Ansvar i ansträngd ekonomi

Henrik Yngvesson, kommunstyrelsen Carl Dahlin, vård- och omsorgsutskottet Agneta Stjärnlöf, barn- och ungdomsutskottet Günter Ruchatz, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Eva Folkesdotter Paradis, samverkansgruppen för integration Ulrik Brandén, Mörbylånga Bostads och Fastighets AB Ordföranden (M), Mörbylånga kommun
"I vår kommun är nöjdheten inom äldreomsorgen nära 100 procent." Moderaterna i Mörbylånga kommun presenterar i dag sin bild av verkligheten i Mörbylånga, en positiv bild trots en ekonomiskt tuff verklighet 2 bilder
"I vår kommun är nöjdheten inom äldreomsorgen nära 100 procent." Moderaterna i Mörbylånga kommun presenterar i dag sin bild av verkligheten i Mörbylånga, en positiv bild trots en ekonomiskt tuff verklighet

"Inom skolan anpassas kostymen efter rådande läge. Öland tog under invandringsvågen emot många flyktingar. Många barnfamiljer har efter uppehållstillstånd flyttat till annan ort, 25 lärartjänster blev då överflödiga."

Förra året handlade om att lösa vattenförsörjningen. I år är det ekonomin som står inför stora påfrestningar.

Vi moderater har tillsammans med majoriteten enats kring effektiviseringar under 2017. Vår utgångspunkt är att kommunens välfärdsuppdrag inte ska drabbas, alltså inga större besparingar på personal eller kvalitet inom vård, skola och omsorg. Storsatsningar som utbyggnaden av Äppelvägens särskilda boende, vattenverket i Mörbylånga, högstadiet i Färjestaden samt VA-utbyggnaden på östra sidan ligger fast.

Mörbylånga kommun är en fantastisk plats för att leva, bo och verka. Skolverket, Arbetsförmedlingen, Sveriges kommuner och landsting slår fast att våra skolor tillhör de bästa i landet, vården och omsorgen ligger på absolut topp i riket, arbetslösheten är rekordlåg och vi är tredje bäst i Sverige att få våra nya medborgare i sysselsättning.

I vår kommun är nöjdheten inom äldreomsorgen nära 100 procent. Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) och kommunernas kvalitet i korthet (KKIK) är vi på femte plats i Sverige för boendemiljö inom särskilt boende och elfte plats med nöjdhet inom särskilt boende; exempelvis trivs 100 procent av de boende i särskilt boende med både sitt rum och personalen och 97 procent känner mycket trygghet. 97 procent av de hemmaboende har förtroende för personalen och 100 procent är nöjda med det bemötande de får från kommunens personal. Kvalitet arbetar vi ständigt med. I år byggs Äppelvägens särskilda boende ut med 16 platser och Rönningegårdens tillagningskök blev nyligen klart.

Inom skolan anpassas kostymen efter rådande läge. Öland tog under invandringsvågen emot många flyktingar. Många barnfamiljer har efter uppehållstillstånd flyttat till annan ort, 25 lärartjänster blev då överflödiga. Slutresultatet blev dock endast tre varslade tjänster som erbjudits andra jobb.

Regeringen gick i maj ut med att rörelse och aktivitet för alla elever ska införas. Mörbylånga kommun har redan påbörjat 1 timmes aktivitet per dag och även skaffat pulsband till eleverna för pulshöjande aktiviteter. Vårt viktigaste mål är nu att höja meritvärdena genom att skapa tilltro till elevernas förmåga att prestera bättre.

Fanns SM i bostadsbyggande tar vår kommun hem det; här färdigplaneras flest bostäder i förhållande till vår befolkning. Trycket vi har nu har vi aldrig upplevt tidigare. Vi har lagt i en högre växel i planarbetet för att inte låsa fast oss i processen för boendeform.

Marknaden för småhus är nästan mättad varför flerfamiljshus prioriteras. Parhus med lägenheter byggs i Norra viken, före detta banklokalen på torget i Mörbylånga byggs om till gym och lägenheter. I Färjestaden byggs över 30 lägenheter på Preem-tomten, Vasatomten säljs för uppförande av seniorboende om totalt 70 lägenheter samt ny för- och högstadieskola projekteras vid Färjehallen.

Många nya svenskar bor på Öland. Tidningen Dagens Samhälle rapporterar att SKL tre år i rad granskat möjligheterna för flyktingar att få jobb genom variablerna: hur hög arbetslösheten är bland svenskfödda i kommunen, hur länge flyktingarna har bott i Sverige och vilken utbildningsnivå de har. Vår kommun landar på tredje plats med en förvärvsfrekvens på 56 procent; 12 procent över förväntan.

Mörbylånga kommun vill ge nya medborgare goda förutsättningar att etablera sig och nå egen försörjning här. Sedan förra året är insatserna för kommunens integrationsarbete samlokaliserade med svenskundervisningen (SFI) vilket blivit en vinst för alla inblandade. Riktlinjer för hur kommunen ska agera beträffande barnäktenskap och hedersvåld har även tagits fram.

Förutsättningarna för att leva gott, bo och verka i Mörbylånga kommun är goda. Årets ekonomiska stålbad ändrar inte på detta. Vi moderater och våra vänner i majoriteten tar vårt ansvar för att välfärdsuppdraget inte ska påverkas.