Fossilfria transporter målet

Debatt ,
Målet är högt satt, 2030 ska Kalmar län vara en fossilbränslefri region. Dagens 14 debattörer uppmanar nu företag, organisationer och kommuner i länet att anta utmaningen och redan nu börja arbeta med att ställa om mot fossilbränslefritt.
Foto:Claudio Bresciani/TT
Målet är högt satt, 2030 ska Kalmar län vara en fossilbränslefri region. Dagens 14 debattörer uppmanar nu företag, organisationer och kommuner i länet att anta utmaningen och redan nu börja arbeta med att ställa om mot fossilbränslefritt.

"Totalt har 143 aktörer skrivit under utmaningen. Många har satt sina mål om fossilfria transporter långt före 2030, några är redan där. Vi vill nu visa resten av Sverige att Kalmar län är beredda att ta en tätposition på vägen mot fossilfria transporter."

Transporter står för nästan en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Riksdagen har satt upp målet att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030. Företag, organisationer och kommuner i Kalmar län har här chansen att visa vägen genom att sätta ett mål för när deras transporter ska vara fossilfria.

Vi är många kommuner och företag runt om i landet som vill driva på, och påskynda, utvecklingen. Förutsättningarna för att göra transporterna fossilfria skiljer sig åt. Geografi och behov kan se olika ut men det glädjande är att det nu också finns många olika möjligheter. Man kan välja eldrift från batterier och bränsleceller eller biodrivmedel som biogas, biodiesel, etanol och metanol. Drivmedlen kompletterar varandra och kan användas omväxlande beroende på vilken typ av transport det rör sig om. En minst lika viktig möjlighet är arbetet med att effektivisera eller undvika vissa transporter. Det gäller både gods och persontransporter. Ett sådant arbete leder ofta även till ekonomiska vinster.

Kalmar län har som övergripande mål att alla samhällsbetalda resor ska vara klimatneutrala år 2020 och att vi år 2030 ska vara en fossilbränslefri region. Flera företag och kommuner väljer redan fossilfria transporter. Tåg, kollektivtrafik och cykel kan vara goda alternativ. Ibland är elfordon bra, ibland fungerar förnybara drivmedel bättre. Idag tillverkas biogas i länet och snart byggs också en metanolfabrik. Men produktion och konsumtion måste gå hand i hand och det behövs många fler fossilfria fordon.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige arbetar för att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. De utmanar nu företag, kommuner, regioner och organisationer att sätta ett mål för att endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter senast år 2030. Det är en utmaning som vi i Kalmar län borde anta. På så sätt kan vi sätta press på politikerna att skapa bättre förutsättningar att uppfylla transportmålen. Det måste snabbt byggas ut en inhemsk produktion av biodrivmedel och en infrastruktur för tankning och för laddning av eldrivna fordon. Utmaningen visar också för investerare och producenter av förnybara alternativ att det finns en marknad för deras produkter vilket hjälper dem att våga satsa.

Totalt har 143 aktörer skrivit under utmaningen. Många har satt sina mål om fossilfria transporter långt före 2030, några är redan där. Vi vill nu visa resten av Sverige att Kalmar län är beredda att ta en tätposition på vägen mot fossilfria transporter. Vi uppmanar därför fler företag, organisationer och kommuner att anta Transportutmaningen.

Thomas Carlzon, landshövding, länsstyrelsen Kalmar län

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

Henrik Brodin, projektledare Fossilfritt Södra, Södra

Bertil Dahl (V) och Ingemar Einarsson (C), miljöansvariga kommunalråd, Kalmar kommun

Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Oskarshamns kommun

Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande, landstinget i Kalmar län

Mattias Johansson, Marketing Manager, CARVIA AB

Anna Karlsson, VD, Kalmar Energi

Akko Karlsson (MP), ordförande i Kalmar läns klimatkommission

Tomas Kronståhl (S), kommunstyrelsens ordförande, Västerviks kommun

Christel Liljegren, VD, Energikontor Sydost

Örjan Molander, museichef, Kalmar läns museum

Ulf Nilsson (S), ordförande, regionförbundet i Kalmar län

Lennart Svenzén, Nöbble gård

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.