Fler vägar i karriären för vårdens kvinnor

Debatt Artikeln publicerades

”I landstinget i Kalmar län är cirka 80 procent av våra medarbetare kvinnor. Vi ser behov att skapa karriärvägar med en tydlig signal att utbildning ska löna sig.”

I Sverige är kvinnors lön i genomsnitt 14,1 procent lägre än mäns och det skiljer ungefär 3,6 miljoner kronor i livsarbetsinkomst mellan en genomsnittlig kvinna och man.

Den största anledningen till det är att traditionellt kvinnodominerade områden värderas lägre än mansdominerade. Det är också resultatet av ett arbetsliv där kvinnor lönearbetar mindre än män och att det ofta saknas karriärvägar i kvinnodominerade yrken.

För att utjämna denna skillnad behövs en politik som ger kvinnor möjligheten att arbeta fler timmar. Det handlar då om att bryta det ojämställda föräldraskapet och snedfördelningen som finns av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Men det handlar också om att förbättra villkoren för kvinnors arbete.

Det behövs till exempel en politik som gör det möjligt för fler kvinnor att göra karriär. Sjukvården är en kvinnodominerad sektor där lönenivåerna är låga, karriärmöjligheterna få och lönespridningen låg. Det vill vi ändra på.

Vi vill skapa karriärmöjligheter även inom sjukvården.

En specialistsjuksköterska har en minst fyraårig högskoleutbildning, men enligt Socialstyrelsen är det väldigt få landsting som i dag premierar att sjuksköterskor vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor med högre lön efter utbildning.

Tidigare så har det i princip bara varit möjligt att avancera i lön om man sadlar om och blir administratör eller chef, men nu vill vi i Folkpartiet öppna upp även för mer kliniska karriärmöjligheter.

I landstinget i Kalmar län är cirka 80 procent av våra medarbetare kvinnor. Vi ser behovet att skapa karriärvägar där det finns en tydlig signal att utbildning ska löna sig.

Folkpartiet har därför presenterat en satsning på specialistsjuksköterskor i Kalmar län. Därför föreslår vi att landstinget i Kalmar län inför ett nytt karriärsteg för specialistsjuksköterskor, som är inspirerat av det förstelärarsystem som införts i skolan.

Förslaget innebär ett lönelyft på 5 000 kronor i månaden för runt 100 specialistsjuksköterskor.

Det möjliggörs genom en gemensam nationell och regional satsning och finansiering. Modellen kan införas under nästa mandatperiod. Vårt landsting står inför stora rekryteringsbehov i framtiden och redan nu visar det sig att det är svårt att bemanna vissa tjänster.

Ska vi upprätthålla en vård med hög kvalitet och tillgänglighet behövs kompetenta och engagerade medarbetare.

Det här är ett sätt att visa att det lönar sig att satsa på vårdyrket visa resultat för det jämställdhetsarbete som pågår. Förslaget ger med andra ord bara vinnare.

Pierre Edström
(FP) landstingsråd