Feltänkt beslut att ta bort stödet till lovskolor

Debatt Artikeln publicerades

Replik i debatt rörande lovskolor

De borgerliga skolpolitikerna i Kalmar kommun har uppenbara bekymmer med sin regering. Det går omöjligt att skapa världens bästa skola och höja lärarnas löner ordentligt om regeringen samtidigt försämrar kommunernas möjligheter att utveckla och förbättra skolan. Kalmar har, liksom övriga kommunsektorn, fått sänkta statsbidrag som en direkt följd av att regeringen prioriterar sänkta skatter framför att satsa på barn och unga.
Ett tydligt exempel på detta är regeringens beslut att dra in det statsbidrag på 60 miljoner kronor som kommunerna tidigare fick för att ordna lovskolor. Bidraget möjliggjorde för omkring 26?000 elever att gå i lovskola. För Kalmars del gick kommunen miste omkring 80?000–100?000 kronor som hade kunnat ge ytterligare många elever extra stöd. Med tanke på att skolresultaten i Sverige sjunker var det ett mycket feltänkt beslut att ta bort stödet.
I socialdemokratiskt styrda Kalmar har vi ändå valt att prioritera lovskolor med 200?000 kronor under 2012. Under sportlovet gav kommunen 50 elever extra stöd i undervisningen. Förra veckan gick 41 elever i påsklovsskola på Kalmarsundsskolan och erfarenheterna är mycket goda. Jag följer arbetet med lovskolor nära och kommer fortsätta engagera mig för att elever i behov av extra stöd ska få det. Jag har också underrättat mig om att en socialdemokratisk regering skulle ha fortsatt givit stödet till kommunsektorn.
Jonas Hellberg (S)