ÅRETS ÖLÄNNING 1994

Årets ölänning Artikeln publicerades

Första gången sedan utmärkelsen Årets Ölänning instiftades år 1980 delades Sollidenpriset i år ut på just Solliden.

Man kände förnimmelsen av Capri när tidigare föreståndaren för fågelstationen därstädes, Staffan Rodebrand tog emot priset ur konung Carl XVI Gustafs hand. Den vackra högtidligheten ramades in musikaliskt av den världskände gitarristen Celia Linde. Och tidpunkten för detta solenna premiärevenemang var tisdagen den 5 juli 1994, klockan 14.00.

Staffan Rodebrand föddes i Järfälla utanför Stockholm år 1948. Fadern Åke var byggnadsinspektör och moder Rigmor arbetade som läkarsekreterare. Efter real- och studentexamina följde så universitetsstudier i Stockholm, Växjö och Linköping. Samhällsvetenskap och ekonomi meriterade till ett filosofie kandidatavslut.

Staffan Rodebrands yrkesbana kan sägas ha gått från fisk till fågel. I ungdomsåren ville han bli fiskerikonsulent och han praktiserade inom fisknäringen och studerade samtidigt laxodlingens betingelser. Men skolan för fiskerikonsulenter drogs in och då beslutade sig Staffan att helt byta försörjningsinriktning. Att bli ornitolog verkade vara mer givande. Först blev han föreståndare för Ottenby fågelstation och sedan fick han samma befattning vid fågelstationen på Capri. Några år var han också anställd på naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Kalmar.

    År 1981 startade Staffan Rodebrand sitt stora livsverk, nämligen Stenhusa Bod och Naturbokhandel. Tillsammans med hustrun Ingegerd rustade de upp en avstyckad gammal bondgård, där de i sinom tid inrättade Nordens största naturbokhandel. Försäljning av kvalitetskikare blev ytterligare en affärsdel som kom att tillfredsställa den mest kräsne fågelskådare. Anläggningen kompletterades med restaurang, ett recept som skulle visa sig vara framgångsrikt. Rodebrands företag växte och efter några år övertogs den lukrativa verksamheten av Sveriges ornitologiska förening. Staffan övergick från att vara egen företagare till att bli VD.

    Staffan Rodebrand har många strängar på sin lyra. Han har bedrivit omfattande forskning om våtmarker, vilket bl.a. resulterat i skriften Ölandsmyren. Vidare har Staffan noga följt ängshökens görande och låtande på Öland. Denna fågelart finns sannolikt endast här på ön. Arbetet med att ta hand om s.k. rödlistade arter ligger honom varmt om hjärtat. En mängd artiklar i naturfrågor har Staffan Rodebrand låtit publicera i vetenskapliga skrifter och tidningar.

    Mycket värdefulla erfarenheter har Staffan skaffat sig genom resor till andra kontinenter. Sålunda har han studerat fågellivet i Kanada och han har vandrat till fots i Nepal, på Afrikas savanner och i Sydamerikas djungler. Ett verkligt pionjärarbete har Staffan utfört på Azorerna, ögruppen som ligger ute i Atlanten med en storslagen natur och ett nästintill tropiskt klimat. Här har han byggt upp en verksamhet med ekoturism och fågelskådning, en parallell till hans insatser på Öland. Till sist kan nämnas att Staffan Rodebrand erhållit Föreningssparbankernas stipendium.