Så skapar man en bättre arbetsplats

KALMAR Artikeln publicerades
"Ledarskap handlar alldeles för mycket om maktkamp som göra att människor mår dåligt vilket leder till sjukskrivningar som kostar samhället en massa pengar", säger Katharina Lindquist som är aktuell med en bok om att förbättra arbetsplatsen.
Foto:Mats Holmertz
"Ledarskap handlar alldeles för mycket om maktkamp som göra att människor mår dåligt vilket leder till sjukskrivningar som kostar samhället en massa pengar", säger Katharina Lindquist som är aktuell med en bok om att förbättra arbetsplatsen.

Utveckla ledarskapet, engagera medarbetarna och skapa ett positivt arbetsklimat. Det är tre grundläggande tips för hur man får en bättre jobbmiljö, enligt Katharina Lindquist från Kalmar som gett ut en bok i ämnet.

– Allt fler blir sjuka på grund av dålig social arbetsmiljö, stress och mobbning. Det är ohållbart. Jag hoppas att med den här boken kunna göra skillnad. Bidrar den till att en person slipper bli sjukskriven eller att en chef som inte borde vara chef får hjälp att göra något annat så är jag nöjd, säger Katharina Lindquist.

Hon är aktuell med boken Under ytan finns det alltid något bra där hon hämtar inspiration från sitt eget yrkesliv och ger exempel på hur man kan skapa en god social arbetsmiljö.

– Jag har länge drömt om att skriva den här boken. Redan innan mitt första jobb som chef kände jag att det fanns så mycket som kunde göras bättre när det kom till den sociala arbetsmiljön. Och näringslivet har ofantligt mycket att vinna på att satsa på det här i form av engagerad personal och för att undvika sjukskrivningar som kostar samhället en massa pengar.

Fler blir sjuka på grund av stress på jobbet, visar en ny undersökning från fackförbundet Vision. Stress har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning enligt fackförbundets rapport. Mängden sjukfall som är stressrelaterade ökar dessutom i snabbt takt – mellan åren 2012 och 2014 gick antalet rapporterade fall upp med 70 procent.

– Många företag agerar kortsiktigt. Ändå finns det så enkla, lättillgängliga och effektiva metoder att arbeta utifrån, säger Katharina Lindquist.

Vad är ditt bästa tips för att få en bättre arbetsmiljö?

– Först och främst måste man rekrytera stabila chefer. Man kan inte bara titta på referenser och kompetens utan också på vad arbetsgruppen behöver. Viktigt är att personen är intresserad av människor och har respekt för medarbetarnas kunskaper.

Ett bra ledarskap kan handla om att peka ut färdriktningen, kommunicera tydligt och att hålla dörren öppen för spontana samtal.

– Sedan är det klart man blir glad i hjärtat om chefen säger "vad bra du gjorde det där" eller "hur mår du i dag". Det innebär också en öppning för medarbetaren att berätta om han eller hon inte mår bra.

Vad kännetecknar ett dåligt ­ledarskap?

– Det är någon som kör huvudet i sanden och inte vill, eller vågar, agera vid exempelvis mobbning eller där en medarbetare är på väg att gå in i väggen utan lever i sin värld och intalar sig att allt är kanon. Chefer med brist på empati och som använder härskartekniker skapar förstås också oro i gruppen.

Att glömma bort att involvera sina medarbetare är enligt Katharina Lindquist det vanligaste felet som chefer gör.

– Det är viktigt att förstå vilken fantastisk kraft personalen sitter på. Chefer sätter ofta upp mål men glömmer bort hur det ska nås. Utan information till personalen skapas missförstånd som kan leda till oro men har man tagit en timmes samtal direkt om hur den enskilde individen ska klara av att nå målet, vad hon eller han brinner för och vad som står i vägen för honom eller henne för att nå dit företaget vill så har man otroligt mycket att vinna.

Katharina Lindquist tar också upp det egna ansvaret om att vara en god arbetskamrat som en grundläggande förutsättning för en bra arbetsmiljö. Ett öppet vänligt klimat mellan kollegor skapar inte bara god trivsel utan höjer även prestationen, enligt henne.

– Man hälsar på varandra och är normalt schyssta. Hör man att någon fäller elaka kommentarer eller att en grupp fryser ut en person med tystnad ska man säga ifrån eller slå larm. Man ska ha kul på jobbet. Med det menar jag inte att man ska dansa på borden men man måste stå upp för att mobbning inte är okej.

Vad är ditt bästa tips för att undvika mobbning?

– Man kan inte som chef bara sitta med ett fint policydokument om att mobbning inte får förekomma. Är du inte lyhörd för vad som pågår så växer problemen. Man måste visa att man tar mobbning på största allvar och låta processen med att komma tillrätta med problemet ta tid för annars kan det få stora konsekvenser. Många chefer ser men väljer att blunda på grund av att de känner sig ensamma men då är det viktigt att ta hjälp, säger hon och fortsätter:

– Man behöver ofta hjälpa den som har ett behov av att trycka ned andra att synliggöra sitt eget beteende. Känner man sig mobbad och går till en chef som, gud förbjude, inte lyssnar är det viktigt att gå till facket eller företagshälsovården för mobbning är allvarligt och risken är stor att man annars blir sjuk.

Vad var svårast med att skriva den här boken?

– Det var att anonymisera de verkliga situationer från mitt eget yrkesliv som jag skriver om.

Fakta

Katharina Lindquist

Ålder: 55 år.

Bor: Kalmar.

Familj: Två vuxna söner, sambo med tre vuxna döttrar. "tillsammans har vi sex barnbarn".

Intressen: Golf och resor.

Gör: Affärsrådgivare på Almi.

Aktuell med: Boken Under ytan finns det alltid något bra.

Visa mer...

FAKTA

Katharina Lindquists tips: Så kommer ni i gång

1 Kommunikation/information: Prata om hur ni har det och hur ni vill ha det.

2 Delaktighet/respekt: Ta vara på den kompetens som finns hos medarbetarna.

3 Handlingskraft: Agera men lova inte saker ni inte kan stå för, utan slutför och följ upp.

Visa mer...