En hoppfull julhälsning

Johan Persson (S) ,

Jag har i alla tider förespråkat samarbete över den föråldrade blockgränsen. Jag är väldigt glad över att vi lyckats med det. Självklart innebär det kompromisser men det har gått bra."

När jag var i 20-årsåldern så fanns det inte på världskartan att vara kvar i Kalmarsundsregionen. Utbildningsutbudet var begränsat, arbetsmarknaden tuff. Rent allmänt rådde en tämligen stor pessimism.

Efter några år i Göteborg, Växjö och Stockholm återvände jag och kom mer och mer in i kommunpolitiken. 1 april 2006 tillträdde jag som kommunalråd. Den övergripande ambitionen har sedan dess varit att göra Kalmar så pass attraktivt att de barn och ungdomar som idag växer upp ska ha en valfrihet att själva kunna avgöra om man vill leva sina liv här. Man ska inte tvingas bort på grund av att det saknas jobb, utbildning eller framtidstro.

För att kunna nå dit ritade jag 2006 en lapp med ett hjul som består av elva områden. Om alla dessa rullar åt rätt håll så skapas ett Attraktivt Kalmar. Jag har lappen kvar och använder den fortfarande. Det svåra i att skapa attraktivitet för en kommun ligger i att du måste vara långsiktig och jobba med flera områden parallellt. Hackar det på ett eller flera områden så riskerar det att stoppa hela hjulet.

Jag tänkte här gå igenom och ge en lägesbild av det som har stått på lappen sedan 2006. Vi är långtifrån klara men det har ändå gått åt rätt håll.

God ekonomi: 2006 var Kalmar kommuns soliditet minus 3 procent. Nu närmar den sig 16 procent, inkl pensionsskuld. Under förra året investerade vi en halv miljard utan att låna. I år blir överskottet 110 miljoner. Varje krona i överskott gör att vi slipper låna till nödvändiga investeringar. Enligt Kommuninvest ligger Kalmar i topp när det gäller kreditvärdighet. Jag är stolt över att vi har ordning och reda i ekonomin. Det kommer behövas. De kommande åren blir tuffare för hela kommunsektorn.

Kvalité: Till 2020 ska vi vara topp i landet när det gäller äldreomsorg och skola. Vi är på god väg. Jag tror väldigt mycket på målstyrning. Det handlar om att hela tiden följa upp och mäta. Detta för att hela bli bättre. Vi har satt mål om näringslivsklimatet och lyckats. Vi har satt mål om tillgänglighet/bemötande och lyckats. Nyligen presenterade SCB sin medborgarundersökning. Kalmar ligger långt över snittet på alla områden och har förbättrat sig på alla områden. Skattebetalarna i Kalmar ska få valuta för sina skattepengar och det får man. I politiska kretsar sägs det ibland att jag är fixerad vid just mätningar och kvalité. Det är rätt. Det är politikens förbaskade skyldighet att hela tiden arbeta med förbättringsåtgärder, sätta mål och följa upp.

Kalmar län är det enda län som idag har en lägre befolkning än på slutet av 1800 talet. Strukturomvandling och taskig infrastruktur ligger bakom. Kalmars befolkning behöver växa relativt som andra residensstäder. Det har vi klarat med råge de senaste åren. Vi måste skapa en förstorad arbetsmarknadsregion. Utbyggd E22, pendeltåg mot Växjö, snabba bussar mot Oskarshamn, pendeltåg på Stångådalsbanan är nödvändiga delar i denna strategi. Vi har kommit en bit på vägen men vi är långtifrån klara. I detta sammanhang får man inte glömma kollektivtrafiken som sker i luften. Ett av de bästa beslut vi tagit är att ta över flygplatsen från staten. Sedan dess har trafiken i det närmaste fördubblats. Kalmar utan en fungerande flygplats vågar jag inte ens tänka på.

Aldrig alla ägg i samma korg igen. Vår mix av industri, gröna näringar, tjänsteföretag, handel och offentlig verksamhet ger oss en väldigt stabil grund att stå på. Så var det inte för några år sedan. Under 2017 fick vi pris för bästa tillväxt i Kalmar län. Vi har medvetet satsat på nyföretagande, ung företagsamhet och Kalmar Science park med inkubatorn. Under perioden fick vi regeringen att omlokalisera E-hälsomyndigheten till Kalmar. Det breddar vår arbetsmarknad ytterligare.

Bostadsbristen är ett av våra största tillväxthinder. Vi har lagt stora resurser på att bygga upp planberedskapen i Kalmar. Detta för att få en jämnare och högre produktion av bostäder. Under 2017 har 750- 800 bostäder blivit klara, över hälften är hyresrätter. När Kalmarhem färdigställde Kajalen vid sjukhuset anmälde 2000 personer intresse för de 84 lägenheterna. Det säger något om den efterfrågan på bostäder som finns. Bostadsbristen slår hårdast mot svaga grupper i samhället.

Vi har gått från att vara en högskoleort till att idag vara universitetsstad. När vi skriver om Kalmars moderna historia så kommer bildandet och byggandet av Linnéuniversitetet vara bland det viktigaste. Nästa år startar läkarutbildning. Fler utbildningar är på gång. Vi har tagit beslut om ytterligare resurser för ökad samverkan med LNU. Universitetet tillsammans med övrig utbildning i form av Komvux, yrkesutbildningar, SFI och lärlingsutbildningar skapar en grund för ännu lägre arbetslöshet och högre sysselsättning.

Jag har i alla tider förespråkat samarbete över den föråldrade blockgränsen. Jag är väldigt glad över att vi lyckats med det. Självklart innebär det kompromisser men det har gått bra. Fokus är Kalmars utveckling före hårda ideologiska strider. Mot den nuvarande majoriteten står en opposition som behöver aktivt stöd av både SD och MP.

Det ska vara trivsamt att leva sitt liv i Kalmar. Alla de satsningar som vi gjort på idrott, evenemang och kultur har inte primärt handlat om att öka antalet besökare. Istället har målgruppen varit Kalmarborna. Det är först när Kalmarborna trivs och känner stolthet som besökarna och de nya invånarna kommer. Den strategin har lyckats. Andelen Kalmarbor som rekommenderar sina vänner och bekanta att INTE flytta till Kalmar är nu nere på 4 procent. Så såg det inte ut för några år sedan. I tidningen Fokus stora rankning har Kalmar klättrat till plats 16 av 290 kommuner. Nu ska vi gå vidare genom satsningar på Kulturcentrum, arena för innebandy och friidrott, nya konstgräsplaner och sporthallar. Vi ska bygga ny simhall och under nästa mandatperiod ska vi ta oss an ishallen. År 2020 ska vi fira. Då invigs Linnéuniversitetet, flera stora bostadsområden och det är 500 år sedan Gustav Vasa landsteg på Stensö. År 2018 räknar jag med att vi för fjärde gången blir Årets Sommarstad.

Hela Kalmar ska leva. Jag är uppvuxen på norra Öland och vet betydelsen av att det satsas och investeras även utanför de större städerna. Alltsedan tillträdet har jag drivit denna fråga. Vi bygger bostäder, skolor, förskolor och sporthallar i hela kommunen. Nu finns beslut om att investera 48 miljoner i fiberinfrastruktur. Det innebär att 100 procent av Kalmar kommun kommer att ha tillgång till denna basinfrastruktur. Vi satsar nu också på en bygdepeng för att stimulera utveckling i våra byar och tätorter.

Vår kustmiljö och Kalmarsund är avgörande för vår attraktionskraft. Jag startade Kalmarsundskommissonen för tio år sedan och under dessa år har väldigt mycket hänt i form av musselodlingar, kvävefällor och dämmen. Vi har byggt Moskogens kraftvärmeverk. Vi satsar på biogas i våra bussar och bilar. Vi bygger Sveriges största solcellspark. Vi ska bygga Sveriges modernaste reningsverk. Vatten, klimat och miljöfrågor är huvudfrågor den kommande mandatperioden. Det är därför som vi också vill ha en egen nämnd för detta.

Vi ska alltid vara nyfikna och hungriga. Vi får aldrig slå oss till ro. Målet är fortsatt att skapa ett så attraktivt Kalmar att barn och ungdomar som idag växer upp ska kunna välja att vara kvar här eller flytta hit när de blir större. Vi har kommit en bra bit på vägen men mycket återstår!

Med det vill jag önska alla Kalmarbor, medarbetare och alla andra en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.