Fredriksskans måste räddas från bebyggelse

Thoralf Alfsson, SD Kjerstin Berggren, SD Lars Rosén, SD Petra Gustavsson, SD Krister Thornberg, SD Lars Petersson, SD ,

"Nästa stora gröna yta som majoriteten vill exploatera är Fredriksskansområdet, med cirka 200 bostäder i en första etapp. Vi kommer säga nej till denna detaljplan. Vi anser att Fredriksskansområdet tillsammans med Lindö och Malmfjärden skall utgöra en grön oas i centrala Kalmar."

Många storstäder har det, men i Kalmar gör den politiska majoriteten tillsammans med flera Allianspartier allt för att förstöra förutsättningarna inför framtiden. Gröna lungor och gröna ytor skall bebyggas med bostäder i storstaden Kalmar. Allt under parollen och modeordet förtätning. Precis som vi skulle vara så fruktansvärt trångbodda i Kalmar, att vi måste bebygga dessa för stadens karaktär så vik tiga gröna ytor.

Det rödgröna styret under ledning av Johan Persson värdesätter inte de gröna lungorna i Kalmar. Under de senaste åren har flera gröna ytor, skogsdungar, barns små fotbollsplaner men även parkeringsplatser blivit byggarbetsplatser. I majoritetens budgetförslag för 2016 finns ett stycke med rubriken Ett grönare Kalmar. Men det finns inte ett enda ord om vare sig skapande eller bevarande av de gröna lungorna eller parkerna och inte heller deras betydelse.

Boverket skriver i sin vision 2025 om grönområden:

  "De är nödvändiga för att dämpa effekterna i staden av klimatförändringarna och för människors hälsa och välbefinnande. Grönområdena utvecklas så att områdena i ökad utsträckning används för rekreation och spännande utevistelser för att bidra till utjämning av vattenflödena i staden och som luftrenare och ljuddämpare."

  Sverigedemokraterna satte ner foten när det gällde Gota Medias mediehus vid parken intill Systraströmmen och tillsammans med en privat sakägare lyckades vi fördröja detaljplanen genom överklagande så att Gota Media ställde in sina planer och istället nu renoverar sina befintliga lokaler. SD har sagt ja till flera av de senaste beslutade detaljplanerna då en viss förtätning kan vara bra och positiv för utvecklingen men det finns givetvis gränser.

  Nästa stora gröna yta som majoriteten vill exploatera är Fredriksskansområdet, med cirka 200 bostäder i en första etapp. Vi kommer säga nej till denna detaljplan. Vi anser att Fredriksskansområdet tillsammans med Lindö och Malmfjärden skall utgöra en grön oas i centrala Kalmar, även i framtiden. I de centrala delarna av Kalmar finns idag universitet och många gymnasieskolor för tusentals elever. Fredriksskansområdet fyller en viktig funktion för alla skolelever men även för invånarna i stadskärnan där betydelsen för folkhälsan inte får negligeras.

  Kalmar håller även på att utvecklas till en evenemangsstad av stora mått och behovet av ytor för dessa evenemang är väldigt viktig och här fyller redan Fredriksskansområdet en viktig roll. En roll som sannolikt kommer öka i framtiden när nu inte bara hundar utan även hästarna skall göra entré, förutom musikkonsert med Roxette.

  Fredriksskansområdet anser vi även utgör en del av Kalmars kulturarv och något som därmed är viktigt att skydda och bevara.

  Den politiska majoriteten försöker i sina utspel förminska omfattningen av bostadsbebyggelsen på Fredriksskansområdet. För att minska motståndet mot byggplanerna har det nu läckt uppgifter om att också en badplats skall anläggas i området. Minst sagt populistiskt!

  Vi anser att det bokstavligt är att kasta skattebetalarnas pengar i sjön. Det finns redan badplatser inom promenadavstånd, på Kattrumpan och Ängö. Därutöver finns ju också badet vid Kalmarsundsparken i närområdet som kommunen gjort till en fin och attraktiv badplats.

  London har Hyde Park, New York har Central Park, Sydney har Royal Botanic Garden. Alla stora gröna ytor och lungor placerade i stadskärnorna. I Stockholm finns Gärdet och Djurgården, Göteborg har heden, alla centralt placerade i städerna.

  Det vore märkligt om vi i lilla Kalmar inte kunde bevara en enda större grön yta för idrott, fritidsaktiviteter och evenemang i de centrala delarna av staden. Utveckla istället området för dess ursprungliga syften. Det vore en katastrof för Kalmar och kommande generationer om Fredriksskansområdet bebyggs. Det går aldrig att göra om!

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.