Ett välkommet vårdpaket

Linda Fleetwood (V) ,
Vänsterpartiets landstingsråd, Linda Fleetwood, är mycket nöjd med det inflytande hennes parti haft på regeringens budget. Ett exempel hon lyfter i dagens text är miljardsatsningen på förlossningsvården. 2 bilder
Foto:Mats Holmertz
Vänsterpartiets landstingsråd, Linda Fleetwood, är mycket nöjd med det inflytande hennes parti haft på regeringens budget. Ett exempel hon lyfter i dagens text är miljardsatsningen på förlossningsvården.

"Nu får vi en permanent satsning som innebär ett tillskott på över 70 miljoner för landstinget i Kalmar län."

När regeringen förhandlar med Vänsterpartiet så blir det en budget med tydlig vänsterprofil. Det blir satsningar som minskar klyftorna och som gynnar de med störst behov, inte de med störst plånbok. Det bli mer åt de som tjänar minst, mer till kvinnor än till män och viktiga satsningar på välfärden. Det blir, inte minst, en historisk satsning på vården. Ett vårdpaket från vänster.

Vårt huvudmål i förhandlingarna med regeringen var att få igenom just en betydande och långsiktig satsning på vården. Det har vi fått! Det blir en viktig satsning på förlossningsvården, mer pengar till psykiatrin för satsningar på psykisk hälsa och det blir en rejäl satsning på bättre arbetsvillkor för vårdanställda. Och mer därtill.

När våra krav på bättre välfärd och ökad rättvisa får genomslag blir det viktiga satsningar på sjukvården som gynnar oss alla. Det vårdpaket vi nu har fått igenom är på totalt 4,7 miljarder kronor under 2018. Satsningen ökar sedan till 5,4 miljarder därefter. Dessa satsningar ligger dessutom utöver de satsningar på vården vi redan tidigare fått igenom.

Jag är mycket glad över dessa framgångar i budgetförhandlingarna med regeringen. Redan i våras blev det klart att Vänsterpartiet fått igenom en stor satsning till förbättrade arbetsvillkor för vårdanställda. Jag vet att behoven är stora, att personalen många gånger sliter hårt och att framför allt kvinnor blir sjuka av sin arbetsmiljö. Den trenden måste vi bryta och det brådskar.

Nu får vi en permanent satsning som innebär ett tillskott på över 70 miljoner för landstinget i Kalmar län. Dessa pengar ger oss möjlighet att satsa ytterligare på kompetensutveckling, utveckla försök med kortare arbetstid och på andra sätt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare för att de ska vilja, och orka, arbeta kvar inom hälso- och sjukvården.

Dessa 4,7 miljarder inkluderar även en satsning på förlossningsvården. Den tillfälliga satsning som vi fick igenom i vårändringsbudgeten fördubblas nu. Dessutom förlängs den till att gälla i fem år. För landstinget i Kalmar län innebär enbart den delen över 20 miljoner kronor per år som ska gå till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön.

När man föder barn ska man vara trygg med att man får den vård man behöver. Detta är en kraftfull förstärkning som ger landstinget möjligheter att fortsatt utveckla och behålla den goda förlossningsvården. Det skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet för kvinnan och hennes familj, såväl som en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Psykisk ohälsa är ett utbrett problem i alla åldersgrupper och vårdens förutsättningar att möta dessa behov behöver stärkas. Som landstingsråd med ansvar för psykiatrin gläds jag lite extra åt att Vänsterpartiet fått igenom ytterligare satsningar till barn och ungdomshälsan, ungdomsmottagningarna och psykologerna på hälsocentralerna liksom till BUP och vuxenpsykiatrin.

Genom höjd kapacitet att behandla barn och unga med psykisk ohälsa så tidigt som möjligt kan trycket minskas och väntetider till BUP kortas för de med behov av psykiatrisk vård. Vidare ska satsningen gå till den slutna vården inom vuxenpsykiatrin för bemanning samt för att utveckla arbetssätt och behandling.

Vårdpaketet innehåller också satsningar på barnhälsovård: landstingen får pengar för att fler barn ska få tillgång till vaccinationer och god tandhälsa och den sociala barn- och ungdomsvården förstärks. Dessutom har vi sett till att gynekologiskt cellprov för screening för livmoderhalscancer görs avgiftsfritt och att tandvårdsbidraget fördubblas.

En bra och jämlik vård bidrar till ett samhälle där alla får chans att må bra och bli bemötta utifrån sina behov. Vårdpaketets miljarder lägger en god grund för detta. Det gör helt enkelt skillnad när Vänsterpartiet är med och förhandlar.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.