Ett klimatsmartare landsting

Klimatsmarta lösningar, som exempelvis egen vindel, är enligt dagens MP-debattör, viktiga framtidsfrågor för landstinget i Kalmar län. 2 bilder
Klimatsmarta lösningar, som exempelvis egen vindel, är enligt dagens MP-debattör, viktiga framtidsfrågor för landstinget i Kalmar län.

"Digitaliseringen ger möjlighet till ännu fler resefria möten och större samordning till samåkning. Tåg är det självklara färdsättet för längre tjänsteresor, och när flyget måste användas ska det klimatkompenseras."

Vi står inför klimatförändringar som riskerar att få stora framtida konsekvenser. Allvaret i situationen understryks av bland annat FN:s ”Parisavtal”, där världens länder enats om att stoppa temperaturhöjningen, och av de globala hållbarhetsmålen i ”Agenda 2030”, som världens ledare förbundit sig till. I Sverige har regeringen sett till att vi får en klimatlag, som träder i kraft efter nyår.

Alla dessa delar är till gott stöd för att driva klimatfrågorna i landstinget i Kalmar län. Landstinget är en samhällsaktör som idag tar, och i framtiden ska ta ett ännu större, ansvar.

Idag producerar vi egen grön el med eget vindkraftverk, vi har investerat i solcellspark och all övrig el vi köper in kommer från sol, vind och vatten. Våra lokaler värms upp utan fossila bränslen och vi ser till att hela tiden arbeta med energieffektiviseringar, för en så liten klimatpåverkan som möjligt.

Landstingets transporter, och då framför allt kollektivtrafiken, är den i särklass största utsläppskällan (två tredjedelar av landstingets utsläpp av växthusgaser). Därför är det glädjande att från och med denna höst så går alla bussar på miljövänlig biogas eller på det fossilfria dieselalternativet HVO.

Även tjänsteresorna står för mycket av utsläppen och därför ska i framtiden alla bilar vara drivna av antingen el eller biogas – det gäller även inhyrda fordon. Digitaliseringen ger möjlighet till ännu fler resefria möten och större samordning till samåkning. Tåg är det självklara färdsättet för längre tjänsteresor, och när flyget måste användas ska det klimatkompenseras.

Även landstingets ambulanstransporter bidrar med en märkbar del av utsläppen. Därför är det viktigt att se till att dessa specialfordon är så bränslesnåla som det bara går och att möjligheten att tanka fossilfritt utreds.

Till detta ska landstinget vara med i utbyggnaden av laddstolpar för elbilar och ställa hårdare krav på upphandlingar som görs exempelvis transporter av gods och tvätt.

En annan stor utsläppskälla är lustgasen som används främst vid förlossningar. Lustgasen är mycket aggressiv och har 300 gånger större klimatpåverkan än vad koldioxiden har. Dessutom bidrar lustgasen till nedbrytningen av ozonskiktet. Därför ska, med hjälp av regeringens ”Klimatklivet”, destruktionsanläggningar av lustgas installeras vid våra förlossningskliniker och läcksökning måste ske för att minska onödigt läckage.

En utsläppskälla man allt för sällan diskuterar är de indirekta utsläppen som landstingets investeringar i värdepapper bidrar med. Investeringspolicyn är tydlig, och sedan länge görs självklart inga investeringar i exempelvis krigs- eller oljeindustrin. Vårt landstings investeringar i värdepapper ligger på cirka två miljarder kronor. Och även om vi i en jämförelse i landet bidrar till mycket mindre utsläpp per investerad krona, finns all anledning till att ställa ännu högre krav på klimatbra finanser.

Vi ska vara ett klimatsmart landsting.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern-OT och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.