FP vill ge Snowden asyl i Sverige

Debatt Artikeln publicerades

Folkpartiet i Kalmar län presenterar i dag uppmaningen: "Edward Snowden bör erbjudas asyl i Sverige". Uppmaningen har nu skickats vidare till partistyrelsen.

I informationsåldern är information makt. För att individer ska ha makt över sina liv måste de även ha makt över sin information. Men de värsta farhågorna om övervakningssamhället har besannats, och makten hamnar hos andra.
2008 drev regeringen Reinfeldt igenom en reviderad version av den gamla S-regeringens lagförslag "FRA-lagen", som tillät Försvarets Radioanstalt att massövervaka svenskarnas e-post, internetanvändande och SMS:ande.

Vi i Folkpartiet i Kalmar län kritiserade detta kraftigt och uppmanade vår riksdagsgrupp att stoppa beslutet. FRA-lagen innebär ett enormt ingrepp i folks privatliv och rättssäkerhet, och har sedan dess både utökats och fått sällskap av IPRED, Datalagringsdirektivet och flera andra sätt för stater och företag att få insyn i våra liv.
Detta får ändå anses blekna i jämförelse med avslöjandena nyligen om hur USA:s motsvarighet NSA har skaffat sig direkt tillgång till flera sociala medier och IT-tjänster som vi dagligen använder i våra liv. Enligt detta har NSA i åratal haft tillgång till bland annat:

# Alla dina Google-sökningar.
# Alla "gilla"-knappar och tipsade artiklar på Facebook som du har klickat på, och var i Sverige du var när du gjorde det.
# Vem du har ringt, när, och var du befann dig då.
# Alla mejl som du läst och skickar på Hotmail eller Gmail.
# Bilder du tagit med din iPhone och saker du sagt på Skype. Datorerna blir allt bättre på att automatiskt identifiera människor på foton och förvandla telefonsamtal till text, så informationen behöver inte ens ses eller lyssnas av en människa för att kunna kartläggas.

  Tillsammans skapar detta över tid en mycket heltäckande bild av en persons liv. Även företagshemligheter och journalisters kontakter kartläggs, och vi kan utgå ifrån att länders säkerhetstjänster köper och säljer denna information till varandra.

  "Visslaren" som avslöjade NSA-affären, den 30-årige NSA-tjänstemannen Edward Snowden, har flytt till Hong Kong, sedermera Ryssland, fruktar för sitt liv. Han ångrar inget, men vet vad som väntar om USA får tag i honom.
  Denna våg av övervakning tog sin fart efter 11 september-attentaten 2001, och hävdas ständigt vara nödvändiga verktyg i kampen mot terrorism.

  Terroristerna hatar den frihet vi åtnjuter i västvärlden. Men som reaktion på terrorn ger vi självmant upp just vår frihet.

  Vi lever trots allt i den bästa av tider, med en enorm kreativitet och hög levnadsstandard tack vare globalisering och tekniska framsteg. Men en viktig förutsättning för denna utveckling är att folk vågar tänka fritt, diskutera fritt och kan tjäna pengar på sina lösningar och uppfinningar. Idag kan svenska företagshemligheter stjälas av USA:s säkerhetstjänst om den bedömer att "det ligger i nationens intresse" att innovationen får gynna amerikanska företag istället.
  Organiserad brottslighet är förvisso ett problem som ska bekämpas. Det är rimligt att besluta om avlyssning av enskilda personer som är misstänkta för grova brott. Men att massövervaka hela befolkningen "för säkerhets skull" är inte ok.
  Folkpartiet har i många år arbetat för att Sverige ska vara en fristad för förföljda författare som verkar i länder med beskuren yttrandefrihet. I samma anda anser vi att Edward Snowden bör erbjudas asyl i Sverige, då Obama-administrationen visat sig förfölja visslare mer aggressivt än tidigare USA-presidenter. Det pratas ofta om behovet av meddelarskydd i privat sektor, här behövs det även för en statligt anställd!

  Björn Brändewall

  Börje Helgesson

  Länsförbundet för Folkpartiet liberalerna i Kalmar län