Att ställa krav är att bry sig


Christina Fosnes (M)
För att öka invånarnas känsla av trygghet vill Moderaterna i Kalmar satsa på att öka antalet ordningsvakter runt om i hela kommunen. 2 bilder
Foto:Janerik Henriksson/TT
För att öka invånarnas känsla av trygghet vill Moderaterna i Kalmar satsa på att öka antalet ordningsvakter runt om i hela kommunen.

"Människor i alla åldrar, bakgrund och etnicitet ska kunna röra sig tryggt och fritt oavsett var de bor eller vistas, något annat är oacceptabelt. Vi har mot den bakgrunden sett behovet av att utöka antalet ordningsvakter."

En av de viktigaste frågorna för oss, Kalmarmoderater, är en fungerande integrationspolitik med fokus på ansvar och krav. Om vi inte tar utmaningar på fullast allvar kommer parallella samhällen fortsätta att utvecklas.

Människor i alla åldrar, bakgrund och etnicitet ska kunna röra sig tryggt och fritt oavsett var de bor eller vistas, något annat är oacceptabelt. Vi har mot den bakgrunden sett behovet av att utöka antalet ordningsvakter runt om i hela kommunen men vi vill också införa krav på motprestation vid försörjningsstöd. Att ställa krav är att bry sig.

I oktober 2016 lämnade jag in en motion om att införa krav på motprestation vid försörjningsstöd, som ett viktigt led i att motverka utanförskap och brist på sysselsättning. Naturligtvis gäller det inte enbart nya svenskar, men vi vet att en stor andel asylsökanden kommer att få uppehållstillstånd under hösten 2017 och våren 2018. Våra nya svenskar blir i stor utsträckning då kommunens ansvar i form av försörjningsstöd. Krav på motprestation såg vi därför som viktigt att implementera i den kommunala verksamheten snarast möjligt genom en demokratiskt transparent organisation inom socialförvaltningen. Det finns lysande exempel på hur väl detta fungerar i andra kommuner där man utgår från det individuella behovet av arbetsmarknadsåtgärder och/eller kompetenshöjande insatser. Människor blir sedda och tiden för försörjningsstöd minskar. Vad som är större kostnad initialt blir en minskad kostnad totalt sett.

Den socialdemokratiska ledningen har valt att agera på annat sätt i Kalmar kommun. De väljer som vanligt att särskilja demokratin från vad de tror kan uppfattas som ”känslig verksamhet” genom att nyligen besluta att bryta ut arbetsmarknadsenheten från socialförvaltningen för att istället bli en tjänstemannastyrd organisation utan politisk insyn. På liknande sätt valde man att agera för några år sedan när invandrarverksamheten flyttades från socialförvaltningen till att lyda under kommunledningskontoret, och därmed S, V och C-styret. Det här blir inte bra. Inom område efter område väljer socialdemokraterna att minska inflytandet från demokratin där oppositionens folkvalda ställs helt utan inflytande och insyn.

Vad hände då med min motion med krav på motprestation vid försörjningsstöd? Jag fick svar förhållandevis snabbt som vägde frågeställningar utan att direkt ta ställning för eller emot motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott valde enhälligt att återremittera ärendet för en tydligare skrivning. Sen har det varit tyst fram till att beslut togs i kommunstyrelsen den 7 juni om att flytta arbetsmarknadsenheten från socialförvaltningen till ny enhet ”Arbete och välfärd”. En enhetschef hade för övrigt redan anställts innan kommunstyrelsen tog sitt formella beslut. Moderaterna röstade nej till detta utökade tjänstemannastyret.

Vad gäller min motion om krav på motprestation vid försörjningsstöd väljer man nu att avslå denna, men inget annat var att vänta när vänstersidan får bestämma. Kalmar förtjänar mer, Kalmar förtjänar nytt styre.