Barn inte redo att bestämma om könsbyte

Ledare Artikeln publicerades

Det finns en rad beslut som femtonåringar inte bedöms vara tillräckligt mogna att fatta. Varför skulle de då få bestämma över ingrepp i könsorganen som inte kan göras ogjorda?

Det pågår en växande experimentverksamhet med barn i Sverige. Det skriver en rad läkare och psykologer verksamma vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset (Svenska Dagbladet 13/3). De syftar på att hundratals barn årligen genomgår pubertsstoppande behandlingar och ingrepp mot könsdysfori, upplevelsen att ens könsidentitet inte överensstämmer med ens kropp.

Det krävs mognad för att fatta beslut med långtgående konsekvenser.
Foto: Åserud,Lise
Det krävs mognad för att fatta beslut med långtgående konsekvenser.

Antalet barn med diagnosen har ökat explosionsartat under de senaste femton åren. År 2003 var det enbart ett tiotal barn i Sverige som utreddes för könsdysfori. Förra året påbörjades utredningar av drygt 500 barn. De barn som bedöms lida av könsdysfori genomgår inte sällan behandlingar, bland annat med hormoner, vars konsekvenser är irreversibla.

Förra året meddelade regeringen att den ville göra det lättare för omyndiga att göra kirurgiska ingrepp i könsorganen. I en promemoria föreslås att femtonåringar, utan föräldrarnas insyn eller godkännande, skulle kunna bestämma själva om att göra så kallade könskorrigerande operationer i underlivet.

Tanken på att barn skulle få fälla avgörandet gällande något som kommer att påverka deras liv för all framtid är häpnadsväckande. Dels är barns hjärnor inte tillräckligt välutvecklade för att förutse konsekvenserna. Dels finns det andra, mindre betydelsefulla, medicinska beslut som femtonåringar inte får göra på egen hand. Att då öppna för att de ska få avgöra något som inte går att göra ogjort, och som de riskerar att ångra resten av livet, vore mycket märkligt.

När förslaget presenterades beskrevs det av den dåvarande socialministern Annika Strandhäll (S) och den före detta kulturministern Alice Bah Kuhnke (MP) som något som skulle stärka ungas situation och förbättra hbtq-personers rättigheter (Svenska Dagbladet 18/5 2018).

Det skulle förmodligen inte uppnå vare sig det första eller andra syftet. Det har exempelvis visat sig att anmärkningsvärt många av de barn som söker hjälp för könsdysfori lider av neuropsykiatriska funktionshinder som autism. Kanske behöver de annan hjälp än hormonbehandlingar och operationer? Det är ett samband som förtjänar att studeras närmare.

Att svenska politiker värdesätter hbtq-personers rättigheter är något att vara stolt över. Men det innebär inte att de i ivern att framstå som hbtq-vänliga ska försöka driva igenom lagförslag vars konsekvenser är svåröverskådliga och sannolikt mer skadliga än gynnsamma, särskilt inte när det gäller barn.

Regeringens promemoria fick hård kritik från tunga remissinstanser. Karolinska Institutet påpekade att det saknas vetenskaplig bevisning för att sänka åldersgränsen för underlivskirurgi. Barnläkarföreningen menade att det inte är vetenskapligt grundat att barn skulle kunna fatta välgrundade beslut om sin könsidentitet.

I oktober förra året fick lagförslaget svidande kritik från Lagrådet som ansåg att det borde skrotas. Sedan dess har det varit tyst från regeringen. Förslaget finns inte heller med på regeringens lista över propositioner från 2019. Om regeringen har ändrat sig vore det en god nyhet.

De medicinska experterna i Svenska Dagbladet skriver att det är skrämmande att tänka på historiens dom över den experimentella verksamheten med barn som har genomförts i stor skala. Vilken skandal skulle det inte kunna bli om femtonåringar tilläts, i strid med sina föräldrars vilja, att fatta beslut med livsavgörande konsekvenser?

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.