Sverige har demokratiska brister


Niklas Cedergren
 Maria Hammarström ,

Den statliga offentliga utredningen 2014 års demokratiutredning, som undersökte den demokratiska delaktigheten och inflytandet över det politiska beslutsförfattandet, identifierade nyligen sex brister som drabbar funktionsnedsattas påverkan i politiken.

Bristen på tillgängligheten bromsar det politiska engagemanget bland personer med funktionsnedsättning, noterade utredningen. Demokratiutredningen kommer att överlämna förslag på sex reformer till regeringen i januari.

Här följer en sammanfattning:

1. Avhjälp bristerna i vallokalerna och i lokaler som används för möten: Dessa brister kan vara allt från att det kan saknas hörslingor till brist på näraliggande parkeringsplatser.2. Inför ett mål om demokratisk delaktighet i funktionshindersstrategin: Statistik och information, om hur funktionsnedsattas demokratiska delaktighet ser ut, saknas.

3. Höj valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning. Under kommande val kommer partisymboler i färg vara tillåtna på valsedlarna. Demokratiutredningen vill också se ambulerande vallokaler tills det att alla lokaler är tillgängligsanpassade.

4. Inkludera funktionsvariation i diskussionen om social representativitet: Kort och gott behövs fler människor med funktionsnedsättning som har politiska uppdrag och förtroendeuppdrag för att öka representativiteten.

5. Rätten att verka politiskt ska gälla alla: Många personer med funktionsnedsättning måste ofta välja mellan politiska uppdrag eller vardagliga sysslor eftersom många måste ha ledsagarservice eller annat stöd.

6. Använd den digitala tekniken: Det finns idag bra digitala lösningar till att kunna delta i ett fullmäktige- eller nämndmöte på distans. Demokratiutredningens egen undersökning visade att endast fyra procent av kommun- och landstingsfullmäktige ger möjligheter att beslutsfatta digitalt på avstånd.

Sedan den 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en diskrimineringsgrund enligt Diskrimineringslagen. Att låta alla ha en möjlighet att delta i demokratiska och politiska beslut är, inte bara fundamentalt viktigt för alla människor, utan högst rimligt och en självklarhet.Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.