Tvinga inte barn att klimatstrejka

Ledare Artikeln publicerades

Varken barn eller vuxna ska känna sig manade att delta i politiska manifestationer. Oavsett hur gott syftet än är.

Skolstrejk för klimatet, som kom till på initiativ av 16-åriga Greta Thunberg, har blivit till ett globalt fenomen. På fredagen strejkade skolbarn i över hundra länder för att få politiker att sätta stopp för klimatförändringarna.

Även runtom i Sverige arrangerades en rad demonstrationer. Då de ägde rum på skoltid vållade det en del huvudbry för landets kommuner. Bör skolplikten gå först eller ska elevers politiska engagemang uppmuntras och manifestationen göras till en del av undervisningen?

På fredagen demonstrerade både barn och vuxna utanför riksdagen.
Foto: Henrik Montgomery/TT
På fredagen demonstrerade både barn och vuxna utanför riksdagen.

I Stockholm beslutade kommunen att fredagen skulle ses som en helt vanlig skoldag, därför behövde de deltagande eleverna också begära ledigt för att det inte skulle bedömas som ogiltig frånvaro. På Gotland gav man däremot eleverna ledigt för att ansluta sig till skolstrejken då det ansågs tillhöra ”demokratisk fostran” .

Det finns en sorts dubbelhet gällande synen på politiskt engagemang inom ramen för skolan. Det har länge pågått en debatt om huruvida ungdomsförbund borde tillåtas i skolan eller inte.

Vissa skolor har valt att inte ge dem utrymme över huvud taget, trots att man mycket väl kan påstå att det kan ses som en del av undervisningen i samhällskunskap att prövas inför olika åsikter och ideologier. Andra har fattat beslutet att släppa in ungdomsförbundare som ville prata politik och värva skolelever. Inför valet 2018 förändrades skollagen så att det numera är upp till rektorn att avgöra om politiska partier ska bjudas in till skolan eller inte.

Det bör ses som något positivt att unga väljer att engagera sig i samhällsfrågor. Men det tycks närmast som att skolstrejken för klimatet, vars syfte är att påverka och opinionsbilda, bedöms som opolitisk då den rör en fråga med stort allmänintresse och aktualitet. Men klimatet är en politisk fråga där det krävs avvägningar mellan olika intressen. Det finns inga självklara svar på hur klimatförändringarna bör hanteras eller bemötas av politiker. Det beror, precis som alla andra politiska frågor, på vilken ideologisk hemvist man har och vad man värderar högst.

Hur klimatstrejken betraktas påminner om synen på när skolor har anordnat demonstrationer för fred. Fred för vilka? Och fred från vad exakt? FN-dagens högtidlighållande i svensk skola är ytterligare ett exempel på något som bedöms som opolitiskt, trots att det inte kan sägas råda konsensus om nyttan med institutionen.

Det finns ytterligare en aspekt som är viktig att ta hänsyn till men som verkar ha glömts bort i entusiasmen. Enligt grundlagen får ingen tvingas av det allmänna att ge till känna sina politiska åskådning. Ingen får heller tvingas av det allmänna att delta i en demonstration eller manifestation.

Därför bör man från kommunens håll vara försiktig med att sanktionera demonstrationer på skoltid, framför allt när det gäller omyndiga. Även om det inte råder tvång kan eleverna mycket väl känna sig manade att delta i skolstrejken om det sker inom ramen för undervisningen. I skolåldern är det lätt att fall offer för grupptryck. Och vem vill känna sig utanför om klasskamraterna ska vara med?

Ungdomars intresse för samhälle och politik ska självfallet uppmuntras. En demokrati är beroende av engagerade medborgare. Men det ska varken råda direkta eller indirekta krav på att barn och unga engagerar sig politiskt eller delar med sig av sina politiska åsikter. Det gäller särskilt på skoltid.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.