Centern – ett hållbart val

Debatt Artikeln publicerades

”De senaste skandalerna visar på betydelsen av säkrare och sundare livsmedel och vi är övertygade om att svensk produktion är en viktig del i det.”

Denna fredag åker 25 ombud från Kalmar län till Centerpartiets framtidsstämma för att påverka besluten om Sveriges med omdiskuterade politiska program. Det är ett program som har stor betydelse för Centerpartiet, men också för Kalmar län. I vårt län leder Centerpartiet fem av länets tolv kommuner och deltar i styret av ytterligare ett antal och det program som nu beslutas om har därför stor påverkan även på lokalnivå i vårt län.
Kalmar län har stora utmaningar framför sig med bland annat den demografiska utvecklingen med allt fler äldre, minskande befolkning, behov av kompetent arbetskraft för industri såväl som vård och omsorg. Vi har ett stort behov av att utveckla och förbättra förutsättningarna för de gröna näringarna som är viktiga för vårt län.
Kalmar län är ett landsbygdslän i södra Sverige och därför är det viktigt med en politik som ser hela Sverige och rätten till service i hela landet. Det är dessa utmaningar och förutsättningar som nu bildar grund för vilka frågor vi kommer att engagera oss för på stämman.
Vi vill se ett Centerparti som lokalt såväl som nationellt står för en tydlig social välfärdspolitik och som motverkar centralisering och slåss för nuvarande och kommande generationers rätt till en god livsmiljö. Därför är bestämningen av Centerpartiets syn på liberalism som social, decentralistisk och grön väldigt viktigt.
Vi ska vara ett parti för rättvisa och hållbarhet och vår politik ska sikta på en gemenskap där alla behövs. Men detta förpliktar!
I den debatt som varit kring programmet så har frågan om invandring och rörlighet över gränserna förts intensivt. Vi menar att för att klara välfärden i framtiden och tillgången till kompetent personal så är det viktigt för Kalmar län att människor vill komma till Sverige och vårt län för att skapa sig ett nytt liv.
Det gäller särskilt för arbetskrafts­invandring, men även för dem som tvingas fly från sina länder från förtryck och elände. Vår utmaning är att skapa en välkomnande politik som ger människor möjlighet att skaffa sig en bostad och snabbt börja arbeta och försörja sig.
För oss i Kalmar län är det viktigt att Centerpartiet i sitt nya program slår fast rätten till en garanterad servicenivå i hela landet.
De senaste årens utveckling med mer av centralisering är inte acceptabel och vi kommer att slåss hårt för att detta blir tydligt i det nya programmet. Programmet fortsätter Centerpartiets långa tradition om decentraliserat beslutsfattande. Genom att skapa regioner och decentralisera makt och inflytande i frågor som arbetsmarknads-, infrastruktur- och tillväxtpolitik kan invånarna i Kalmar län få besluta över viktiga framtids­frågor.
En fråga vi kommer att arbeta för är att partiet ska driva frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och att de olika sociala skyddsnäten samverkar så att inga människor faller igenom mellan dem. Skyddsnäten måste än mer fungera så att de stöttar människor att komma tillbaka till arbete och ett fungerande liv.
Centerpartiet ska vara det hållbara valet i svensk politik, därför är det viktigt att vi säkerställer möjligheterna till god och högkvalitativ matproduktion i Sverige.
Vi menar att det behövs en tydlig politisk markering i programmet om att vi prioriterar möjligheten till goda villkor för företagen inom livsmedelsproduktionen. De senaste skandalerna visar på betydelsen av att säkrare och sundare livsmedel och vi är övertygade om att svensk produktion är en viktig del i det.
Centerpartiet har nu en unik möjlighet att lägga fast ett idéprogram för ett mer Hållbart Sverige och Kalmar län. En politik som ser hela Sverige och prioriterar det långsiktigt rätta!

Ann Petersson distriktsordförande (C)

Per-Åke Svensson 1:e vice distriktsordförande (C)

    Christer Jonsson 2:e vice distriktsordförande (C)