Cyklisterna och trafiksäkerheten

Thomas Eidrup ,
Kalmar kommun satsning på cyklister och på att bli en cykelvänlig stad/kommun fortsätter. Nu gäller det att allt fler väljer att cykla. "Ju fler som använder cykel desto mer motiveras kommunen att förbättra cykelinfrastrukturen ytterligare", skriver dagens debattör Thomas Eidrup som är cykelstrateg på samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun.
Kalmar kommun satsning på cyklister och på att bli en cykelvänlig stad/kommun fortsätter. Nu gäller det att allt fler väljer att cykla. "Ju fler som använder cykel desto mer motiveras kommunen att förbättra cykelinfrastrukturen ytterligare", skriver dagens debattör Thomas Eidrup som är cykelstrateg på samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun.

"Cykla och kör bil med god framförhållning och ge andra trafikanter utrymme och marginaler att kunna göra fel utan att det behöver smälla. Då gör du faktiskt både dig och dina medtrafikanter till ännu bättre trafikanter!"

Barometerns artiklar om cyklister och trafiksäkerhet nyligen sätter fokus på hur viktiga trafiksäkerhetsfrågorna är. I Kalmar kommun har vi i såväl planering, byggande och drift fokus på att göra resandet såväl smidigt, attraktivt och inte minst trafiksäkert. Vårt uppdrag är att successivt förbättra befintlig cykelinfrastruktur och bygga klokt där vi bygger nytt. Därtill ska vi få fler att välja cykel liksom kollektivtrafik enligt två av målen i kommunens budgetdokument.

Man kan se att Kalmar glädjande nog har en för Sverige ovanligt hög andel cyklande och relativt låga olyckstal för cyklister. I en jämförelse mellan 51 kommuner med minst 40 000 invånare som gjordes 2014 konstaterades att Kalmar ligger i den bästa kategorin både vad gäller singelolyckor och kollisionsolyckor. I rapporten står bland annat "I de trafiksäkraste kommunerna är andelen cykelresor sju gånger större än i den sämsta gruppen, en ovanligt stor skillnad för liknande sammanhang. Skillnaden sammanhänger sannolikt med infrastruktur, drift och underhåll i en dynamisk process. Bra cykelinfrastruktur leder till att fler använder cykel. Och ju fler som använder cykel desto mer motiveras kommunen att förbättra cykelinfrastrukturen ytterligare och att hålla en hög standard på drift och underhåll, inklusive vinterväghållning och halkbekämpning. I processens förlängning minskar detta risken för såväl kollisions- som singelolyckor samtidigt som cyklandet ökar.”

På senare tid är till exempel den genomgripande hastighetsöversynen runt om i tätorterna något som bidrar till en trafiksäkrare miljö för alla trafikslag. Likaså att vi förbättrar övergångsställen och cykelpassager, moderniserar/förbättrar trafiksignaler och förbättrar belysningen ytterligare. Vinterväghållningen ger hög prioritet åt gång- och cykelbanorna, framför allt huvudcykelstråken (de tjockare strecken på cykelkartan). Vissa felande länkar i cykelvägnätet byggs bort och prioriterade stråk med dålig bredd byggs om.

Undan för undan har trafiksäkerheten generellt sett ökat i landet. Nollvisionen har jobbats hårt med av bland annat Trafikverket och kommunerna under många år nu. Statliga pengar har investerats i att höja trafiksäkerheten på många riksvägar med exempelvis mitträcken och det har bidragit starkt till att de nationella olyckstalen sjunkit stadigt. De har sjunkit så lågt att olyckstalen för bilister nu ligger under olyckstalen för cyklister som inte minskat i samma takt. Det innebär inte att det blivit farligare att cykla men det sätter fingret på att vi fortfarande har mycket att göra kring utvecklingen av den svenska cykelinfrastrukturen. Nederländerna och Danmark är föregångsländer.

Cykelhjälm är ingen billig livförsäkring som det ibland hävdas utan bör ses som ett bra komplement till att vi aktivt förebygger olyckor genom att vi:

# Bygger bra och säker infrastruktur för cyklister

# Sköter denna på ett bra och trafiksäkert sätt (asfaltbeläggning, vinterväghållning, sopning med mera.

# Färdas i trafiken på ett respektfullt sätt. Respekt för trafikreglerna och för de omgivande trafikanterna. Detta oavsett trafikantslag.

# I trafiken har man bara skyldigheter och inga rättigheter. Den som slarvar med denna huvudregel kommer gång efter annan att kunna berätta vid fikabordet på jobbet hur nära det var att hen ännu en gång höll på att köra på någon eller att hen återigen var nära att bli påkörd. Detta gäller såväl cyklister som bilister. I och med att trafiklagstiftningen till viss del är svårtolkad och då varje plats har sina förutsättningar så är ett ödmjukt förhållningssätt i trafiken det enda rimliga. Cykla och kör bil med god framförhållning och ge andra trafikanter utrymme och marginaler att kunna göra fel utan att det behöver smälla. Då gör du faktiskt både dig och dina medtrafikanter till ännu bättre trafikanter!

# Det är som med den där duktige mittfältaren på fotbollsplanen som läser spelet, förutser vart lagkamraterna är på väg och lägger crosspassningen perfekt till den framrusande forwarden. En sådan mittfältare gör sina medspelare till bättre fotbollsspelare. Motsatsen i form av att läsa situationen dåligt och skicka dåliga passningar är förödande både på fotbollsplanen och i trafiken.

Den trafikant du plötsligt möter i nästa korsning kan vara din blivande käresta, din pappa eller kanske din dotter på väg hem från skolan. Krama därför varandra i trafiken eller sök åtminstone ögonkontakt!

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.