73 000 saknar egen läkare

Christer Jonsson (C) Ingegerd Petersson (C) Gerd Åstrand (C) Eva-Kristina Berg (C) Anette Rogö (C) ,
Förändra regelverket så att det blir lättare för läkare att starta egna, privat drivna, hälsocentraler. Det skulle vara ett sätt att komma tillrätta med läkarbristen i länet anser dagens C-debattörer.
Foto:Claudio Bresciani/TT
Förändra regelverket så att det blir lättare för läkare att starta egna, privat drivna, hälsocentraler. Det skulle vara ett sätt att komma tillrätta med läkarbristen i länet anser dagens C-debattörer.

"Den rödgröna majoriteten i landstinget verkar helt sakna förmåga att komma till rätta med dessa klyftor som delar länet och skapar ojämlikhet. Vi behöver en mer välfungerande nära vård i Kalmar län."

"Ja så kom jag då till doktorn, det var en ny, den tredje jag haft det här året. Trots att jag varit många gånger på min hälsocentral så får jag nu återigen dra min sjukdomshistoria – det är bedrövligt."

Den här repliken tror jag alla kan känna igen sig i. Runt om i Kalmar län saknas det ett stort antal läkare i primärvården. En del ersätts av så kallade hyrläkare, de behövs så länge det saknas fast anställda men det är ingen bra lösning om man tänker på hur vi som patienter upplever det.

Om man ställer frågan till patienter så prioriterar man väldigt högt att ha kontinuitet i sin läkarkontakt. Det utgör grunden för en hög kvalitet i vården.

  I snitt är det mer än var fjärde medborgare som saknar möjlighet till en fast läkarkontakt i länet, men i vissa kommuner såsom Högsby, Mörbylånga, Mönsterås och Emmaboda så är det mer än hälften som saknar en fast läkarkontakt. Det är orimligt att vården inte är mer jämlik, att den blir så beroende på var man bor i vårt län.

  Den rödgröna majoriteten i landstinget verkar helt sakna förmåga att komma till rätta med dessa klyftor som delar länet och skapar ojämlikhet. Vi behöver en mer välfungerande nära vård i Kalmar län. Den måste bygga på fungerande hälsocentraler och vårdcentraler runt om i länet. Det har vi på många håll, med hårt arbetande sjuksköterskor, läkare, undersköterskor med flera.

  Men på alldeles för många håll saknas det fasta läkare. Det betyder att man inte kan göra ett bra jobb och det ökar risken för att vi som patienter söker oss onödigt till akuten på sjukhusen och får vänta onödigt länge på nödvändiga besök.

  Vi menar att det nu måste vidtas åtgärder så att det blir fler fasta läkare i primärvården i Kalmar län. Det finns en viktig skillnad mellan privat och offentlig primärvård och det är att de privata enheterna i länet inte har den bristen på fasta läkare som den offentliga har. Vi menar att en pusselbit för att göra det möjligt för att fler ska få en fast läkarkontakt är att göra det ännu enklare att öppna nya mindre enheter privat som drivs av personalen som arbetar där.

  Idag är det en alldeles för stor ekonomisk utmaning att öppna en ny privat enhet till exempel i Högsby. Vi måste göra det enklare, här skulle vi kunna inspireras av lösningar från Norge där det är betydligt enklare och där man också nått en mycket hög nivå av fast läkarkontakt.

  Vi behöver också minska antalet patienter varje läkarteam i primärvården har ansvar för. Idag är det mellan 1 700 och 2 000 patienter som varje team arbetar med. I andra länder med mer välfungerande primärvård är det mycket lägre, ofta mellan 1 200-1 400 patienter per team.

  Vi måste närma oss detta i Kalmar län och ett första steg vore att bygga vår primärvård på att man inte ska ansvara för mer än 1500 patienter i ett första steg. Det innebär att mer resurser måste föras till primärvården så att man kan anställa bland annat fler läkare och att det blir mer attraktivt att arbeta där. Vi behöver mer av nära vård, om vi ska lösa det behövs fler fasta läkare.