Anonymiteten har en baksida

Ellen Lidberg ,
Anonymiteten på nätet är ett gissel som är en grogrund för hat och hot. Samhället måste gå in hårdare för att stoppa anonymiteten. Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet, det är inte anonymitet anser dagens debattör.
Foto:FANNI OLIN DAHL / TT
Anonymiteten på nätet är ett gissel som är en grogrund för hat och hot. Samhället måste gå in hårdare för att stoppa anonymiteten. Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet, det är inte anonymitet anser dagens debattör.

"Anonymiteten är till för att skydda individen, men den skapar också möjligheter för aggressiva hot och kränkningar. Det hat vi upplever på nätet kommer inte från politiker med slarviga kommentarer, det kommer ifrån de anonyma användarna."

Anonymitet. Ett ord som väcker så många olika känslor. Det kan vara trygghet. Det kan vara hat. Under den senaste veckan har dagstidningarna publicerat artikel efter artikel som kritiserar den anonyma värld vi har skapat.

Kommer den nya generationen förvandla vårt samhälle till ett samhälle där “post-truth” härskar över fakta? Internet tar allt större plats i våra liv och hot sprids som löpeldar. Många ungdomar utsätts för utpressning, mobbing och näthat. Anonymiteten på internet är ett samhällsproblem som vi måste göra något åt.

Till en början känns anonymitet säkert, men snabbt övergår tryggheten till en kaxig fasad som smutskastar och skrämmer. I mellandagarna skrev Kristina Axén artikeln “Vem ska ta ansvar för våra unga på nätet” och belyste problemet med kränkningar i skolmiljön.

Skribenten hänvisar till Novusundersökningen som visar att tre av tio elever i mellan- och högstadiet har utsatts för kränkningar via nätet. Det är inte optimalt att dagens ungdomar ska vara utsatta på grund av att andra ungdomar känner sig trygga och skyddade av anonymiteten. Det är omöjligt för skolorna ge föräldrarna hela ansvaret över vad som sker på nätet eftersom utbredningen av social media har gått så fort och det blir svårt för den tidigare generationen att sätta gränser.

Samtidigt så har vi alla rätt att uttrycka oss, men det ska ske med precision och kunskap. Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet som ligger till grund för vårt samhälle, men det betyder inte att det är tillåtet att kränka eller hota. För att utveckla ett samhälle där friheten brukas korrekt måste den nya generationen lära sig gränserna.

I mina yngre år gjorde jag allt för att vinna min brors uppmärksamhet. En jobbig lillasyster som alltid hade en finurlig kommentar. Jag övade på att argumentera och stå för mina åsikter. Jag testade gränserna och lärde mig av mina misstag. Yttrandefriheten gav mig min identitet och mina åsikter. Det är ett privilegium som inte ska missbrukas och därför måste dagens ungdomar lära sig hur man använder retoriken för att yttra sig och stå för sina åsikter.

Fortsättningsvis så skriver den unga piraten Gustav Nipe i en debattartikel, “Anonymitet är viktigt”, att rätten till anonymitet gäller alla. Han menar att politisk läggning eller andra åsikter inte ska påverka beslutet kring vem som får vara anonym. Nipe trycker på att anonymitet ger samhället en rik flora av åsikter, att det är en grundläggande förutsättning för den moderna demokratin. Men är det verkligen okej att vara anonym om man har ett ont syfte?

Anonymiteten är till för att skydda individen, men den skapar också möjligheter för aggressiva hot och kränkningar. Det hat vi upplever på nätet kommer inte från politiker med slarviga kommentarer, det kommer ifrån de anonyma användarna. Att debattera för anonymitet gör det lättare för individer att komma undan med hot. Hot som backas upp av organisationer. Kränkningar som backas upp av grupptryck. Varje enskild människa ska ha mod att stå upp för sina åsikter för att på så sätt berika samhället med en mångfaldig debatt.

Problemet med anonymiteten är att den skapar sköldar. “För ingen vet att det var jag”. Varje gång någon skickar en kränkning, eller lägger en bomb i någons brevlåda, så skadas samhället. Vi blir ett folk som inte vågar uttrycka oss, ett folk som inte vågar stå för sina åsikter.

Avslutningsvis så tycker jag att samhället måste gå in hårdare för att stoppa anonymiteten. Det har blivit ett samhällsproblem som sträcker sig från barnsben till politik. Min åsikt är att grundskolor och gymnasieskolor ska införa ett nytt obligatoriskt ämne i retorik som aktivt ska löpa över hela studietiden. Ungdomar ska få lära sig hur man använder media på ett tillåtet sätt och kunna stå för sina åsikter. Det är oacceptabelt att tre av tio elever upplever mobbning.

För att påverka samhället måste ungdomar lära sig använda yttrandefriheten på en avancerad nivå med korrekta retoriska förmågor. Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet, men anonymitet är ett gissel för mänskligheten.