Glädjande med C-motstånd mot kemikalieskatt

Mattias Bäckström Johansson (SD) ,

på debattinlägg om kemikalieskatt, publicerat 16 juni.

Det är glädjande att fler inom politiken inser haveriet med regeringens införande av kemikalieskatten.

Denna nya skatt kan knappast sägas ha någon som helst styrande effekt för att konsumenterna ska göra bättre miljöval, detta då skatten i princip är utformad som en ren punktskatt där mer eller mindre varje elektronik- eller vitvara beläggs med ett påslag om 400 kronor.

Förutom att skatten rent fördelningspolitiskt slår hårdast mot barnfamiljer och mindre bemedlade har den direkt förödande effekter på handeln i Sverige. Detta eftersom skatten inte kan tas ut på elektronik som köps från andra länder. Företagsklimatet i Sverige är redan nere på de lägsta nivåerna sedan det började mätas och denna bestraffning av elektronikförsäljning i Sverige kommer knappast inte att göra det bättre. Jag välkomnar verkligen Jaafar Al-Jabiris (C) kritik, men den är inte något som Centerpartiet representerar.

    Från Sverigedemokraternas sida har vi med kraft motsatt oss införandet av denna skatt kopplat till ovan givna argument. Beklagligt nog var vi det enda parti som i höstas motsatte oss införandet och vi fick inte ens med de påstått näringslivsinriktade allianspartierna i vårt motstånd. Kanske beror det på att de är skamfyllda över att det faktiskt var Alliansen som under sitt regeringsinnehav initierade arbetet med en kemikalieskatt. Det är dock den sittande rödgröna regeringen som har det yttersta ansvaret för att man implementerar denna illa genomtänkta och kontraproduktiva jobbförstörare.

    Centerpartiet har däremot drivande i frågan om införandet av skatten och i sin budgetmotion skrev man att det är glädjande att skatten införs, men att det är beklagligt att införandet har dröjt. Centerpartiet nöjer sig inte heller med att tillsammans med regeringen bestraffa elektronikhandeln i Sverige, man vill dessutom att kemikalieskatten ska utökas. Det ska vara samma modell, men den ska innefatta fler produktgrupper för att inbringa ytterligare 2 miljarder till statskassan, redan under kommande år. Det kommer obönhörligen att driva arbetstillfällen bort från Sverige - utan att det har lett till någon som helst mätbar nytta, vare sig för miljön eller när det gäller exponering av kemikalier.

    Detta kommer göra Sverige fattigare och när regeringen till slut tvingas inse detta kommer det bli svårt att få tillbaka de jobb som raserats. Det finns fortfarande tid att begränsa skadan. Därför välkomnar vi varje parti som inser konsekvenserna och som tillsammans med Sverigedemokraterna är beredda att agera.