Föräldrar och politiker – ta ansvar

Erik Lexne, Överläkare Anna Vinas-Petersson, Överläkare Ursula Tomczyk, Överläkare Birgitta Jeppsson, Överläkare Henrik Malm, ST-läkare Mirjam Mohlin, ST-läkare ,
Att åka på festival innebär för de allra flesta en häftig positiv upplevelse. Men det finns en baksida. Varje år får psykiatrin ta hand om ungdomar med drogutlösta psykoser. En verklighet dagens debattörer vill lyfta fram och diskutera.
Foto:A.Rylander
Att åka på festival innebär för de allra flesta en häftig positiv upplevelse. Men det finns en baksida. Varje år får psykiatrin ta hand om ungdomar med drogutlösta psykoser. En verklighet dagens debattörer vill lyfta fram och diskutera.

"Varje år inkommer till psykiatriska kliniken i samband med sommarens festivaler ett stort antal ungdomar med drogutlösta psykoser. Ungdomar som helt har tappat verklighetsförankringen."

Kommande sommar kommer säkert att bli som de föregående. Vår region bjuder, huvudsakligen ungdomar, till olika musikfestivaler. Bland dessa kan nämnas Rasslebygdsfestivalen, Öland Roots, Hultsfred med flera.

Våra kommuner bidrar till festligheterna och utan tvivel sätter det olika regioner på kartan, vilket är bra. Men det kräver också att vi vuxna, föräldrar och politiker är medvetna om de risker som finns och är beredda att ta vårt ansvar, så att de ungdomar som åker på festivalerna får en positiv upplevelse och kan komma hem hela och välbehållna.

Från och till debatteras i media frågan om droger på festivaler och reportage förekommer om festivallivet i tält och hur kul man har det. Polisen kan uttrycka oro för droger och därtill följande våld. Men debatten har ofta en romantiserande karaktär där man anser att det hör ungdomen till att få vara lite crazy, att våld förstås inte är acceptabelt men att droger är ok.

Till och med blivande presidentkandidater i USA framhäver gärna att de i ungdomen rökt lite gräs och ser det som en merit och ett tecken på att vara en vanlig medborgare som är chosefri och inte en moralens väktare. På insändarsidor skriver ofta personer med polariserade åsikter, antingen tycker man att festivaler är enbart positivt eller är man helt emot dem.

Föräldrar, politiker se hit!

Varje år inkommer till psykiatriska kliniken i samband med sommarens festivaler ett stort antal ungdomar med drogutlösta psykoser. Ungdomar som helt har tappat verklighetsförankringen. De upplever i bästa fall en eufori utan gränser, ett närmast himmelskt tillstånd av att ha utomjordisk makt, kunna flyga eller till och med att de är ett med Gud. Att tvingas bli omhändertagen, är för dem en djup kränkning mot den universella makt de upplever.

Tyvärr är den psykotiska upplevelsen inte alltid positiv utan kan vara raka motsatsen, det kan vara den värsta mardröm man kan tänka sig. Ett mardrömsliknande tillstånd med outsäglig ångest och förtvivlan utan slut. Där tankar uppstår om att sluta sitt liv och sorgligt nog så händer det faktiskt att ungdomar begår självmord i samband med festivaler.

Det måste understrykas att i de flesta fall går dessa psykotiska tillstånd över efter något dygn. Då oftast med vård under Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), ibland med restriktioner, för att hindra våldsamma utspel som är en fara både för patienten och personalen. Men tyvärr, möter vi ibland människor som blir inlåsta i en psykos för all framtid. Människor där möjligheterna till ett självständigt liv begränsats och som för resten av sina liv tvingas ta mediciner för att dämpa de psykotiska symtom som annars framträder.

Vad orsakar då en psykos? Många personer som har en sårbarhet för psykosutveckling kommer aldrig i sitt liv att utveckla en psykos. Kunskapsläget i dag säger att orsaken till psykos beror dels av ärftliga eller biologiska faktorer, men också att sociala faktorer spelar roll. Dessutom vet vi av erfarenhet att droger är en starkt bidragande faktor. Vi vet att många insjuknar i sin första psykos i samband med droganvändning.

Med droger menar vi i det här fallet inte alkohol, utan narkotiska droger med allt ifrån cannabis, ecstacy till LSD. Faktum är att det ständigt kommer nya droger, droger som varken narkotikaexperter eller vi som arbetar inom psykiatrin har kunskap om. Det innebär att vi inte vet hur vi på bästa sätt ska behandla den person, som på grund av drogpåverkan kommer till oss.

Om det fanns antidoter mot cannabis, spice och alla andra droger som florerar skulle vi självklart använda dem, men det finns inte! Vi måste istället använda det vi har i form av psykiatrisk omvårdnad och vanliga mediciner.

Vi har svårt att förstå att man inte tar detta problem på allvar! Att man försöker romantisera problemet och enbart se det ur en moralisk synvinkel.

Betänk om det på en festival skulle visa sig att någon serverade korv som gav upphov till diarrésjukdom. Utan tvivel skulle det bli tidningsrubriker, med krav om förbud och där festivalarrangörens ansvarstagande skulle ifrågasättas. Eller om någon fastnade i grind vid en ingång och stukade eller bröt en arm. Självklart skulle det leda till en utredning, med all rätt.

Men det faktum att ungdomar varje år bli inlåsta i en livslång psykos, tiger man gärna om.

Då blir det inga rubriker och det ställs inga krav på förbud eller ansvar.

Betänk, vid sidan av de medicinska konsekvenserna, att ungdomarna inte lagar till drogerna själva. I bakgrunden finns ekonomiska drogrelaterade intressen som gnuggar händerna inför varje festivalsäsong. Några tjänar stora pengar på droghandeln och andra får betala ett pris, ett mycket högt pris!

Vi som skriver denna artikel är läkare och representerar mångårig erfarenhet av psykiatri.

Vi efterfrågar ett större ansvarstagande och en mer nyanserad debatt i media, där det positiva med festivaler kan belysas utan att drogproblematiken sopas under mattan.