Cancervården ska förbättras i Kalmar län

Lena Segerberg (S)
, Landstingsråd i Kalmar län Gabriel Wikström (S), 
Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister ,
Cancervården i länet ska bli bättre, och snabbare. Målet är att en cancerpatient ska genomgå de undersökningar som krävs snabbt och att behandlingen ska påbörjas inom 28 dagar.
Foto:ERIK G SVENSSON
Cancervården i länet ska bli bättre, och snabbare. Målet är att en cancerpatient ska genomgå de undersökningar som krävs snabbt och att behandlingen ska påbörjas inom 28 dagar.

"Cancersjukvården har under de senaste åren utvecklats och lyckas i allt högre utsträckning att rädda liv. Men fortfarande finns det tillgänglighetsproblem och ytterligare insatser behöver göras för att ytterligare förbättra vårdkvaliteten."

Ett växande antal människor i vårt land drabbas av olika former av cancer. De flesta av oss känner någon eller några som har drabbats. När man har fått vad som troligen är livets svåraste besked, är det viktigt att den vård som behövs snabbt kommer till. Cancersjukvården har under de senaste åren utvecklats och lyckas i allt högre utsträckning att rädda liv. Men fortfarande finns det tillgänglighetsproblem och ytterligare insatser behöver göras för att ytterligare förbättra vårdkvaliteten.

Väntetiderna för ett flertal olika diagnoser kan vara tre gånger längre i ett landsting än vad de är i ett annat. En sådan ojämlikhet i vården är självklart inte acceptabel. Därför satsar regeringen 500 miljoner kronor per år under mandatperioden på att stärka cancervården och göra den mer jämlik och tillgänglig. Av denna satsning kommer landstinget i Kalmar att få cirka 10 miljoner kronor.

Satsningen innebär bland annat följande:

1. Fortsatt stöd för att utveckla modellen med regionala cancercentrum (RCC) som stöttar utvecklingen av vården i sjukvårdsregionerna. Det är ett viktigt led i att stärka cancervården.


2. En modell med standardiserade vårdförlopp införs i cancervården. Detta är inspirerat av ett framgångsrikt arbete i Danmark. Cancervården ska börja betraktas som akutsjukvård. Modellen bygger på att undvika onödiga ledtider genom att tiden mellan olika förlopp i vårdkedjan från misstanke om cancer till behandlingsstart standardiseras.

De standardiserade vårdförloppen ser olika ut för olika diagnoser och under 2015 kommer det införas standardiserade vårdförlopp för fem diagnoser. Detta gäller akut myeloisk leukemi, huvud-hals-cancer, cancer i matstrupe och magsäck, prostatacancer och cancer i urinvägarna. Sedan införs minst tio ytterligare år 2016 och fler diagnoser åren därpå.

I landstinget i Kalmar län arbetar vi dessutom för att ge alla cancerpatienter behandling inom 28 dagar. Vi satsar över 20 miljoner kronor för att skapa en länsgemensam onkologisk klinik, införa standardiserade vårdförlopp och förstärka bemanningen av läkare och sjuksköterskor i länet.

Vi satsar vidare på cancerrehabilitering och digital patologi. Därtill finansierar vi nya läkemedel och förbereder för att landstinget själva ska börja utföra robotassisterad kirurgi.

Genom landstingets egna satsningar och statens ambitionshöjning tar vi stora steg mot en mer jämlik och mer tillgänglig cancervård.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.