Diskutera romernas situation med korrekta fakta

Åke Moberg ,

på inlägg om romernas situation, publicerat 28 december

Kåre Eriksson (V) börjar sitt inlägg med att hänvisa till en Ipsos mätning där endast var tredje stockholmare ville förbjuda tiggeri. Han glömde att skriva att endast 14 procent ger pengar till tiggare, likaså att 54 procent inte anser att tiggare skall ges pengar. Teori och praktik är skilda saker

Han skriver också ”våra romers rätt att vara i Sverige” naturligtvis alla romer med svenskt medborgarskap skall, om de vill, stanna i vårt land.

Vad vi diskuterar är väl ändå de EES migranter som kommer till Sverige utan att klara vad skrivs i vår Utlänningslag i kapitel 3a, 3 paragrafen, 4.” har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.”

  Då är de välkomna och behöver inte tigga!

  Kåre Eriksson fortsätter utan att berätta om vilka kapitel det gäller utan nämner bara paragraferna. Så här är det!

  Paragraf 11” En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare får avvisas i anslutning till inresan eller under de tre första månaderna efter inresan av hänsyn till allmän ordning och säkerhet.”

  Han fortätter med att hänvisa till paragraf 2 istället för 12! Ordning och reda borde gälla även V.

  Om du Kåre Eriksson tycker det är förenligt med allmän ordning och säkerhet att oregistrerade husvagnar parkeras på platser som inte är avsedda för detta och på platser som tillhör kommun eller privata ägare, då är du anhängare av undermineringsarbete av vår stat.

  Då tillhör du de som anser att det är rätt och riktigt att spendera våra surt förvärvade skattemedel till annat än våra medborgares bästa.

  Nej, du har fel! De finns inga agitatorer med obskyr agenda utan bara enfaldiga människor som liksom gumman vilken plockade pinnar i skogen under mottot: ”orkar jag den så nog orkar jag en till”, hon som de flesta vet, tappade allt.

  Vi är inte en stat som återigen ska behöva se vår ekonomi undermineras på grund av för lite fakta och tanke och för mycket utopiska drömmar med grek/kommunistiska förtecken.

  Det är misskötsel av statens ekonomi att vi ska låna upp stora summor för att betala för andra nationers försummelser.