Att tigga är inte olagligt i Sverige

Kåre Eriksson (V) ,

i debatt om romernas situation, tidigare inlägg 28 och 30 december.

Två klargörande först. Det är jag, vänsterpartisten Kåre Eriksson, som skrivit inlägget, inte Vänsterpartiet. Med ”våra” romer menar jag dem som befinner sig i Sverige, men generöst att Åke Moberg inte vill utvisa svenska medborgare.

Att jag nämnde två gallupundersökningar var mer ett sätt att visa hur olika vi tänker. För våra romer är tydligen fjorton procent som skänker tillräckligt. Jag anser dock att det är ett beslut som varje människa får ta själv. Mitt bidrag är, förutom att skänka en slant, bara att försöka klargöra varför jag gör det.

Först hoppar Åke på mig för mitt sätt att presentera lagboken, sedan gör själv han lika dant. Han kopierar § 11 där utvisning tas upp. Jag nämnde §12: ”Avvisning eller utvisning enligt 11 § får ske endast om utlänningens eget beteende utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse”. Några oregistrerade husvagnar kan näppeligen räknas som ett allvarligt hot mot ett samhällsintresse. Utvisning som grupp är helt klart otänkbart!

    Avslutningsvis kommer en harang där han blandar in statens finanser i debatten om våra romer på ett sätt som är svårt att följa. Våra romer kostar staten ingenting, om man bortser från vitboken om våra romer och Kraftsamling mot antiziganism, två utredningar beställda av alliansregeringen. Att ett anständigt beteende av stat och kommun mot våra romer skulle citat ”underminera vår stats ekonomi” är rent löjligt. Svenska mästare på att underminera statens finanser är fortfarande Carl Bildt och Anne Wibble, men det lämnar jag därhän.

    Så till pudelns kärna. Kan man anse att våra romer genom tiggeri, som inte är olagligt, har tillräckliga medel för sin försörjning? Jag hävdar att så är fallet. Med det de tjänar försörjer de inte bara sig själva, utan även sina familjer som finns kvar i Rumänien/Bulgarien. Överskottet skickar de via Western Union till barn och föräldrar.

    Att ”våra romer skulle underminera vår ekonomi på grund av utopiska drömmar med grek/kommunistiska förtecken är mest skrattretande, men ack så tragiskt att läsa. Åke Moberg har inte fattat vad som driver mig i mitt engagemang. Det handlar inte om några drömmar om en ny samhällsordning, utan om att se en medmänniskas armod.