Ge lärarna mer tid för eleverna

Debatt Artikeln publicerades

Folkpartiets reformer nationellt bidrar till en bättre skola i Kalmar.

Föräldrar får tydligare information om hur det går för deras barn i skolan. Fler och tidigare nationella prov, tydligare kunskapskrav, tidigare betyg och en betygsskala med fler steg bidrar till att kunskapsuppföljningen blir bättre.
Vi välkomnar förslaget från utbildningsminister Jan Björklund (FP) att minska kraven på individuell utvecklingsplan (IUP), och skriftliga omdömen. I årskurs 6-9 där det nu finns betyg ska de slopas helt och i årskurs 1-5 räcker årsvis rapportering istället för terminsvis. En utredare har också tillsatts på nationell nivå som ska se över lärarnas administrativa börda.
Men vi måste också göra något åt de lokala bestämmelserna, för att minska onödig arbetsbelastning för lärarna. I vår budget för Kalmar kommun 2013 lade vi som förslag att kartlägga lärarnas administrativa börda och städa bort all administration som inte regleras i lag. Det är vår uppfattning att lärarnas tid i huvudsak ska läggas på att undervisa och inte på byråkrati. Detta arbete har påbörjats i Kalmar men måste intensifieras och resultera i konkreta lättnader för våra pedagoger.
Folkpartiet är det parti i Kalmar som har föreslagit mest resurser till skolan i årets budget. Vi vill bland annat se fler utbildade speciallärare, fler utbildade studie- och yrkesvägledare, en förstärkt elevhälsa och vi vill att Kalmar ansöker om att få starta en spetsutbildning i matematik för speciellt skickliga elever.
Vi har nyligen också fått gehör för att Kalmar om möjligt ska ansluta sig till SkolFam©, ett projekt där barn, placerade i familjehem, genom utbildning skyddas från många av de risker placeringen innebär. Satsningar som i kombination med de reformer som Folkpartiet gör nationellt skulle kunna lyfta Kalmar till att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.
Inger Hilmansson, gruppledare (FP)
Björn Brändewall, vice ordförande Barn- och Ungdomsnämnden (FP)
Lene Polteg, ersättare Barn- och Ungdomsnämnden (FP)