Sätt gränser för jobbet - och må bättre

Hälsa Artikeln publicerades
Nu för tiden är vi sämre på att ta pauser under arbetsdagen. Att kunna koppla bort jobbet när man är ledig är en nyckelfaktor för att klara av det gränslösa arbetet.
Foto:Shutterstock.com
Nu för tiden är vi sämre på att ta pauser under arbetsdagen. Att kunna koppla bort jobbet när man är ledig är en nyckelfaktor för att klara av det gränslösa arbetet.

Vad är jobb? En plats du går till, eller en uppgift som ska lösas? Det är frågor som blivit svårare att besvara när tekniken möjliggör för arbete överallt. Men flexibiliteten har inte bara varit till godo. Forskaren Christin Mellner studerar hur vi drar våra gränser.

Det kan vara frestande att kolla jobbmejlen i reklampausen hemma i tv-soffan. Och det kan kännas effektivt i stunden, men blir det en vana kan det göra mer skada än nytta.

Det visade en studie vid Stockholms universitet med 3 800 deltagare. Bland annat ombads par att skatta sina relationer. Sämst livsbalans och kvalitet på relationen hade paren där den ena fortsatte jobba på kvällstid och den andra inte. Klart bäst relationer hade de par som stängde av arbetet när de gick därifrån.

– Och det där mejlet påverkar även hälsan. Stressresponsen följer med flera timmar in i sömnen, vilket får effekter för immunförsvaret, säger Christin Mellner, forskare på avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.

Flexibla arbetsformer tackar få nej till. Möjligheten att då och då jobba från tåg, hemifrån eller på kafé är eftertraktad. Christin Mellner konstaterar att tekniken har gett många möjligheten att befria sig från sin kontorsplats, men att få har skaffat den "gränskompetens” som behövs för att dra nytta av situationen.

– Att kunna koppla bort jobbtankarna när man är ledig är en nyckelfaktor för att klara av det gränslösa arbetet. Det är viktigt att vi vilar våra stressystem. Gör vi det blir vi bättre på att lösa uppgifter, blir mindre slitna och mer kreativa.

Undersökningen som beskrivs i början av artikeln var en del i studien ”Balansakt”. Den har kommit att beskrivas med rubriker om att forskarna skulle ”lösa gåtan med livspusslet”.

– Vi har fått svar på vad som händer i skärningen mellan arbete och privatliv. Det är vanligtvis hemma som ”gränsöverspridningen” sker. Och det är där konflikter uppstår.

Egentligen skulle ju tekniken befria oss. I många utopier var det robotar och datorer som skulle ta över människans arbetsuppgifter. Men i stället för mer fritid har tekniken möjliggjort för var och en att utföra mer. Intensiteten har ökat. Trots det räknar vi fortfarande arbete i tid och inte i energi.

– Det är egentligen två olika saker. I Sverige ligger vi inte högst i faktiskt veckoarbetstid, men vi ligger väldigt högt i just intensitet. Det är få pauser, ingen fika, lunch med datorn bredvid oss. Vi mejlar till och från jobbet. Det kräver mycket mentala resurser. Dessutom sprider vi ut arbetet i tid och rum, vilket gör oss splittrade. Stressystemen är konstant påkopplade och det är vi inte gjorda för.

Stämpelklockan är i många fall bortplockad. Vi bär med den inom oss i stället.

– Vår forskning visar att problemen hänger ihop med ökade krav. Och i och med att ramarna för arbetet har luckrats upp så överförs ett ansvar till individen både för själva arbetsåtagandet och utförandet.

Vinnaren är den som själv kan dra gränsen mellan jobb och fritid, och som känner av sin energinivå. En minuts jobb hemifrån är inte bara en minut mätt i energi.

– Definitionen av livsbalans är att ha ork över när man gjort dagens arbete. Sitter man och filar på ett dokument hela natten eller bestämmer man sig att det är klart klockan fem?

Gränssättning är inte bara en fråga för den enskilde. Det ligger i chefens intresse att medarbetarna är utvilade och trivs. Det går att vara tydlig med sina förväntningar.

– Samspel bygger på en öppen kommunikation och tillit. Det är viktigt att visa att man som chef har det ansvaret och att de anställda får stöd om det behövs.

Så vad är egentligen jobb? Många människor som Christin Mellner varit i kontakt med förklarar att de jobbar på kvällstid, eftersom de inte hinner med allt på kontoret för alla möten och plötsliga avbrott.

– Detta borde ingå i jobbet. Men det blir lätt en obalans när man har ett målstyrt arbete där uppgifter ska göras inom en viss tid. Jobbar vi ikapp på fritiden måste det ses som arbetstid, så att arbetsgivaren får en reell bild av hur vi jobbar. 

Fotnot: Läs en sammanfattning av studien ”Balansakt” på Psykologförbundets hemsida. Sök på ”Betydelsen av gränsdragning vid gränslöst arbete” i en sökmotor.

Tips

3 tips till arbetsgivaren

Bygg en företagskultur som bygger på tydlighet, öppenhet, tillit och stöd.

Boka in fysiska möten och medarbetarsamtal så att du är uppdaterad om hur jobbet faktiskt utförs.

Var tydlig när och hur man förväntas svara på jobbsamtal och mejl. Jobba också med stresshantering, gärna innan det behövs.   

Visa mer...

Tips

3 tips till den som vill bli gränskompetent

Sätt upp ramar för dig själv tillsammans med din chef. Fokusera på vilka som är de viktigaste målen med ditt arbete. Då vet du vad som kan bortprioriteras vid behov.

Undvik att jobba på fritiden, men om du måste - sätt egna gränser för när, hur länge och vad som ska utföras. Och inte plötsligt ”när andan faller på”.

Flexibilitet bör fungera åt båda hållen. Efter en tuffare jobbperiod bör du få vila upp dig. Kanske med långlunch, semester eller en promenad på arbetstid?

Visa mer...