Exporten viktig för Kalmar län

Debatt Artikeln publicerades

EU-politik

”Den snabba tekniska utvecklingen, globalisering och flyktingströmmar utmanar många föreställningar och strukturer i samhället. I brytningstider finns en ökad risk för att länder sluter sig inåt. Brexit är i sig ett uttryck för bakåtsträvan, nationalism och antiglobalisering.”

Storbritanniens beslut att lämna EU, Brexit, kommer närmare. För Kalmar län kan beslutet innebära problem för exportföretagen. Dagens debattörer kräver att Sverige nu förbereder detta genom förhandlingar så att nya handelsavtal kan slutas vid sidan av EU
Foto: Virginia Mayo
Storbritanniens beslut att lämna EU, Brexit, kommer närmare. För Kalmar län kan beslutet innebära problem för exportföretagen. Dagens debattörer kräver att Sverige nu förbereder detta genom förhandlingar så att nya handelsavtal kan slutas vid sidan av EU

Brexit närmar sig med stormsteg, och fortfarande är mycket oklart kring Storbritanniens beslut att lämna EU. Skrämmande tydlig är dock framväxten av nationalistiska rörelser runt om i Europa.

Den snabba tekniska utvecklingen, globalisering och flyktingströmmar utmanar många föreställningar och strukturer i samhället. I brytningstider finns en ökad risk för att länder sluter sig inåt. Brexit är i sig ett uttryck för bakåtsträvan, nationalism och antiglobalisering.

Vi har sett det hända förut. Den ekonomiska krisen på 1920-talet banade väg för en europeisk våg av nationalism. Det som hände i Tyskland, Spanien och Italien på 1930-talet kan hända igen.

I oroliga tider är samarbete därför som viktigast. Fri rörlighet för människor, varor och tjänster har ett värde i sig eftersom det skapar samhörighet mellan människor och minskar risken för internationella konflikter. Länder som handlar och umgås mycket med varandra vill av naturliga skäl hellre lösa sina konflikter med byråkrater än med soldater. Det var bland annat därför som EU välförtjänt tilldelades Nobels fredspris 2012.

Brexit är emellertid ett faktum nu, och det kommer att påverka vår region negativt. Storbritannien är i dag en av Sveriges viktigaste handelspartners för såväl varor som tjänster. Kalmar län ligger i topp i Sverige när det gäller export dit. Totalt går hela 11 procent av exporten från Kalmar län till just Storbritannien.

Det finns visserligen en överenskommelse om att reglerna som omgärdar EU:s inre marknad under en övergångsperiod i princip kommer att vara desamma som i dag. Först år 2021 kommer Storbritannien att stå helt utanför det europeiska samarbetet som är så viktigt för svensk handel och produktion.

Men redan nu ser vi effekterna av den framtida splittringen. Företag är mindre benägna att investera, pundet har sjunkit i förhållande till euron och inflationen har ökat, vilket gör de brittiska hushållens plånböcker ansträngda.

Björn Brändewall (L), riksdagskandidat.
Foto: SUVAD MRKONJIC
Björn Brändewall (L), riksdagskandidat.
” Kalmar län ligger i topp i Sverige när det gäller export dit. Totalt går hela 11 procent av exporten från Kalmar län till just Storbritannien.”
Björn Brändewall (L), riksdagskandidat

För de företag som drabbas innebär Brexit många negativa konsekvenser som ökade kostnader, krångligare tullhantering och ökad administration. Den dag Brexit är helt genomförd kan det, om man inte redan nu på alla nivåer arbetar för att dämpa följderna, leda till sämre tillväxt, färre jobb och minskad export för Sverige i allmänhet och Småland i synnerhet.

Södra Sverige är beroende av utrikeshandeln. Därför är det viktigt att det lokala och regionala näringslivet får rimliga möjligheter att förbereda sig, vilket kräver transparens och förutsägbarhet. Vi politiker - på alla nivåer - har ett ansvar för att se till att exportindustrin är involverad och på ett tidigt stadium får kunskap och information om hur relationen mellan Storbritannien och EU ska se ut på längre sikt.

Vi hoppas och tror också att Sverige efter den 9 september har en Alliansregering som med kraft och kunnande förmår agera tillsammans med övriga EU för att finna hållbara, långsiktiga lösningar framåt. Det ligger i både Storbritanniens och övriga EU-länders intresse att minimera de skador för den europeiska handeln som Brexit innebär.

Även som icke medlem har Storbritannien alltjämt en viktig roll för svensk exportindustri och för de människor, inte minst här i Kalmar län, som försörjer sig på att producera varor och tjänster för en europeisk marknad. Misslyckas vi med att förhandla fram gynnsamma avtal, och EU eller Storbritannien beslutar sig för att införa skyddsregler likt dem som i dag finns mot länder utanför unionen, slår det hårt mot lokala företag och många jobb kan vara hotade.

Som liberaler måste vi därför göra allt som står i vår makt för att se till att så inte blir fallet. På EU-nivå, på nationell nivå och på lokal nivå.

Björn Brändewall (L), riksdagskandidat

Jasenko Selimovic (L), europaparlamentariker.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.