Glöm inte filosofins dag

Debatt Artikeln publicerades

Filosofi. ”Det finns studier som visar att en timmes ­filosoferande i veckan på grundskolenivå redan efter ett år förbättrar skolresultaten generellt, minskar mobbning och skapar en öppnare och mer kreativ skolmiljö.”

I dag är det filosofins dag. När Unesco 2005 instiftade filosofins dag, tredje torsdagen i november, var det utifrån övertygelsen om att filosoferandet, inte minst bland unga människor, är en väg för att förbättra förutsättningarna för kritiskt tänkande, dialog och inte minst fred.
Runt om i världen anordnas i dag filosofiska seminarier utifrån årets tema: Inclusive societies, sustainable planet. Unescos överordnade officiella uppdrag är att skapa demokrati och fred genom utbildning och dialog. ­Perspektivet är globalt.
Filosofin, grekiska för kärleken till kunskap, handlar om att kritiskt utforska de grundläggande frågorna i livet. Vad är sanning? Vad gör en handling värdefull? Vilket värde har en människa? Vad skiljer oss från djuren? Vad är det för skillnad på vrede och hat?
Det finns studier som visar att en timmes filosoferande i veckan på grundskolenivå redan efter ett år förbättrar skolresultaten generellt, minskar mobbning och skapar en öppnare och mer kreativ skolmiljö. Det handlar bland annat om att lära sig hitta argument för sin ståndpunkt, att kunna lyssna till andras argument och hitta motargument. De lärare som höll i dessa timmar hade fått två dagars utbildning i en internationellt etablerad metod för filosoferande med barn.
Humanisterna är en livsåskådningsorganisation som bejakar det filosofiska samtalet. Vi tycker att det är särskilt viktigt för våra unga. Barn och ungdomar bombarderas i dag med budskap via media och internet. När påståenden från andra sidan jord­klotet kan poppa upp i mobiltelefonen på en millisekund, kan inte vuxenvärlden alltid finnas där för att hjälpa barnen att bedöma och värdera informationen. Barnen behöver tankeredskap som hjälper dem att ställa frågorna om sant och falskt. Det har aldrig varit så lätt att sprida viktig information och kunskap som i dagens globala internetvärld. Det är ett hisnande framsteg. Samtidigt har det aldrig varit lika lätt att blixtsnabbt sprida falska rykten, manipulerad information och bedrägerier som kan ställa till stor skada om de får fäste. Därför är det viktigare än någonsin att barnen från tidig ålder får hjälp att utveckla tankeredskap för att ifrågasätta och kritisera.
Läroplanen för grundskolan, LP11, håller med om detta. Det är ”nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” Men i långtifrån alla ämnen ger läroplanen lärarna något konkret exempel på hur detta ska göras.
Här vill Humanisterna hjälpa till. Vi arbetar med att ta fram ett material med tips om olika sätt att få in filosofi och kritiskt tänkande i nästan alla skolämnen. 2014 kommer att vara skolans år för Humanisterna. Som en del i detta kommer vi också att sprida vårt kompendium till lärare och lärarstudenter som en källa att hämta ­inspiration ur. Elever som utvecklar sin förmåga att reflektera, tänka kritiskt och underbygga sina åsikter med goda argument och välgrundade fakta är bättre rustade för att möta det mesta i livet.
I Unescos anda stödjer Humanisterna Kalmar också införandet av en lektionstimma filosoferande i veckan från årskurs ett i samtliga grundskolor i Kalmar län.

Nina Martinsen
Helena Modin
Carl Gustaf Olofsson
Humanisterna Kalmar