Energiskatten ska betalas

Debatt Artikeln publicerades

Energiskatter

”Med investeringen slipper man alltså att betala moms på all den el som man köper in, vilket gör att den skatt som man behöver betala minskar med cirka 850 000 kronor per år enligt deras egen kalkyl. Man köper i praktiken skattefrihet.”

Socialdemokraternas Mona Sahlin uttryckte under sina år i politiken att det är häftigt att betala skatt. Det är däremot uppenbarligen något som inte delas av Johan Persson i Kalmar, istället gör han allt för att minimera skattebördan inom kommunkoncernen och är inte främmande för att köpa sig fri från skatt.

Kalmar kommun och Kalmarhems agerande för att undgå att betala energiskatt för vindkraftsel får hård kritik av dagens debattörer som anser att det är orimligt att det ska gå att köpa sig skattefrihet.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Kalmar kommun och Kalmarhems agerande för att undgå att betala energiskatt för vindkraftsel får hård kritik av dagens debattörer som anser att det är orimligt att det ska gå att köpa sig skattefrihet.

När lagen kring energibeskattningen ändrades nu vid årsskiftet uppstod även en ny lucka i lagstiftningen kring energibeskattning, vilken Socialdemokraterna i Kalmar var snabba med att utnyttja. Den situation som lagstiftaren inte räknat med är att företag som inte har avdragsrätt för momsen kan köpa in elproduktionsenheter för att ta sig över den minimala gräns av installerad effekt som krävs för att kunna få klassa sig som elproducent.

Kalmarhem gör detta genom att köpa 4/32 (12,5 procent) av ett vindkraftverk, vilket innebär en effekt på 187 kW till en kostnad av 1,8 miljoner kronor. Det innebär att Kalmarhem överskrider gränsen på 125 kW för att räknas som elproducent. Det innebär då att elnätsföretaget inte kommer att debitera Kalmarhem för energiskatten utan att man istället själva betalar den till Skatteverket. På detta vis behöver Kalmarhem inte betala någon moms alls på energiskatten, inte bara för den del som man själva producerat utan för all den el som man köper in i företaget.

Mattias Bäckström Johansson (SD)
Foto: Karin Lagerström
Mattias Bäckström Johansson (SD)
”För Sverigedemokraterna är det helt orimligt att man ska kunna köpa sig skattefrihet samtidigt som energiskatten inte ska vara styrande för elmarknaden.”
Mattias Bäckström Johansson (SD), energipolitisk talesperson

Den lilla andelen i vindkraftverket som man nu har investerat i ska enligt Kalmarhems kalkyl generera intäkter om cirka 230 000 men samtidigt kostnader på cirka 200 000, vilket i det närmsta är att betrakta som ett nollresultat i bästa fall sett till andra risker som man inte har tagit höjd för. Men med investeringen slipper man alltså att betala moms på all den el som man köper in, vilket gör att den skatt som man behöver betala minskar med cirka 850 000 kronor per år enligt deras egen kalkyl. Man köper i praktiken skattefrihet och där investeringen betalar sig på nästan två år.

I rapporten från revisionsbolaget PwC som undersökte saken innan man beslutade sig för att göra investeringen varnade även för att det inte finns någon särskild avsikt från lagstiftaren att moms ska utebli i sådana här situationer. Det var däremot inget som oroade Socialdemokraterna i Kalmar då ingången var att riksdagen inte hinner ändra lagen tillräckligt snabbt för att man ska tjäna på det.

För Sverigedemokraterna är det helt orimligt att man ska kunna köpa sig skattefrihet samtidigt som energiskatten inte ska vara styrande för elmarknaden. Sverigedemokraterna kommer även därför att lyfta detta med finansministern i en interpellationsdebatt i riksdagen inom kort. För oss är det självklart att kommuner och kommunala bolag varken ska sig leka elproducenter eller aktivt verka för att nyttja sig av luckor i skattelagstiftningen.

Mattias Bäckström Johansson (SD), energipolitisk talesperson

Thoralf Alfsson (SD), gruppledare i Kalmar