Bryt tystnadskulturen nu

Tora Elfversson Dahlström ,
Landstingets politiker och tjänsteman måste våga se och diskutera den verklighet som råder inom sjukvården i Kalmar län. den uppmaningen riktar i dagens text Vårdförbundet i länet. 2 bilder
Foto:Anders Johansson
Landstingets politiker och tjänsteman måste våga se och diskutera den verklighet som råder inom sjukvården i Kalmar län. den uppmaningen riktar i dagens text Vårdförbundet i länet.

"Ingenstans nämns att siffran är låg därför att svårt sjuka patienter har körts med ambulans mellan sjukhusen för att få en vårdplats, eller skickats hem för tidigt utan att det funnits rätt kompetens i hemsjukvården."

Landstinget i Kalmar län ska ge medborgarna en god och säker vård, det säger hälso- och sjukvårdslagarna och det säger Socialstyrelsen. Vidare är det lag att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.

Med detta som grund försöker Vårdförbundet att få upp ögonen på de tjänstemän och politiker som styr över vårdens förutsättningar och resurser. Det är inte lätt, som sköld och draperi finns hela tiden svaren kring ”vi har så goda resultat, faktiskt några av de bästa i Sverige”.

Hur många frågar sig vad dessa resultat innebär, vad är det som mäts egentligen? För att ge ett exempel så mäts antal överbeläggningar och så läggs det fram att det är goda resultat, det var inte så många överbeläggningar som befarat. Ingenstans nämns att siffran är låg därför att svårt sjuka patienter har körts med ambulans mellan sjukhusen för att få en vårdplats, eller skickats hem för tidigt utan att det funnits rätt kompetens i hemsjukvården för att fortsätta en god och säker vård i hemmet, eller att människor placerats som ”satellitpatient” på en avdelning som inte har tillräcklig specialistkompetens för att ge god och säker vård. Våra medlemmar berättar att sjukhussängen inte hinner svalna innan nästa patient och i sommar fick till och med patienter ligga på madrass på golvet. Men för arbetsgivaren är det viktigaste att berätta att produktionssiffran för överbeläggning var inte så hög.

I förbifarten nämns ofta att våra fina produktionssiffror hade aldrig blivit utan engagerade medarbetare... men vänta nu…. Just det, hur mår de engagerade medarbetarna?

Vårdförbundets medlemmar har av allmänheten fått ett särskilt uppdrag via legitimationen att ansvara för patientsäkerhet och vi har därtill våra yrkesetiska regler. Vi har att i verkligheten se till att det blir god och säker vård för den enskilda individen och att bästa möjliga hälsa kan eftersträvas.

För oss finns det ett behov av att prata om kompetensbrist, patienter som satellitplaceras, dubbelpass, krav på att arbeta övertid och att faror som upptäcks för patient och medarbetare inte rapporteras. Såklart händer inte detta överallt i vården (som tur är), men där det händer så är det oerhört allvarligt. När Vårdförbundets medlemmar signalerar såväl fysisk som psykisk och etisk stress, att de är oroliga för patientsäkerheten och för att göra misstag som leder till förlorad legitimation och för att själva bli sjuka på grund av hög arbetsbelastning, då är det allvarligt.

Vårdförbundet lyfter hela tiden problematiken och det finns med i protokollsanteckningar från de olika samverkansråden, samt i otaliga möten med arbetsgivaren. Tyvärr är sikten skymd och härskartekniker som att ”Vården inte förtjänar att beskrivas med nattsvarta krigsrubriker” och ”glöm inte att le” gör att många jobbar på tills de inte orkar och väljer att sluta sin anställning, alternativt blir sjukskrivna.

Klockan är fem över tolv, fartyget välter och kunskapen i de farvatten som rymmer god och hållbar personalpolitik är för liten, alternativt för lite använd.

Vi behöver att arbetsgivaren lyssnar och tar till sig följande att: Varje verksamhet utifrån verksamhetsmålen måste analysera och beskriva vilken kompetens som behövs och vidare hur dessa medarbetare ska få förutsättningar att bedriva en god och säker vård genom ett hållbart yrkesliv och med rätt värdering i arbetstider, karriärvägar och lön.

Prata med den/de du känner som arbetar som barnmorska, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller röntgensjuksköterska, eller den/de som varit i ett vårdmöte som patient. Om den/de svarar att det är bra, så är det precis så det ska vara för att det ska bli en god och säker vård. Om den/de svarar att det inte är bra, då är det viktigt att detta framförs till de styrande av hälso-och sjukvården i Kalmar län, tjänstemän såväl som politiker.

Hjälp oss att bryta den tystnadskultur som finns så att vi alla kan värna att varje människa som söker hälso- och sjukvård ska få den hälso- och sjukvård som lagar och etiska riktlinjer förespråkar.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.