om livskvalité för personer som lever med hiv. Studien visar att de flesta som lever med hiv mår bra, men omgivningens fördomar och okunskap påverkar ofta självbilden negativt. Många känner sig stigmatiserade på grund av sin hiv vilket är både sorgligt och onödigt. 22 procent upplevde att de blivit negativt bemötta. Trots de svenska framgångarna vad gäller hivbehandling finns några utmaningar som det svenska hivarbetet måste ta sig an. Bland annat måste:

# Upplysnings- och informationsarbetet till allmänhet och hälso- och sjukvården intensifieras för att undanröja stigmatisering och diskriminering. Hivrelaterad stigmatisering kan också utgöra ett hinder för hivtestning som spelar en central roll för att nå målet att minska spridning av hiv.

# Hälso- och sjukvården bli mer lättillgänglig för personer som vill hivtesta sig genom till exempel en drop-in mottagning och erbjudande av hivtest med snabbsvar.

# Det bli en större tydlighet kring informationsplikten. Under förutsättning att omätbara virusnivåer föreligger vid upprepade mätningar och att kondom används vid samlag kan behandlande läkare ta bort informationsplikten för patienten.

# Ett särskilt fokus läggas på åldrande och följdsjukdomar. Personer med hiv lever idag längre tack vare hivläkemedel men det finns en ökad risk för följdsjukdomar. Kunskap om hivinfektionen och dess konsekvenser måste förmedlas till äldreomsorgen, hemtjänsten och hemsjukvården i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett gott bemötande.

Målsättningen med det hivpreventiva arbetet bör vara att kvinnor och män som lever med hiv har vänt ryggen till självstigma. Riksförbundet Noaks Ark och dess lokalföreningar understryker vikten av att alla personer som lever med hiv ska ha en god livskvalité.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.