30 positiva saker för de äldre

Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande och ordförande för Pensionärsrådet Michael Ländin (S), ordförande Omsorgsnämnden ,
Foto:Arkiv/TT

"Tillsammans kan vi bli ännu bättre och nå målet att bli en av Sveriges trettio bästa äldreomsorgskommuner. Vi ber därför om förtroendet att få leda Kalmar - efter det kommande valet i september – Allt för de äldres skull!"

För hundra år infördes allmän rösträtt. Samtidigt infördes fattigvårdslagen i Sverige. Det såg helt annorlunda ut. Många blev inte ens 60 år.

Sedan dess har hela det moderna samhället byggts upp med välfärd och skyddssystem åt alla. De äldre som byggt upp det här samhället som vi lever i förtjänar verkligen ett bra liv på ålderns höst.

I valet 2014 hade vi ett antal vallöften kring äldreomsorgen. Dessa kan vi nu bocka av och just nu har vi de högsta siffrorna i äldreomsorgen som någonsin uppmätts. I hemtjänsten upplever 98 procent alltid bra bemötande och på vård- och omsorgsboende 94 procent.

Detta är några av de saker vi gjort sedan starten av det arbetet:

# Tydliga mål som mer aktiviteter för äldre, bättre kontinuitet och mer inflytande.

# Extra nattbemanning.

# Extra resurser till de boenden med större vårdtyngd.

# Infört Omsorgens dag för alla som arbetar i omsorgen tillsammans.

# Ny satsning och strategi för de som lider av demens med bland annat multiprofessionella team. (2018)

# Tillsättande av enhetschef med ansvar för socialt innehåll.

# Satsning på socialt innehåll med promenader, samtal och måltider.

# Införande av IBIC - nytt arbetssätt som ger mer inflytande för äldre.

# Satsning för att minska antalet olika personal de äldre möter.

# Tydligare organisation där flera beslut ska fattas ute på enheterna.

# En chef i omsorgen kan numera vara socionom, sjuksköterska, fysioterapeaut eller undersköterska. Ett bra ledarskap är viktigast.

# Tillsättande av enhetschefer med teamansvar för att stötta cheferna.

# Extra resurser i form av personal som äter tillsammans med våra äldre även på somatiska boenden.

# Införande av traineeprogram och kompetenslyft för studera på halvtid till undersköterska.

#Byggt och bygger flera boenden som Varvet, Ingelstorpsvägen, Vänskapens väg (mars 2018), Södra området (2019) och Lindsdal (2020) så att alla som behöver får plats. Här ligger vi långt före andra kommuner som nu yrvaket inser att en ökat antal äldre också kräver utbyggd omsorg.

# Minskat antal ofrivilliga delade turer och ökat andelen som har heltidstjänst. Här fortsätter arbetet. (2018

# Införande av Trygghetsgaranti som innebär att de som är äldre än 85 år själva får välja om de vill ha plats på boende (juli 2018)

# Byggt ny Träffpunkt i Trekanten

# Åtgärdspaket mot både korttids- och långtidssjukfrånvaro som nu gett resultat i sjunkande sjukfrånvaro 10 månader i rad.

# Infört en ny strategi för arbetet med Socialt innehåll och promenader.

# Köpt in utrustning till alla Träffpunkter som motionsredskap, iPads och Wii-spel.

# Köpt in nya parcyklar och utbildat en vårdhund

# Startat samarbeten med flera olika frivilliga som till exempel Rebeckorna.

# Nysatsning på anhörigverksamheten.

# Infört Spotify på alla vård och omsorgsboenden så alla omsorgstagare kan lyssna på den musik som just de tycker om.

# Satsning på munhälsa. (2018)

# Startat utbildningsenhet på Varvet.

#Köpt in broddar som delas ut till träffpunktsbesökare. (2018)

# Satsning på Seniorlots som även fått ett uppsökande och förebyggande uppdrag.

# Införande av aktivitetspaket för hemtjänsttagare som innebär gratis lunch och aktivitet på valfri Träffpunkt. (2018

Vårt arbete är inte klart med detta. Tillsammans kan vi bli ännu bättre och nå målet att bli en av Sveriges trettio bästa äldreomsorgskommuner. Vi ber därför om förtroendet att få leda Kalmar - efter det kommande valet i september – Allt för de äldres skull!

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.