En budget för tillväxt

Debatt Artikeln publicerades

Sänk kommunalskatten i Kalmar. Det kan locka både företagare och andra att flytta till Kalmar. En process som ger utveckling och ökade skatteintäkter.

Kalmar har alla de förutsättningar som kännetecknar framgångsrika kommuner. En bördig landsbygd, ett kustlandskap som många avundas och en universitetsstad med en unik kulturmiljö. Tyvärr går det inte så bra för kommunen som Folkpartiet vill och hoppas. Företagsklimat och bostadsbyggande pekar åt helt fel håll och nyligen presenterades kommunens måluppfyllelse där man förväntar sig att bara nå 12 av 44 mål i år, inte heller det smickrande för kommunen.
Folkpartiet presenterar, vid kommunstyrelsens sammanträde i morgon, en budget för tillväxt och framtidstro. Vi föreslår, för att visa vår färdriktning, även i år att kommunalskatten sänks, då vi vill locka företagare och anställda att också bosätta sig här och bidra till ökade skatteintäkter. En liberal utgångspunkt är att varje generation ska betala sina kostnader.
Vi vill med en verklig genomlysning och ständig kostnadskontroll, stärka ekonomin och ta bort de hinder som vi ser för bättre företagsklimat och ökat bostadsbyggande. Genom omprioriteringar får vi reformutrymme att satsa på kommunens kärnverksamheter.
Klassresan börjar i klassrummet, och många barns enda chans är, att vi i förskolan och skolan ser dem och tar dem på allvar. Med satsningar på över 5,5 miljoner på skola och unga, vill vi garantera god utbildning för kommunens placerade barn, stärka elevhälsan, tillföra resurser för fler utbildade studie- och yrkesvägledare, genomföra en lässatsning, förlänga sommarskolan och säkra en fortsatt central rättning av nationella prov. Inom föreningslivet prioriterar vi med skattepengar ungdomsverksamhet framför verksamheter till vuxeneliten.
Vi återgår till de politikerarvoden som gällde, innan andra partier höjde i fjol. Vi sparar in på den politiska organisationen, på administration och bjuder in de företagare som drar nytta av Kalmars många och uppskattade evenemang att också vara med och bidra och påverka den fortsatta utvecklingen av Kalmars evenemang genom att bjuda ut halva Destination Kalmar till försäljning. För oss är prioriteringen glasklar, kärnverksamhet har företräde.
För kommuninvånare ska det under hela livet finnas kvalitetsgarantier för en trygg service från barnomsorg till äldrevård, oavsett var man bor i kommunen. Självklart ska alla ha möjlighet att göra sina egna val, vilket innebär att vi välkomnar entreprenörer i all kommunal verksamhet.
En viktig framtidsfråga är att rusta kommunen för en större arbetsmarknadsregion. Men vill vi ha fler invånare, måste vi också dimensionera kommunen för fler invånare. Den lokala infrastrukturen där lättframkomliga vägar, som av Socialdemokraterna omvandlas till ”stadsgator”, motverkar den arbetspendling som större arbetsmarknadsregioner kräver. Det hämmar också kommunens tillväxt. Ett sådant exempel var att Socialdemokraterna byggde om Södra vägen till stadsgata och nu får vi skattebetalare betala dubbelt, när stora vägavsnitt måste byggas om.
Sedan Johan Persson blev kommunstyrelsens ordförande år 2006 har kommunens tjänstemän, helt utan kostnadskontroll, varit sysselsatta med olika monument, bland annat Salve, Fanerdun, World Trade Center. Ofta har beslut fattats snabbt och utan tillräcklig insyn från andra.
Det ger kanske sken av handlingskraft, men en byggnad kan aldrig ensam lyfta en kommun eller en verksamhet. Däremot kan den, feltänkt, utarma en redan bräcklig ekonomi. Den politik som inte klarar argumentation och en öppen debatt kommer inte heller att vara en politik för tillväxt.
En välmående kommun med en god kommunal service och hög kompetens lockar till sig välmående företag. Företag och förskola behöver varandra. Gläds med den företagare som tjänar pengar i vår kommun. Det bidrar till fler arbeten och mer välfärd, så att alla som vill, ska kunna uppfylla sina drömmar här i Kalmar!

Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Birgitta Nordlöw
Anna-Britt Wejdsten
Kent Pettersson
Sahadet Mavraj
Ledamöter och ersättare (FP) i Kalmar kommunfullmäktige