EU - garanti för fred i Europa

Debatt Artikeln publicerades
EU är på många sätt både för byråkratiskt och har planer på att växa som kan ifrågasättas. Men grunden för hela EU, fred i Europa, får aldrig glömmas bort anser dagens debattör.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
EU är på många sätt både för byråkratiskt och har planer på att växa som kan ifrågasättas. Men grunden för hela EU, fred i Europa, får aldrig glömmas bort anser dagens debattör.

EU-valet

”Även om kritiken mot EU i många fall kan vara berättigad, får det inte leda till totalt motstånd eller till utträde. Än så länge finns ingen annan konstellation som med samma trovärdighet kan garantera freden i Europa!”

Sedan några månader matas vi dagligen med information om EU. Det är ett säkert tecken på att det är ett EU-valår. Andra tider får vi ganska sporadiska rapporter om unionens verksamhet. Några omskakande förslag brukar väcka lite allmän debatt som till exempel om förbud av snuset eller bestämmande om falukorvens beskaffenhet. Men för övrigt är det stora luckor mellan nyheter från Bryssel.

Det är annorlunda under valår. Då kommer fram många förståsigpåare och förklarar för svenska folket varför EU är förträfflig eller förkastlig. Det är i princip fritt fram för vilka absurda påståenden som helst från båda lägren, då informationsbristen är stor och känslorna för den europeiska gemenskapen minst sagt neutrala.

Redan 1950, när planer för EU:s föregångare den Europeiska kol- och stålunionen började skisseras, var det viktigaste budskapet att lägga grunden för varaktig fred i Europa. I bakgrunden av engelsmännens smärtsamma erfarenhet av två världskrig ter sig därför helt obegripligt om hur Brexitanhängarna kunde driva genom beslutet om Storbritanniens utträde. Det är lättare att förstå att i Sverige tar man freden som en självklarhet. Efter flera generationer utan nära beröring av krigets fasor har den svenska folksjälen förlorat immunförsvarets reflex mot krigshot.

Tamás Lakatos, debattör.
Foto: Mats Holmertz
Tamás Lakatos, debattör.
”EU:s två andra viktiga mål från begynnelsen är att främja sina värderingar och människors välfärd.”
Tamás Lakatos, debattör

EU:s två andra viktiga mål från begynnelsen är att främja sina värderingar och människors välfärd. Unionens positiva påverkan för välfärden kan inte överskattas. Britternas kaosartade och segdragna väg mot utträde visar också tydligt att unionen vilar på ett mångfacetterat nätverk. Fri handel och rörlighet har blivit en näst intill oersättlig förutsättning för medlemsländernas välgång.

De gemensamma värderingarna förefaller dock som något knepigare ämne. Flesta av de grundläggande mänskliga rättigheterna råder samförstånd om. Ändå kan något av medlemsländerna i enstaka frågor ha avvikande syn. Vissa delar av unionens gemensamma värderingar har också förtydligats under åren. Den ursprungliga konstitutionen formuleras med jämna mellanrum om och kompletteras i nya fördrag och förordningar.

Det finns dock sällan någon överenskommelse, som kan förutse framtidens oväntade händelser. Ett betecknande exempel är Schengenavtalet. Som en följd av den här överenskommelsen avskaffades de systematiska personkontrollerna vid de inre gränserna. Samtidigt har alla medlemsstater inom Schengenområdet har förbundit sig att övervaka sina yttre gränser för att förhindra obehörig gränspassage utanför gränsövergångsställena.

Schengenöverenskommelsen fungerade problemfritt fram till den stora migrationskrisen 2015. Ungern som försökte förhindra hundratusental obehöriga att passera den yttre gränsen, utsattes för hård kritik bland annat av Tyskland och Sverige. Någon tid efter kände dock den svenska regeringen sig tvingad att upprätta personkontroller vid den inre gränsen mellan Danmark och Sverige.

Det finns grupper som anser att EU har blivit ett auktoritärt politiskt system vilket får allt större inverkan på medlemsstaternas suveränitet. Många EU-kritiker anser att demokrati i Bryssel stelnar till byråkrati som vill lägga sig i detaljfrågor som borde avgöras av ländernas eget folkstyre eller alls inte behöver regleras.

Inför det stundande valet är det av stor vikt att föra fram lämpliga och värdiga representanter. Även om de är politiskt valda, ska de inte företräda parti- eller gruppintresse utan med framgång ska påverka EU:s utveckling mot en enklare, mindre kostsam, mer demokratisk union, där svenska folkets och de övriga ländernas intresse kan komma i samklang.

Kontinuerlig mediebevakning också under mellanåren samt regelbunden nyhetsförmedling från EU-parlamentet och andra EU-organ ska öppna vägen för bättre insyn och ökat intresse. Även om kritiken mot EU i många fall kan vara berättigad, får det inte leda till totalt motstånd eller till utträde. Än så länge finns ingen annan konstellation som med samma trovärdighet kan garantera freden i Europa!

Tamás Lakatos, debattör.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.