Den gröna omställningen kan inte vänta

Debatt Artikeln publicerades

Grön omställning

”Sjukvården är mycket resurskrävande och tär både på miljö och klimat. Det är nödvändigt att hitta mer hållbara och planetsparande alternativ när det gäller bland annat engångsmaterial och textilier inom vården.”

Vi måste ställa om hela vårt samhälle till ett fossilfritt välfärdssamhälle. Vår generation ska lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta.

Vi i Kalmar län ska vara en aktiv del i detta. Hälso- och sjukvården kräver stora resurser och förbrukar mycket energi och material. Resandet och transporter påverkar klimatet och miljön lokalt såväl som globalt.

Miljöpartiet de gröna vill att det ska vara lättare att komma i kontakt med vården och vi anser att valfriheten ska kunna styra, så man själv kan välja om man vill ringa, "klicka sig in" eller fysiskt besöka en vårdinrättning. Tillgängligheten ska öka ytterligare, och vi måste bygga goda relationer med våra invånare där patienten hela tiden är i centrum. Alla ska ha rätt att få tid till primärvården inom ett dygn.

Den allt mer utbredda psykiska ohälsan måste få en än tydligare prioritering. Framför allt de ungas psykiska hälsa ska stå i fokus. Resurser måste till för att minska ungas självskadebeteende och hindra självmord. Fler "Första-hjälpare" måste utbildas, och bältesläggningar av unga inom psykiatrin ska inte accepteras.

”Tillgängligheten ska öka ytterligare, och vi måste bygga goda relationer med våra invånare där patienten hela tiden är i centrum.”
Jessica Rydell (MP), landstingsråd.

Tillgängligheten för de som behöver hjälp ska stärkas. Här har primärvården en självklar roll som första instans med vårdkontakt inom ett dygn. Begreppet "köfri vård" ska gälla även inom psykiatrin, ingen ska behöva vänta på behandling. Krafttag måste sättas in för att lösa bemanningen och göra psykiatrin oberoende av inhyrd personal.

HBTQ-personer är extra utsatta och lider oftare av psykisk ohälsa än andra. Därför måste särskilt fokus läggas på de här personerna så de får rätt hjälp i tid. Därför måste vi stärka kunskapen om HBTQ personers utsatthet hos ungdomsmottagningarna och första linjens psykiatri.

Omställningen till fler digitala lösningar är en stor möjlighet till att föra vården än närmare den enskilde med ökad delaktighet och större valfrihet. Det kan också bidra till att frigöra resurser och minska vår påverkan på miljö och klimat. Behovet hos individen ska styra på vilket sätt man ska möta vården (video, telefon, fysiskt besök) och vem man ska möta.

Sjukvården är mycket resurskrävande och tär både på miljö och klimat. Det är nödvändigt att hitta mer hållbara och planetsparande alternativ när det gäller bland annat engångsmaterial och textilier inom vården. Upphandlingarna inom regionen ska vara etiska, klimatbra och giftfria.

Andelen klimatsmart mat på våra sjukhus och folkhögskolor ska ständigt öka. Detta genom exempelvis ökad andel vegetabilier, mer säsongsbetonat samt ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel.

Infrastrukturen på transportområdet ska tydliggöras med en klar inriktning på klimatsmarta och miljöbra lösningar.

Våra tågbanor måste på olika sätt rustas upp för att vi ska kunna ha en stabil trafik på dem. Vi ska skapa förutsättningar till pendeltrafik med fler avgångar samt med utökade antal stopp längs befintlig järnväg. Projektet "Östersjöexpressen - tänk tåg, åk buss" ska realiseras, i första etappen Kalmar-Norrköping (med landsvägsstopp i Mönsterås, Oskarshamn och Västervik).

Vi vill knyta ihop universitetet och vidga arbetsmarknadsregionen genom att införa pendeltågstrafik mellan Kalmar och Växjö, med en målsättning om att enkel resa inte ska ta mer än 45 minuter. Vi anser att det är nödvändigt med dubbelspår på sträckan. Arbetet med detta bör inledas under mandatperioden.

Vår tågflotta måste förnyas. Alla tåg måste vara eldrivna, alternativt vara konverterade till fossilfria, förnybara bränslen.

Kalmar län ska vara ett län att växa upp i, ett län där man vill stanna och ett län att återvända till. Vi vill hjälpa till att skapa ett klimat för våra ungdomar där de känner sig hemma och är sedda och känner sig inkluderade. Kalmar län ska vara ett välkomnande län som man vill fly till - inte ifrån. I Kalmar län ska alla ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Jessica Rydell (MP), landstingsråd.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.