Brev till ledarsidan: Det demokratiska uppdraget är centralt för museet

Brev till ledarsidan Artikeln publicerades

Jag strävar efter samsyn i museistyrelsen, skriver ordföranden Jonas Hellberg (S) i en replik.

Jonas Hellberg, ordförande Kalmar läns museum.
Jonas Hellberg, ordförande Kalmar läns museum.

Jag har i en debattartikel argumenterat för två viktiga frågor. 1) Jag tycker att staten ska investera i Sverige som en stark kulturnation genom att höja anslagen till kultursamverkansmodellen. 2) Jag tycker att det är rimligt att även länsmuseerna ska få ekonomiskt stöd för att slopa entréavgifterna på samma sätt som de statliga museerna har fått det. Varför ska Stockholmarna få gå in gratis på sina museer medan invånarna i Kalmar län ska behöva betala?

Barometern-OT tycker att jag i och med detta har gått över gränsen för vad jag som ordförande i länsmuseet får tycka. Det tycker inte jag. Artikeln var ett uttryck för mina egna uppfattningar och som ordförande måste jag kunna delta i den allmänna diskussionen. Samtidigt, detta vill jag understryka, strävar jag alltid efter att nå samsyn i själva styrelsearbetet. Att nå enighet är eftersträvansvärt och mycket sällan, jag skulle säga aldrig, har vi politiska skiljelinjer i frågor som hanteras inom styrelsen.

Barometern tycker vidare att Kalmar läns museum inte ska ha en folkbildande roll. På annat sätt kan jag inte läsa ledaren och kritik mot det tidningen ser som ”uppfostran”. Ledarsidan uppmanar mig också att vara försiktig med att poängtera museets demokratiska uppdrag. Jag blir faktiskt lite häpen. Vad menar tidningen egentligen? Ska kunskapsuppdraget slopas och museet överge sin värdegrund? Ska länsmuseet inte längre koppla samman dagsaktuella frågor och diskutera samtiden utifrån historiska kunskaper? Enligt länsmuseets överenskommelse med Region Kalmar län ska museet ”arbeta med angelägna samhällsfrågor utifrån ett kulturarvsperspektiv”, exempelvis genom att belysa jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling utifrån historiska erfarenheter och kunskaper.

Jag menar att detta uppdrag är centralt. Museet ska vidga besökarnas perspektiv genom att erbjuda samtal om värderingar, normer och attityder.

På historiekunskapens och oberoendets grund ska museet göra kulturarvet tillgängligt och relevant i samhällsdebatten. Museet vill inte uppfattas som mästrande eller som om det ger pekpinnar till sina besökare. Upplever någon att det är så idag? I sådant fall vill jag gärna veta det och få exempel på detta.Som ordförande i länsmuseet värnar jag principen om armlängds avstånd. Museet ska ha ett självständigt inflytande över allt innehåll. För mig handlar detta både om demokrati och yttrandefrihet, men även om tilltro till kunskapen. Det är museets sakkunniga som ska göra bedömningar och fatta besluten om utformningen av utställningar och annat. Aldrig vi folkvalda politiker.

Jonas Hellberg (S)

Ordförande i Kalmar läns museum

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.