Bristen på klassrum i Nybro löser vi bäst med en ny skola

Nybro ,
Dagens debattörer lyfter frågan om skolans framtid i Nybro.
Foto:Lars Pehrson/SvD/TT
Dagens debattörer lyfter frågan om skolans framtid i Nybro.

"Efter flera år av befolkningsminskning i kommunen ser vi återigen en stigande kurva och det är oerhört roligt. Samtidigt innebär en snabbt växande befolkning utmaningar."

Rapporter från skolledningen visar på att de centrala skolorna är fulla redan 2019 och vi måste därför agera snabbt och tydligt från politiskt håll. I lärande och kulturnämnden (LOK) har vi fått ta del av fem olika förslag på lösningar. Dessa förslag har även öppet diskuterats på medborgardialoger med föräldrar och allmänhet.

Vi inom Socialdemokraterna tar denna fråga på stort allvar och ser att det måste göras stora satsningar inom skolan. I öppna jämförelse faller Nybro 150 placeringar på listan. Det är dock inte förvånande att vi faller då klasserna blivit för stora och segregationen vuxit. Hittills har lösningarna varit kortsiktiga med uppställning av paviljonger istället för ”riktiga” skolor och detta anser vi ej vara hållbart längre. 

Socialdemokraterna vill därför nu öppet ta ställning för det så kallade alternativ nummer fem. 
Detta förslag innebär att man bygger en ny gemensam högstadieskola vid nuvarande Sveavallen och därmed gör om Paradisskolan och Madesjöskolan till rena F-6-skolor och att man samtidigt avvecklar skolverksamheten på Fagerslättsskolan.

Vi anser att detta förslag är det enda som innehåller de förutsättningarna för att på både kort- och lång sikt skapa en god skol- och arbetsmiljö för elever och personal. Samtidigt innebär förslaget att förändringen kan genomföras utan tillfälliga skollokaler i form av nya paviljonger. Förslaget bidrar även tydligt till att minska den växande segregationen inom skolan. En gemensam högstadieskola möjliggör dessutom för lärarna att i högre grad samarbeta inom ämnen där vissa idag är ensamma dessutom skapar en större skola mer utvecklingsmöjligheter överlag.

Förslaget medför givetvis även vissa frågetecken kring till exempel säker skolväg från främst Kungshallsområdet till Madesjö respektive Paradiset. Här finns en stor erfarenhet hos kommunens personal kring att planera en säker skolväg, bland annat skolvägen när Transtorpskolan avvecklades.

Ett annat frågetecken som kommit upp är att den nya högstadieskolan i Nybros mått mätt skulle bli en stor skola med upp till 800 elever. Men ser man sig om i Sverige är en skola med det elevantalet en mellanstor skola. Med en nybyggd skola finns också alla förutsättningar för att bygga smart så att skolan inte upplevs så stor. Ungdomar som vi pratat med har även de visat uppskattning kring alternativ fem och som elev vill man ha en modern skolmiljö för att uppnå goda resultat. Nybyggda lokaler bidrar även med en attraktionskraft som kan locka både pedagoger och elever till skolan.

Femklövern har nu begärt in ett kompletterande förslag där man istället vill undersöka möjligheten att bygga ihop nuvarande Fagerslättsskolan men en nybyggd del. Detta förslag ställer vi Socialdemokraterna oss inte bakom av främst två anledningar. 
Erfarenheten säger oss att om man rotar i gamla byggnader tillkommer det ofta oväntade kostsamma problem samtidigt som möjligheten att bygga smart för att minska känslan av en storskola försvåras. Om man istället för en helt ny skola börjar renovera och bygga till krävs dessutom nya ersättningslokaler under byggtiden vilket innebär onödiga kostnader.

Vi är glada över att Nybro återigen är en kommun som växer och vi vill nu ta tillfället att skapa de rätta förutsättningarna för skolan.

Martina Aronsson (S)

Vice ordf. Lärande- och kulturnämnden


Tobias Fagergård (S)

Ledamot Lärande- och kulturnämnden

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.