Avslag av korttidsinsatser ökar risken för sjukskrivningar

Trine Nyberg
 Anna Samby ,

Vi läser i tidningen att kommunen kan visa upp det bästa ekonomiska resultatet någonsin. Det är positiva nyheter men kräver också lite eftertanke. I samhället ökar sjukskrivningar kopplat till stress. En särskilt utsatt grupp är anhöriga till barn med funktionsnedsättning. En granskning från Riksrevisionen bekräftar detta. Föräldrarnas tunga börda med att vårda, ansöka om samt samordna stöd runt sina funktionsnedsatta barn leder till en oerhört pressad situation där familjerna inte kan leva ett liv som andra barnfamiljer. Några av konsekvenserna kan bli högre sjukfrånvaro, arbetslöshet och förtidspension.

Bilden styrks också av en undersökning gjort av riksförbundet Attention. En enkätundersökning bland deras medlemmar visar att nära hälften har varit sjukskrivna av orsaker som hade med barnets funktionsnedsättning att göra. Nära en fjärdedel uppger sig vara på väg in i sjukskrivning. 73 procent av föräldrarna upplever ofta ökad stress och 63 procent hade gått ned i arbetstid på grund av situationen.

Flera familjer i RBU Kalmar har barn med svåra hjärnskador och omfattande flerfunktionsnedsättningar. De har levt i en pressad vardag i över tio år. Hos många börjar krafterna ta slut. Ända försöker man hitta lösningar för att orka lite till. En sådan är att ansöka om mer avlastning på korttidsboende. Genom insatsen ges föräldrar och syskon möjlighet till vila och andhämtning. Att ansöka om detta är inte enkelt. Det är en stor sorg att behöva konstatera att man inte orkar ta hand om sitt barn. Det är dessutom ett resurskrävande ansökningsförfarande. Man behöver gå igenom omfattande ansökningsformulär, ordna läkar- och psykologintyg samt sitta i utlämnande samtal med en handläggare och redogöra för hela sin livssituation. Därefter ska ansökan beslutas av politiker i socialnämnden.

På kort tid har vi mött flera familjer som har fått avslag från kommunen på de korttidsinsatser man har sökt. Ofta handlar ansökningarna om ett fåtal dygn. Det är marginella kostnader för en kommun som kan redovisa det bästa ekonomiska resultatet någonsin. Samtidigt är det livsavgörande sådana för familjer på gränsen till att braka ihop.

Stressrelaterade sjukskrivningar kostar samhället flera miljarder kronor om året. Detta är kostnader som ökar. Betänk det Johan Persson när du gläds åt kommunens resultat. Att hjälpa de familjer som försöker hitta lösningar för att orka vårda sina svårt sjuka barn livet ut kanske naggar lite i kommunens resultat på kort sikt. Men insatsen sparar å andra sidan samhället den mångdubbla kostnaden i form av sjukskrivningar i ett längre perspektiv.