Alliansen - vi vill styra den nya regionen

Christer Jonsson (C) 
Malin Sjölander (M) 
Gudrun Brunegård (KD)
 Pierre Edström (L) ,

I veckan fattar länets landstingspolitiker årets viktigaste beslut: Vad ska landstinget satsa på och utveckla, vilka problem för medborgarna måste lösas? Detta i ett läge då vårdköerna i länet växer, Vårdförbundet slagit larm om orimliga arbetsförhållanden och sjukvårdsförvaltningarna går mot fortsatt stora underskott. Alliansens gemensamma budgetförslag visar hur det hade kunnat vara om den rödgröna majoriteten röstat ja till fler av våra förslag, eller om vi hade styrt landstinget. Det talar också om hur vi vill styra efter valet. Det behövs ett nytt ledarskap som prioriterar patienterna och utvecklar den Nära vården.

Vi fokuserar på tillgängligheten och vill förändra hur vården i länet är utformad för att klara av det ökande vårdbehovet. Det förebyggande arbetet måste intensifieras. Vi vill inbjuda alla 40-, 50- och 60-åringar till hälsosamtal, för att spåra hälsorisker och ge stöd till bättre levnadsvanor. Du som patient ska i större utsträckning kunna få vård snabbt på din hälsocentral, eller kanske rent av i ditt hem, och du ska ha en fast läkarkontakt. Du ska slippa långa köer när du väl behöver vård på sjukhuset. Ingen ska, som idag, tvingas vänta 18 månader på en hörapparat.

Så minskas sammantaget behovet av dyrare sjukvård. Vi har länge kallat detta för Nära vård och satsar 31 miljoner kronor på det i vårt förslag. Majoriteten har efter flera års tjat från vår sida börjat ta ordet Nära vård i sin mun, men satsar inga pengar på det i sitt budgetförslag.

Om du ska få närmare till vården och slippa stå i vårdköer, måste landstinget bli en attraktivare arbetsgivare utan de bemanningsproblem som finns nu. Vi satsar 14 miljoner mer än majoriteten på att förbättra anställningsvillkoren. Smygstängda vårdplatser på grund av personalbrist och vittnesmål från facket talar sitt tydliga språk: Majoriteten har tappat greppet om bemanningssituationen. Vi vill bland annat införa en trohetsbonus för den som jobbat länge i vårt landsting och fortsätta mäta andelen anställda med heltidstjänster. Det senare vill majoriteten sluta med ett år före valet, det blir ju svårare då att kontrollera S-löften om heltid till alla.

Med ett år kvar till bildandet av Region Kalmar län är det också hög tid att förstärka arbetet med regional utveckling som landstinget får ett utökat ansvar för. Vi presenterar skarpa förslag som kan generera fler jobb och ökade skatteintäkter till satsningar på infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och utbildningsinsatser. Majoriteten nöjer sig i sitt förslag med att hänvisa till den regionala utvecklingsstrategin som regionförbundet håller på att ta fram.

Det sistnämnda är ytterliga ett tecken på den handlingsförlamning som präglar majoritetens politiska ledarskap i landstinget. Alliansen erbjuder ett nytt ledarskap som inte blundar för problemen och tar vara på de möjligheter som finns.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.