Chatt

MP: "Det ska vara enkelt att vara miljövänlig"

Chatt Artikeln publicerades

Järnväg, Sverigedemokrater, dinosaurier och biogas. Det är något av vad som dök upp i chatten med miljöpartisterna Jonas Löhnn och Anna Thore på Barometern.se.

Börje: Vilken alternativ energikälla tror ni mest på i framtiden när det gäller Kalmar län?
Anna Thore: Vad det gäller energi i form av bränsle så har vi oerhörd stor potential med biogas tack vare att vi är ett så djurtätt län med mycket gårdsgödsel! Under bara denna mandatperiod (kommande) skulle vi kunna se till att var sjätte bil kan drivas på biogas i Kalmar om vi bara såg till att det blev enkelt för djurhållare att börja röt sitt gödsel. Vi i partiet vill anlägga en rörledning från norra Kalmar in till staden för att kunna transportera biogas från landsbygden in till staden, detta skulle göra det möjligt för privata aktörer att komma i gång med biogasproduktionen! Totalt finns det potential på 90 Gwh från Kalmars lantbrukare (kan jämföras med 20 Gwh produktion i dag från Kalmar biogas. Då nyttjas bara 10 för bränsle) Vad gäller övrig energiproduktion är vi ett område som både har många soltimmar, är blåsigt och dessutom har tillgång till vågor! Vi vill vara ett område där ny teknik ska kunna etablera sig, vi behöver satsa mer på både vind och solceller. Sen vore det väl häftigt om vi kunde få miljöingenjörer från universitet eller liknande att börja kika på vågkraft här hos oss!

Loket: Har hört att ni vill se en kustjärnväg mellan Kalmar och Stockholm. Har ni räknat hem en sådan satsning? Kan det verkligen bära sig?
Jonas Löhnn: Att bygga ut järnvägen så att det går att köra utmed kusten genom hela länet skulle ge så många positiva effekter att det är en satsning som vi absolut måste kunna ha råd med. Då knyter vi ihop Skånetrafiken genom Karlskrona med Kalmar och våra kuststäder, upp till Linköping och Stockholm. Investeringen ger samtidigt jobb, och lär inte vara större än de stora pengar som läggs på andra håll i landet när det gäller infrastruktur.

Viktor: Jonas! Har det funnits dinosaurier? Eftersom du är Fd. Präst tycker jag svaret är intressant.
Jonas Löhnn: Rolig fråga, om än kanske inte så politisk. Jo, det är nog ganska uppenbart att det funnits dinosaurier. Man hittar ju en del fossil från dem. Och jag ser för min del inget problem med att tro på både en utvecklingslära och ha en kristen livsåskådning.

Viktor: Vad vill ni göra för restauranger i Kalmar?
Jonas Löhnn: Restaurangbranschen är en del av tjänstesektorn, om än ganska liten. Vi har föreslagit att momsen för den typen av jobb ska sänkas, så att det blir billigare att anställa människor inom en sektor som inte så mycket förbrukar naturresurser. Det är också så vi tänker att man ska göra för att få till mer jobb i tjänstesektorn, istället för RUT-bidrag som bara de med ordentligt med inkomster kan nyttja. I Kalmar finns det skäl att också stärka stadskärnan och mysfaktorn där genom fler gågator och färre bilar.

Ulf: I vilken utsträckning är kommunala avgifter en väg till mindre klimatpåverkan, anser ni? När det gäller källsortering av sopor verkar det vara mer piska än morot som ni förordar. Korrekt?
Jonas Löhnn: Visst är det så, Ulf, att avgifter kan göras styrande till mer hållbarhet. Det är bara att se till att miljödålig hantering blir dyrt och miljöbra billig. I Miljöpartiet anser vi att det är så den ekonomiska politiken ska utformas. När det gäller KSRR kommer en matavfallsinsamling innebära att vi måste investera i förbehandlingsanläggning och optisk sortering. Vi gör ingen vinst på den satsningen ekonomiskt, men miljömässigt är det en jätteförbättring. Eftersom KSRR är en självfinansierande verksamhet som inte får göra vinst annat än för reinvestering i verksamheten kommer varje förbättring av ekonomin hålla nere avgifterna. Jag har initierat ett arbete med "rolighetsteorin", se gärna "fun theory" på nätet, som innebär att man ska ge morötter för ett gott miljöbeteende. KSRR ser hushållen som medarbetare, och även om vi bejakar styrande taxor är inriktningen inte att mer tvinga än uppmuntra.

Viktor: Efter som att trycket på frågorna är så stort just nu så ställer jag en till! Hur ser ni på att man ska vara 20 år för att handla på systembolaget men att det räcker med att vara 18 för att köra bil/gå på krogen?
Anna Thore: Miljöpartiet vill inte sänka åldergränsen för att handla på Systembolaget. Att göra alkohol mer tillgängligt ökar konsumtionen enligt forskarna. Kanske kan verka ologiskt att åldergränsen är lägre på krogen men när du går ut dricker du ändå under någon form av uppsyn.

Fredrik: Ser ni SD som ett hot?
Anna Thore: Inte mot de etablerade partierna men absolut mot samhället. När man sprider främlingsfientliga åsikter och vill få människor att tro att det okända och ovana utgör hot och är farligt tror jag att det är stor risk att människor blir rädda. Vill vi istället sprida en solidarisk samhällssyn som välkomnar nya idéer och tror att nya tankar berikar snarare än hotar samhället

Ulf: Jonas. Men nu talar du mot dig själv. När vi i KSRR ser mp-politik i praktiken blir det ju höjd taxa FÖR ATT medborgaren gör en större klimatinsats, källsorterar. Är detta miljöpartiets linje? I Nybro vägdes soporna förut och det motiverade till källsortering, det försvann med ditt inträde i KSRR. Är det miljöpartiets linje?
Jonas Löhnn: Ulf, låt mig avliva en myt: Nybroborna sorterade inte sina sopor bättre än Kalmar när man vägde avfallet. Hursomhelst behöver man i ett samarbete ha ETT insamlingssystem, och inte flera. De folkvalda i KSRR valde ett system med volymtaxa, inte ett med vikt. Ibland kan vi tjäna på att vara mer miljövänliga, ibland innebär det en kostnad. T ex har energieffektivisering en positiv ekonomisk effekt, medan t ex en sanering av förorenad mark givetvis kostar. Att höja ambitionen för matavfallet kanske på sikt kan vara en lönsam investering, men inledningsvis är verkligheten den att vi får merkostnader.

Anders: Har ni fått uppfattningen att halltorpsgruppen är fientligt inställd till vindkraft ?
Anna Thore: Vindkraftsplanen är nu åter ute på samråd och åsikter kan lämnas på den. I bland går åsikterna i sär, bl.a. nere i Halltorp där flera omåden är utpekade som gynnsamma för vindkraftsetablering. Tanken är att i samrådet lösa frågan så både boende och de som vill etablera vindkraftverken blir nöjda.

Fredrik: Jonas: du tjänar omkring 54 500 i månaden, en bra lön. Hur mycket skänker du till forskning kring miljöfrågor? Samt projekt som "rädda östersjön" m.m
Jonas Löhnn: Fredrik, jag tror att du fått felaktiga uppgifter om min lön. Jag tycker att den är hög, men inte fullt så stor som du anger. Och det oroar mig att ekonomi kan bli ett motiv för politiskt engagemang. Utan ett visst mått av idealitet tror jag att man gör sämre nytta för andra, och mner ser till sitt eget. Vi har därför varje år försökt hålla tillbaka löneutvecklingen för årsarvoderade politiker, men utan gehör. För egen del har jag under mandatperioden skänkt ca en tiondel av min inkomst till en pott i mitt parti, men också använt en del andra pengar till att hjälpa asylsökande vänner som haft behov av stöd. Jag betalar också en liten summa månatligen till Världsnaturfonden och en lite större till ett fadderbarn i Sydamerika.

Fredrik: Anna, ska vi gå ur EU?
Miljöpartiet: Nej. Partiet har för en tid sedan slopat frågan vilket jag tycker är bra! /Anna

Berne: Tycker ni att vi i västvärlden borde föda mindre barn med tanke på vår överkonsumtion här i väst?
Anna Thore: Nej och inte färre heller :) Däremot bör vi konsumera mer hållbart!

Eva Larsson: Jag lutar åt att rösta på er. Gör det någon skillnad? Ni är ju inte så stora.
Jonas Löhnn: Trevligt att du funderar på att rösta på Miljöpartiet, Eva. Jag har som drivkraft att göra skillnad. Om man inte kunde göra skillnad genom politiskt engagemang skulle vi lägga ner partiet. Jag tror också att en tydlighet med vad som är viktigt och rätt slår igenom även om vi inte blir jättestora sett till valresultatet.
Anna Thore: Vi växer rätt mycket! Opinionssiffror visar att vi lutar åt att bli tredje största parti! Det tycker jag absolut är en bra grund att påverka ifrån! I samarbetet med de rödgröna finns stor tyngdvikt på våra frågor, där syns tydligt att vår politik slagit igenom. Jag blir mycket glad när Mona pratar miljöfrågor som ett rinnande vatten ;)

Lotta: Det är svårt att hitta en tomt att bygga på här i Kalmar, det är lång kö också. Vad ska ni göra åt det? Vi överväger att flytta!
Jonas Löhnn: Vi har tillsammans med (S) och (V) agerat för att förbättra läget. En satsning på att producera fler detaljplaner har tagit bort en flaskhals, och nu är många nya byggpprojekt på gång. För oss är det en prioriterad sak att det byggs med stor blandning, stort och smått, hyresfastigheter och villor, lantligt och på stan. Jag står själv i tomtkön så jag vet hur sällan det kommer nytt där, men det säljs ju också privata tomter. Vågar vi sätta lite fart på byggnationer även i de mindre tätorterna avlastar vi lite på trycket i stan och får sammantaget till fler byggbara tomter.

Arne: Var är alla miljöfrågorna i valdebatten?
Anna Thore: Det undrar jag också!! Reinfeldt sa häromdagen i STV att misslyckandet i Köpenhamn ungefär var förklaringen till att han inte tyckte frågan var "het" längre... Efter förra valet när alla pratade miljö efter Al Gores film tänkte jag att nu djäklar kommer vi komma någon vart med miljöfrågorna. Jag blev mycket besviken när det visade sig att miljöfrågorna bara fanns i retoriken hos moderaterna och folkpartiet, inte mycket har gjorts, Takten för minskningarna på koldioxidutsläppen har halverats! Mest besviken är jag på centern som förut drev miljöfrågor men nu är helt borta i matchen!/Anna

Fredrik: Då vill jag ställa samma fråga till Jonas. Ska vi ut ur EU?
Jonas Löhnn: Det är viktigt att samarbeta över nationsgränserna. När vi nu är med i EU är det en av flera möjligheter att göra det. Men EU är inte världen och har alltför många negativa konsekvenser för att jag ska kunna vara positiv till att vi i Sverige ingår. Jag vill att vi på sikt antingen reformerar EU rejält, eller går ur. Vi har emellertid sagt, i vårt parti, att frågan om medlemskap inte är aktuell att göra något åt just nu.

Assim: Varför har inte ni satsat på valmaterial på arabiska som socialdemokraterna har gjort?
Anna Thore: Det har vi! Från miljöpartiet på riksplanet finns det material som du kan hitta på webben. Lokalt har vi en tjej (Tara) som har översatt en del åt oss, kom in till oss på Södra långgatan 27 så kan du få lite material! I helgen tror jag hon kommer hålla en träff för kurder och araber i Norrliden. Maila mig på anna.thore@mp.se så kan jag ta red på mer!

Jessica: Anna, Hur miljömedveten är du egentligen? Sa till en polare att jag tänkte nog rösta på dig, varpå han asgarvade och sa att du glider runt i en stor motorbåt och pumpar ut diesel i Östersjön ...
Anna Thore: Jag är en vanlig människa som tror på att miljöfrågorna ska kunna gå att lösa för alla - inte bara de mest ideologiska. Jag vill driva ett arbete där det ska vara enkelt att vara miljövänlig. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något, själv har jag en biogasbil eftersom jag vet att jag behöver köra mycket bil och det avlastar mitt samvete en hel del! Vad det gäller att åka båt är det en svaghet för sjön jag har. Kan inte få nog av att vara vid och på havet! Min pojkväns båt är en sådan jag själv aldrig skulle köpa men jag kan inte neka att jag gillar att åka i den...;) Jag har försökt övertala honom att köpa en fyrtaktare som drar mindre istället men hos hos stjäls de ofta men...båtmotorer är lika utvecklade som gungstolar ungefär...ny teknik borde för länge sedan ha kunnat ta fram bättre motorer!

Lotta: Tycker ni att det är ok att styra tillsammans med vänsterpartiet? Jag tycker inte om kommunister och skulle därför inte välja att lägga min röst på vänsterblocket.
Jonas Löhnn: Jag tycker inte heller att kommunismen är särskilt lyckad som samhällssystem. Men jag upplever faktiskt inte dagens vänsterpartister som särskilt positiva till kommunistiska samhällen heller. I vår rödgröna samverkan är vi tro olika partier, det saknar inte betydelse vilka man röstar på. Vi tänker att vi ska få ut maximalt av vår gröna politik, och då är i dagsläget ett samarbete med (S) och (V) mycket enklare än ett parti med borgerlig syn på ekonomi och fördelning. Men det kan ju ändra sig i framtiden - vi är inte fundamentalister på något sätt.

Miljöpartiet: Det är viktigt att man tar reda på var de politiska partierna står, så att man kan stå för sitt val den 19/7. Bra därför med frågestunder, som denna. Tack för bra frågor, tiden gick snabbt!