Ett val för ett län som vill utvecklas och växa

Debatt Artikeln publicerades
Kalmar län är ett län med goda förutsättningar för att växa och utvecklas. Men det finns också enligt dagens debattörer problem som måste lösas, ett sådant pekas ut i dagens text. ”Flaskhalsen är brist på infrastruktur och därmed tillgänglighet.”
Foto: Mats Holmertz
Kalmar län är ett län med goda förutsättningar för att växa och utvecklas. Men det finns också enligt dagens debattörer problem som måste lösas, ett sådant pekas ut i dagens text. ”Flaskhalsen är brist på infrastruktur och därmed tillgänglighet.”

Region Kalmar län

”Vi arbetar för att länet ska vara en plats där både människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Allt för att Kalmar län ska vara ett län där man vill bo, arbeta och utvecklas med hög livskvalitet.”

Imorgon väljer vi våra företrädare till riksdag, kommuner och landsting. Den 1 januari 2019 bildas Region Kalmar län vilket innebär att regionförbundet och landstinget i Kalmar län bildar gemensam organisation. Det innebär att när vi går till valurnorna imorgon och väljer ledamöter till landstinget är det också direktval av de politiker som förutom ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och folkhögskolor i länet också ska driva de regionala utvecklingsfrågorna kommande fyra år.

Det handlar om att ta ansvar för bland annat länets fysiska och digital infrastruktur, kompetensförsörjning, kultur och näringslivsutveckling. Fusionen innebär också nya möjligheter till synergier mellan hälso- och sjukvård och regional utveckling. Ett bra exempel är arbetet med att utveckla ett nationellt nav inom e-hälsa tillsammans med Linnéuniversitet, länsstyrelsen och Kalmar kommun. Vi arbetar för att länet ska vara en plats där både människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt. Allt för att Kalmar län ska vara ett län där man vill bo, arbeta och utvecklas med hög livskvalitet.

Regiondirektör Helena Nilsson.
Foto: Paul Madej
Regiondirektör Helena Nilsson.
”Vi behöver arbeta vidare för att få samman tillväxtmotorerna i länet och också koppla samman oss med motorer i våra grannlän.”
Helena Nilsson, regiondirektör.

Länet har sedan i våras en ny regional utvecklingsstrategi. ”Klimat att växa i” är det övergripande målet för länets utveckling. Med ett starkt näringsliv i positiv utveckling inom flera områden som livsmedel, skog och trä samt besöksnäringen kan också skattekraften öka i regionen, vilket ger förutsättning för en god välfärd hos länets invånare. Kalmar län har mycket att erbjuda såväl våra invånare som företag och besökare. Vi lyfter alltför sällan fram de mjuka faktorerna som påverkar våra livsvillkor i vardagen, vilka blir allt viktigare för den enskilde individen. Till exempel visar studier på att vi i länet upplever en större trygghet än riket i snitt.

Våra skolor visar goda resultat sett till hur många elever som går ut såväl årskurs 9 som gymnasiet och vi har relativt sett en god hälsa. Länet kan också erbjuda många helt unika natur- och kulturmiljöer vilket bidrar till att det är attraktivt att bo i vårt län. Och dessutom, som någon uttryckte det: ”Här får man tid över!” – tid över till sådant som man vill prioritera i livet.

Samtidigt har vi självklart ett antal utmaningar för att nå den utveckling vi önskar. Den internationella organisationen OECD konstaterade i sin studie redan 2012 att regionen har de olika pusselbitarna som krävs för en god utveckling, men att de inte hänger samman. Flaskhalsen är brist på infrastruktur och därmed tillgänglighet. Även om detta inte var någon nyhet för någon av oss som arbetar med frågorna, var det oerhört viktigt att få detta uttryckt av en organisation som OECD. Inte minst med tanke på våra samtal med staten, som har stort ansvar för såväl planering som finansiering av infrastruktur.

Vi behöver arbeta vidare för att få samman tillväxtmotorerna i länet och också koppla samman oss med motorer i våra grannlän. Vi behöver också utbyte med fler från såväl andra delar av landet och från andra länder, en väl utbyggd infrastruktur gör detta möjligt. Då kan vi få en större dynamik på arbetsmarknaden och därmed underlätta kompetensförsörjning. Det ger också bättre förutsättningar för innovation och förnyelse.

En framgångsfaktor i arbetet med regional utveckling är samverkan både inom och utanför länet. Region Kalmar län vill vara en samlande kraft för möten. Möten utvecklar relationer och genom att mötas kan vårt engagemang växa och tillsammans kan vi få kraft att utveckla vårt län. Samverkan bygger på tillit och förtroende och detta är något som präglar vårt län. Vi har korta beslutsvägar. Detta skapar goda förutsättningar för Region Kalmar län att i samverkan med olika aktörer såväl inom vårt eget län som med aktörer utanför länet skapa förutsättningar för att nå målet, att vi ska erbjuda ett klimat att växa i.

Helena Nilsson, regiondirektör

Ingeborg Eriksson, landstingsdirektör

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.