Ge sjuksköterskorna stöd

Britt-Marie Sundqvist (SD)
Ambulanssjuksköterskorna i länet har för låga löner anser dagens SD-debattör som är förvånad över att majoriteten i landstinget säger nej till att stötta personalen med mer pengar i lönekuvertet. 2 bilder
Foto:Mats Holmertz
Ambulanssjuksköterskorna i länet har för låga löner anser dagens SD-debattör som är förvånad över att majoriteten i landstinget säger nej till att stötta personalen med mer pengar i lönekuvertet.

"Vi anser att personalen är landstingets viktigaste resurs och deras kompetens är ovärderlig i strävan att professionellt möta alla behövande svårt sjuka, gamla som unga i den akuta verksamheten som inom den slutna vården."

Vid landstingsfullmäktiges senaste möte kämpade Sverigedemokraterna för vår motion som rörde den alltmer farliga arbetsmiljön och löneutvecklingen för specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. Motionen var behandlad i landstingets styrelse och svar lämnat i form av ett yttrande. Yttrandet var sammanställt av HR-specialist inom personalenheten, vilken i generella termer refererade till riktlinjer, lönekriterier och avtal. Svaret innehöll ingen som helst ambition eller vilja att uppmärksamma denna yrkeskårs insatser för att våra medborgare, ska tillförsäkras ett professionellt omhändertagande och trygghet i vårdandet.

Vi ansåg att yttrandet var alltför generellt besvarat, varför en interpellation insändes inför fullmäktiges möte den 31 maj. Personaldelegationens ordförande Yvonne Hagberg var utsedd från majoriteten att försvara yttrandet i fullmäktige, där även hon tyvärr talade i generella termer om en så betydelsefull yrkeskår. Hon förnekade att ambulanssjuksköterskorna har lägst medellön av samtliga specialistutbildade sjuksköterskor som finns inom landstingets olika specialiteter.

De av oss framtagna dokumenten över medellöner visade klart och tydligt motsatsen. Detta försvarade Hagberg med att det inte finns några svårigheter med att rekrytera denna yrkeskategori och att de som är timanställda inom ambulansverksamheten väl passar in i en resursenhet. Detta uttalande kändes magstarkt och det är mycket nedslående att företrädaren för majoriteten har ett synsätt som inte går ihop med de övergripande målen vad gäller medarbetarna som fullmäktige antagit. Därefter kom den sista kommentaren från Hagberg, ”att i fullmäktige förhandlas inga löner.”

Det var också ett magstarkt inlägg då närvarande ledamöter troligen är väl insatta i arbetsgången vad gäller löneutveckling och styrmedel för detta. 
Hagbergs framtoning synes oroväckande om intentionen är att medarbetarnas kompetens skall hanteras i en slags spelplan där personalen är pjäser eller kort. Ett sådant resursslöseri motsätter vi oss på det bestämdaste.

Vi anser att personalen är landstingets viktigaste resurs och deras kompetens är ovärderlig i strävan att professionellt möta alla behövande svårt sjuka, gamla som unga i den akuta verksamheten som inom den slutna vården. Vi anser även, att de pådrivande krafterna vad gäller omstrukturering av vården till primärvårdsnivå för behövande medborgare, skall ske på ett genomtänkt och sakta framåtskridande arbetssätt. Detta gäller tillika även faktorer som berör den tekniska utvecklingen, det gäller att gå sakta framåt för att minimera felsatsningar som kommer att ligga i vägen för fortsatt utveckling.

Det krävs mer än ord om hur bra sjukvården i Kalmar läns landsting är. Det finns ingen självkritik från majoriteten. Uppskattning bör framgå även i lönekuvertet.

Sverigedemokraterna kämpade ensamma för ambulanssjuksköterskornas villkor då Alliansens företrädare Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna inte stöttade upp vår framställan. De röstade blankt!