Flygplatsen, hållbar utveckling och regional tillväxt

Debatt Artikeln publicerades

Kalmar Öland Airport

”Hade det från regeringens sida funnits en uppriktig vilja att hjälpa till att utveckla grönt flygbränsle, borde den flygskatt som införts användas för utveckling av just det, istället för att som nu gå in i statskassan.”

Foto: Mats Holmertz
"Kalmar Öland Airport spelar en avgörande roll för vår regions utveckling.”, dagens debattör slår ett slag för flygets betydelse och för det arbete som läggs ned för att få flyget mer miljövänligt.

Under de senaste veckorna, efter Nextjets konkurs, har fokus satts på flygets betydelse för landet utanför storstäderna. Nextjet trafikerade främst kommuner i Norrland.

Vi kan konstatera att goda kommunikationer är helt avgörande för en regions utveckling. Vi kan också fastslå att de stora investeringar som nu planeras i det svenska järnvägsnätet, i liten utsträckning kommer att nå alla regioner och att vår region i ringa grad kommer kunna dra nytta av dessa investeringar.

Därför kommer flyget även i framtiden att vara ett viktigt transportmedel för längre resor -såväl nationella som internationella- för vår region.

Kalmar Öland Airport är en av få kommunalt ägda flygplatser som klarar sig utan regionalt ekonomiskt stöd till driften. Här har antalet resenärer sedan 2009 ökat med nästan 100 000 och landade 2017 på nära 250 000 passagerare. Utvecklingen visar på vilken betydelse flygplatsen har för vår region. Lokaliseringen av e-hälsomyndigheten till Kalmar hade till exempel inte varit möjlig utan en flygplats. Vi ser också att många människor väljer att bo i Kalmar trots att jobbet kräver att de finns i Stockholm flera dagar i veckan.

Samtidigt som flygets betydelse för att knyta ihop landet blivit uppenbart så är också dess miljöpåverkan i fokus. Och med all rätt. Vi måste jobba med att göra flyget mer hållbart, på alla plan.

Kalmar Öland Airport jobbar aktivt med miljöfrågorna och lyfts ofta fram som ett föredöme på en flygplats som gjort mycket inom miljöområdet. Det har gjorts betydande insatser för att göra flygplatsen i sig mer miljösmart och man är i dag i princip fossilfria i den egna verksamheten. All uppvärmning och el kommer från förnyelsebara resurser. Flygplatsen använder också förnyelsebart fordonsbränsle i alla ordinarie fordon, i såväl personbilarna som i de maskiner som används för exempelvis snöröjning.

Kalmar Öland Airport har också samverkat till att Kalmar Energi nu bygger Sveriges största andelsägda solcellspark, Törneby Solpark, inne på flygplatsområdet.

Det kväve som används för halkbekämpning på banorna renas i dag till 50 procent i Kalmar Dämme och ambitionen är att ytterligare öka reningsgraden.

Anders Andersson (C), ordförande i Kalmar Öland Airport.
Foto: Mats Holmertz
Anders Andersson (C), ordförande i Kalmar Öland Airport.
”Kalmar Öland Airport jobbar aktivt med miljöfrågorna och lyfts ofta fram som ett föredöme på en flygplats som gjort mycket inom miljöområdet.”
Anders Andersson (C), ordförande i Kalmar Öland Airport.

Flygtrafikledningen på Kalmar Öland Airport erbjuder tillsammans med flygplatsens trafikerande flygbolag möjligheten att i samband med landning utföra så kallade grön inflygning. Det är ett sätt att minska bränsleåtgången och därmed även koldioxidutsläppen vid landning.

Under Kalmarsundsveckan, den årliga hållbarhetsveckan i regionen, då genomfördes 2017 de första flygningarna på förnyelsebart flygbränsle, så kallat biojet, från Kalmar Öland Airport, detta i nära samarbete med flygbolagen SAS och BRA.

Flygplatsen har tillsammans med flygbolagen som mål att 5 procent av det flygbränsle som används för inrikes flygningar från Kalmar i år, skall ske på biojet. År 2025 är målet 50 procent och år 2030 100 procent. Detta kräver självklart teknikutveckling, men även politiska styrmedel.

Det händer mycket inom detta område. Noteras kan exempelvis att Södra och flygbolaget KLM för några veckor sedan undertecknade en avsiktsförklaring om att genomföra en gemensam förstudie rörande möjligheten att skapa grönt bränsle till flyget. Samarbetet syftar till att stödja utvecklingen av efterfrågan, utbud och rätt politiska styrmedel för ett mer hållbart flyg.

Hade det från regeringens sida funnits en uppriktig vilja att hjälpa till att utveckla grönt flygbränsle, borde den flygskatt som införts användas för utveckling av just det, istället för att som nu gå in i statskassan.

I Kalmar Öland Airports Vision 2025, har näringslivet, offentligheten och andra branschaktörer varit med och tyckt till om hur man vill att flyget utvecklas fram till 2025. Viktiga områden i visionen handlar bland annat om att vidareutveckla Stockholmstrafiken, att jobba aktivt med miljön, att ha ett attraktivt destionationsutbud och att vara en flygplats för hela regionen.

Kalmar Öland Airport spelar en avgörande roll för vår regions utveckling. Flygplatsen är en förutsättning för fortsatt tillväxt för vårt näringsliv och ger fler människor möjlighet att leva och verka här.

Anders Andersson (C), ordförande i Kalmar Öland Airport.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.