Decemberöverenskommelsen i repris – med KD i fokus

Jan Hedman

Decemberöverenskommelsen 2014 byggde på en skenbar enighet. Överenskommelsen diskuterades inte till botten, och därmed bar den inom sig fröet till sin egen undergång. KD balanserade nära 4 procentsgränsen, och var obenäget till risk. Det blev också KD som spräckte illusionen om en fungerande överenskommelse.

Energiöverenskommelsen från hösten 2016 är lika knepig. Kraven från energibranschen om att häva överenskommelsen har från början varit starka. Koncensus spricker om/när någon av parterna tror sig förlora oacceptabelt mycket mer än de andra. För ett enskilt parti pressar närhet till 4 procentsgränsen nerverna. Baylans trollspö löser inte de knutarna.

Lise Nordin påstår att det var MP som fick med sig de andra i Energikommissionen på en förlängning av vindkraftsubventionerna. Rickard Nordin (C) däremot påstår att det var de som fick igenom förlängningen. De slåss om äran, och kallar det miljöpolitik.

Kraftbranschen har alla skäl att vara bekymrad. Direkt efter proppen den 19 april 2014 var Svensk Bioenergi, SVEBIO, kraftigt missnöjda. Vattenfall och Fortum är lättade över att kärnkraften klarade sig, men avvaktande och missnöjda med hur elcertifikaten hanterats.

Något ytterligare måste kokas ihop i kanslihuset. Att förlänga och utvidga vindkraftssubventionerna slår undan benen för all elproduktion. Både kärnkraftens och vindkraftens vänner har fått sina köttben. Landet kommer att storkna av elöverskott och elpriset kollapsa.

Och hur kommer farsen att sluta? Vem sätter först i halsen?

Jag sätter en slant på att det återigen blir KD, nu med Ebba Busch Thor tillbaka till sommaren, som först drar sig ur energiöverenskommelsen, liksom Liberalerna redan gjort. Hon var själv borta från skeendet av familjeskäl, och är inte personligen förknippad med överenskommelsen.

Hon var för några år sedan, innan partiledarskapet, med ett jordnära anslag tydligt emot subventionspolitiken. KD har nu med en anonym ersättare kommit helt vid sidan om, och blivit osynliga. Det blev tyvärr lite tokigt, samtidigt som opinionsmätningarna pekar mot en framtid utanför riksdagen. Man måste finna en ny infallsvinkel för att ha en chans att vinna förtroende. Ebba Busch Thor var tidigare insatt i och delaktig i energidebatten. Här har man en möjlighet att skaka om spelbordet och åter bli relevanta.

Vad som sker i nästa skede är en svårare fråga. Om energiöverenskommelsen fullföljs så ligger haveriet i korten, såvida man inte skjuter till ytterligare oceaner av pengar i subventioner till kraftsektorn. I båda fallen kommer partierna som återstår från Energiöverenskommelsen att sitta med ansvaret.

Var hamnar Svarte Petter?