Bra för Kalmar och för KFF

Johan Persson (S) ,
4 bilder

"Jag har full respekt för att det finns olika uppfattningar om detta i en kommun och bland kommunens invånare. I och med denna uppgörelse så säkerställer vi att långsiktig rådighet över arenan för samma pengar som vi idag lägger."

Under torsdagen presenterades en uppgörelse som innebär att Kalmar kommun köper Guldfågeln Arena av Kalmar FF. Det är en bra uppgörelse för både Kalmar kommun och Kalmar FF.

Jag ska här förklara bakgrund och nuläge.

Under 2005 och 2006 gjordes en utredning kring möjligheterna att bygga om Fredriksskans till en modern fotbollsarena. Kostnaden uppskattades då till cirka 180 miljoner baserat på ett snitt av tre olika förslag. Detta exklusive drift och utrustning.

Parallellt med detta arbete kom Kalmar FF och Sveafastigheter med ett erbjudande om att bygga en ny arena vid Hansa City. Sveafastigheter skulle bygga och också bidra finansiellt. Kommunen skulle medverka med ett årligt föreningsbidrag på omkring 5 miljoner kronor. Det var en bra lösning eftersom alternativet med Fredriksskans var problematiskt. För det första skulle kommunen självt stå för hela investeringen. För det andra skulle Kalmar FF under minst två år få spela sina matcher på annan ort och för det tredje så var en arena inte helt enkel att förena med det riksintresse och den kulturmiljö som finns.

Efter ett antal turer hoppade Sveafastigheter av. Efter mycket diskussioner så tog kommunfullmäktige med bred majoritet beslut om att medverka till en lösning där Kalmar FF skulle bygga en egen arena. Totalkostnaden för arenan blev 260 miljoner. För att klara detta behövdes en borgen på 120 miljoner och ett föreningsbidrag på sex miljoner. Begreppet föreningsbidrag är egentligen missvisande eftersom det rör sig om ett stöd för att finansiera räntor och amorteringar av anläggningen. Detta stöd motsvarar cirka en tredjedel av Kalmar FF:s kostnad. Genom dessa år har alltså Kalmar FF lagt väldigt mycket av sina medel på arenan. Det har successivt ätit upp föreningens kapital.

I december 2016 meddelade Swedbank att man inte ville förlänga krediterna för arenan. Kommunen, Kalmar FF och Swedbank möttes då vid ett par tillfällen. Vår ambition var att försöka få till en uppgörelse mellan tre parter. Det sa Swedbank nej till.

Då återstod fyra alternativ:

1. Sätta fastighetsbolaget och Kalmar FF i konkurs. Den kommunala borgen på 120 miljoner löses ut. Kalmar FF åker ur allsvenskan och börjar om i division 6.

2. Kalmar FF ställer in betalningarna. Borgen på 120 miljoner löses ut. Kalmar FF har också borgat för ett hyresavtal till fastighetsbolaget på 13.3 miljoner fram till 2031. För att undvika en konkurs så måste den hyran betalas. Bedömningen är att kommunen i detta läge skulle få betala åtminstone 10 miljoner om året av dessa 13.3 miljoner. Då är vi uppe i 260 miljoner utan att ha någon som helst rådighet över arenan.

3. Tredubbla föreningsbidraget till 18 miljoner. Det är det som Moderaterna och Christina Fosnes driver. På 20 år är det 360 miljoner utan någon som helst rådighet över arenan. Det kommer att bedrivas verksamhet på arenan i åtminstone 50 år till. Med denna modell som naturligtvis indexregleras så närmar vi oss miljarden under dessa år.

4. Kommunen övertar ägandet av arenan. Borgen upphör och kommunens kostnader för arenan finansieras genom att föreningsbidraget/anläggningsbidraget till KFF upphör från och med övertagandet. Det blir plus minus noll för skattebetalarna och vi får långsiktig rådighet över arenan i minst 50 år. I samband med övertagandet under 2017 så kommer KFF få kostnader som måste regleras med en engångspost. Hur stor den blir avgörs under sommaren.

Min och majoritetens utgångspunkt i dessa samtal har varit fyra.

1. Försöka få till en trepartslösning där även Swedbank medverkar. Det har inte gått.

2. Minimera kostnaderna för skattebetalarna.

3. Långsiktigt säkra Kalmar FFs ekonomi.

4. Långsiktig rådighet över arenan med dess framtida möjligheter i över 50 år.

I samtliga möten sedan december har kommunstyrelsens vice ordförande Christina Fosnes och jag deltagit. Förra tisdagen informerades arbetsutskottet. I måndags informerades gruppledarna. Under onsdagen läckte sedan allt ut och spekulationerna har varit många. Jag beklagar att det i Kalmar kommun inte går att ha förtroendefulla samtal mellan gruppledarna. Jag har stor respekt för att man efter dessa samtal kan landa i olika uppfattningar. Det är dock en annan sak.

För Kalmar FF kommer denna uppgörelse innebära att man minskar räntekostnaderna inklusive räntesäkringar med 8 miljoner. Man minskar avskrivningar och amorteringar med sju. Totalt 15 miljoner kronor.

Jag har full respekt för att det finns olika uppfattningar om detta i en kommun och bland kommunens invånare. I och med denna uppgörelse så säkerställer vi att långsiktig rådighet över arenan för samma pengar som vi idag lägger. Kalmar FF kan fokusera på fotbollen och får en förbättrad ekonomi.

Bland partierna säger Liberalerna och Miljöpartiet blankt nej. De är beredda att låta Kalmar FF gå i konkurs och börja om i division sex. Vi skulle stå med en arena med minimal användning och vi skulle få betala en borgen på 120 miljoner. Dumt men ändå ärligt och uppriktigt från dessa partier.

KD och SD har signalerat att de med stor sannolikhet går på majoritetens linje.

Moderaterna vill för allt smör i Småland inte att kommunen ska äga arenan och är därför beredda att årligen lägga 18 miljoner om året på arenan. Det är 12 miljoner mer än idag, per år. Det är säkert ideologiskt renlärigt men katastrofalt ur ett ekonomiskt perspektiv. Jag har under de senaste åren fått försvara stödet på sex miljoner till arenan. Det har stundtals varit ganska tufft.

Jag önskar moderaterna och Christina Fosnes lycka till med att driva sitt förslag om en tredubbling av kostnaden för arenan. Detta särskilt i ett läge där det ligger ett förslag på bordet som inte innebär några ökade kostnader alls.