Att våga förändra är inte farligt

Linus Hellman ,
Kalmar kommuns planer att bebygga delar av Fredriksskansområdet försvaras av dagens debattör. En satsning som skapar mervärden för många lyder ett av argumenten.
Foto:Mats Holmertz
Kalmar kommuns planer att bebygga delar av Fredriksskansområdet försvaras av dagens debattör. En satsning som skapar mervärden för många lyder ett av argumenten.

"Det förslag som nu ligger för Fredriksskans ter sig för mig, när jag lägger mitt sammanvägda pussel, väldigt lyckat och balanserat. Trots Fredriksskans betydelse för skol- och föreningsidrott, utnyttjas området idag ineffektivt, särskilt sett till sina förutsättningar."

Jag tänkte här försöka ta mig an en fråga som jag har en rad kopplingar till. Jag tänker på Fredriksskans. Dels är jag sedan decennier tillbaka Kalmar FF-supporter och har lagt enormt mycket tid på Fredriksskans, dels är jag aktiv och förtroendevald i Kalmar FF Ungdom, dels är jag aktiv i Socialdemokraterna, dels bor och rör jag mig i Fredriksskans närområde, dels har jag (om än inte idrotts-) lärarbakgrund och dels gick jag själv på Stagg en gång i tiden.

Flera av de här benen innebär diametralt olika ingångar i Fredriksskansfrågan. Således uttalar jag mig här i egenskap av mig själv, som helheten jag.

Fredriksskans har debatterats flitigt den senaste tiden. Jag tycker att flera i debatten ger sig in i frågan från fel håll. Naturligtvis måste skol- och föreningsidrotten ha vettiga förutsättningar. Samtidigt finns det ett stadsutvecklingsperspektiv som det är orimligt att blunda för, där byggnation på delar av Fredriksskans skapar mervärden, mjuka såväl som rent ekonomiska, som en kommun måste tillvarata.

Det förslag som nu ligger för Fredriksskans ter sig för mig, när jag lägger mitt sammanvägda pussel, väldigt lyckat och balanserat. Trots Fredriksskans betydelse för skol- och föreningsidrott, utnyttjas området idag ineffektivt, särskilt sett till sina förutsättningar. Stora delar av året, stora delar av dygnet, är det idag allt annat än livligt när jag passerar Fredriksskans. Området är genom stängsel och annan struktur, ogästvänligt och otillgängligt. Delvis även fult, med en erbarmlig grusparkering. Mycket få människor som inte direkt berörs av skol- eller föreningsidrott utnyttjar området idag. Det är inte försvarbart för ett område med det premiumläget.

När jag tittar på de framtagna skisserna för Fredriksskans så ser jag fortfarande stora öppna ytor, på ett smakfullt sätt kombinerat med många lägenheter, och A-planen med tillhörande faciliteter orörd. Detta tillsammans med att området dels öppnas upp, och dels knyts samman med Rävspelet och vattnet på ett annat sätt än tidigare. Förslaget för Fredriksskans borde innebära att många fler än idag får tillgång till och glädje av området.

Däremot innehåller inte det liggande förslaget dagens tre fullvärdiga träningsplaner. Som jag förstått det så handlar det nu om A-planen plus en större yta utan stängsel. Där måste diskussionen ta sin utgångspunkt. Jag har alltså även fotbollsperspektivet, och inser att även skolorna, friidrotten och säkert fler därtill, har legitima intressen i situationen. En framgångsrik ansats måste handla om att hitta lösningar, och jag ser även oavhängigt Fredriksskans att det finns anledning att bearbeta kommunen i fråga om träningsytor. Liksom jag håller med om att den situationen borde ha hanterats minst parallellt med Fredriksskansplanen.

Det finns redan idag för få träningsplaner, och i en sådan diskussion har man mitt fulla stöd. Men jag hade önskat att man fokuserade helt på att argumentera för en förutsättningslös lösning, istället för att låsa fast sig vid Fredriksskans. Dels för att det vore rimligt, men även av rent taktiska skäl.

Jag noterar att det talas om Lindö för idrotten. Visst, kortsiktigt skulle det kunna vara ett alternativ, och visst, Lindö lämpar sig bättre för idrotten än Fredriksskans gör. Men även det skulle kännas som ett knepigt användande av så central och attraktiv mark. Jag skulle personligen - het potatis! - gärna se att man bebyggde även delar av Lindö. Det måste finnas andra alternativ för idrotten. Avgörande är att kommunen övertygas om idrottens behov av träningsytor, och att man inte läcker argumentationskraft på att stånga sig blodig på Fredriksskans.

När jag läste till lärare var bebyggelse av Varvsholmen en het fråga. En av mina lärare slog raljant fast att det aldrig skulle gå att få ekonomi i att bebygga Varvsholmen. Detta på grund av markförhållandena efter varvstiden. Idag vet vi att det gick utmärkt, och att Varvsholmen betyder massor för Kalmar. Förändring är inte farligt. Framtiden är inte farlig.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.