Barn och ungas psykiska ohälsa måste prioriteras

Debatt Artikeln publicerades

Psykisk ohälsa

När regeringen kom till makten tog de medvetet bort den förstärkta vårdgarantin och den satsning alliansregeringen tidigare infört för att få landsting och regioner att korta köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin.

I dag, fyra år senare, har vi tredubbelt så långa köer. Det är inte acceptabelt. Barn och unga som mår dåligt ska inte behöva stå i långa köer för att få hjälp.

Sedan 2014 har antalet barn som fått vänta i över en månad på insats från den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) mer än tredubblats, och många föräldrar upplever orimliga väntetider.

För många är varje dag är en kamp. Hela familjer påverkas och riskerar att drabbas hårt när hjälpen dröjer. Regeringen har haft många chanser att komma med lösningar för hur köerna för barn och unga som behöver hjälp av BUP ska kortas, men istället prioriterar de annat. Så får det inte fortsätta. Frågan om barn och ungas psykiska ohälsa får inte prioriteras bort.

En moderatledd regering kommer därför öronmärka en halv miljard kronor årligen för att korta väntetiderna till BUP och primärvården för barn och unga som lider av psykisk ohälsa. I Kalmar län är den psykiatriska vården för barn och ungdomar inte jämlik. I Västervik finns inga vårdplatser inom BUP, vilket inte är acceptabelt. En moderatledd majoritet i Kalmar län kommer därför att se till att även Västervik får vårdplatser inom BUP.

Vi vill också att tillgången till skolsköterska och skolkurator förbättras. Elevhälsan är ett viktigt komplement till primärvård och specialistvården. Skollagen anger att skolsköterska och skolkurator ska finnas tillgänglig, men inte i vilken utsträckning.

Moderaterna vill därför genomföra en översyn av skollagen i syfte att förbättra elevers tillgång till skolsköterska och skolkurator. I Kalmar län vill vi dessutom se till att de brister som idag finns i samarbetet mellan skola och sjukvård åtgärdas för att tidigare och bättre kunna hjälpa barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Det måste bli enklare att hitta hjälp på rätt nivå och slippa onödigt bollande mellan olika aktörer. Vi vill införa en telefonmottagning och en app för att underlätta för barn och ungdomar att få snabbare hjälp.

Moderaterna kommer även dubbla anslagen till Nationell centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Ingen människa - barn, ungdom eller vuxen - ska behöva känna att det inte finns någon annan utväg än att ta sitt liv. Ingen ska behöva få sitt tillstånd förvärrat i väntan på vård. Sverige behöver en ny moderatledd alliansregering och Kalmar län behöver en ny moderatledd majoritet som med konkreta lösningar tar ansvar för hälso- och sjukvården på riktigt.

Malin Sjölander (M), oppositionsråd Landstinget i Kalmar län

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.