Det är tid för att lägga ner vattenmyndigheterna

Debatt Artikeln publicerades

Replik, på debattinlägg om vattenförsörjning, tidigare inlägg 11, 16 och 19 mars

Allt fler inser att det är myndigheterna som är det stora hotet mot våra vatten. I ett inlägg argumenterar ledande företrädare för de fyra kommunerna utmed Alsterån för att "alla intressen måste kunna samsas i våra vattendrag". Alsteråns Kraftverksförening påpekar, att detta förutsätter att svenska myndigheter börjar klassa vattenförekomster med dammar och kraftverk som kraftigt modifierade vatten (KMV). I dag är 658 av 23 000 vattenförekomster (3 procent) KMV, andra länder har 50 procent. Detta bryter uppenbart mot EU:s vattendirektiv och den svenska vattenförvaltningsförordningen.

Om detta har länsstyrelsen i Kalmar och vattenmyndigheten i Södra Östersjön föga att säga. I stället redovisar man ett omständligt och segdraget arbetssätt. Inte undra på att den svenska vattenförvaltningen efter 15 år har så få positiva resultat, att Sverige vid upprepade tillfällen kritiserats av EU.

Man nämner storskaliga kraftverk trots att sådana inte finns inom länet eller vattendistriktet. Däremot tiger man visligen om de mindre dammarna och kraftverken, där man arbetar på att riva ut allt som finns. Likabehandling?

KMV-klassning är nödvändig där det finns dammar, kraftverk och andra vattenverksamheter (bad, båt, fiske, vatten- och reningsverk, industrier, jord- och skogsbruk med flera) för att kunna utveckla och avväga dessa olika intressen. Riksdagen har också beslutat att myndigheterna ska utnyttja denna möjlighet "fullt ut".

Tyvärr tyder inget på att man kommer att följa riksdagens beslut. Det gör samrådsomgången 2020 meningslös, vattenmyndigheterna fortsätter att ställa sig vid sidan om arbetet med att utveckla vattenmiljö, vattenkraft och andra vattenverksamheter.

En enkel utväg vore en politisk uppgörelse om att låta regeringen utnyttja den rätt vattendirektivet ger medlemsstaterna att genom KMV-klassning undvika "en betydande negativ inverkan på" de många intressen av vatten som vattendirektivet räknar upp. Samtidigt borde man komma överens om att lägga ner vattenmyndigheterna.

Anders Jarl, ordförande Smålands Vattenkraftsförening.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.